Subasman Nedir?

Fransızca soubassement olan subasman, yapı eteği, üst temel gibi anlamlarına gelmektedir. Binadaki sıfır kotundan altta kalan, zemini toprağa gömülü olmayan yani zeminin toprağın üzerindeki kısmıdır. Yapının üzerine oturtulmuş bir döşeme olabilir veya bodrum katının yüzeyde kalan kısmıda olabilir. Subasman taş, toprak, ahşap, beton ile yapılabilir. Yapının modeline veya projeye göre değişebilir.

İçindekiler

Sıkça Sorulan Sorular

Subasman Kotu Nedir?

Zemin kat taban kotu olarak bilinir. Yapıda zemin katın döşeme üst kotu subasman kotu olarak alınır. Kot çalışmasında 0,00 – 1,20 arasındaki bir kot değeri gerekmektedir.

Subasman Ne İşe Yarar?

Binayı sudan ve nemden korumak esastır. Amaç, zemini yüksek tutup yapıyı su gibi dış etkenlere karşı korumaktır.Zemin seviyesini doğal zeminden yüksekte tutmak için yapılır.

Subasman Kalınlığı Kaç Olmalıdır?

50-80 cm arasında olmalıdır bu ölçü su yükselti riski ve bölgenin yağış durumuna göre değişebilmektedir.

Subasman Kotu Nasıl Belirlenir?

Bina sahibi belediyeye başvurmalıdır. Belediye kotlandırma çalışmalarını yapar. İmara göre subasman kotu verilir. Binaların parselleri için kot alınan yol cephesinin, bina köşelerinin hizasındaki merdiven seviyesinden kot verilmektedir. Merdiven seviyesi, kırmızı kota göre belirlenen bir yol seviyesi için 0,18 metre üstü olarak kabul edilmektedir. Kotlandırma yapılabilmesi için yolun yapım süresince tamamlanmış olması, yol projesinin onaylanarak kırmızı kot çalışmasının yapılmasının zorunluluğu bulunur.

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde kot verilmesine dair bilgiler:

  • İmar planlarında aksine bir hüküm bulunmaması halinde yoldan kotlandırma esastır.
  • Kot alınan noktanın tespitinde sokak silueti dikkate alınır.
  •  Bir parselde birden fazla bina yapılması durumunda, arazi yapısına ve yollara uyumlu kotlandırma yapmak için, ilgili idarenin imar birimince onaylanacak vaziyet planına göre her bina için kendisine yakın yoldan veya tabii zeminden kotlandırma yapılır.
  • Viyadük, köprü gibi parsele giriş çıkış yapılamayan yerlerden, parklardan ve parsele bitişik olmayan yollardan binalara kot verilemez.
  • Tabii zeminden kotlandırma ile kademelendirme işlemlerinde ada bazında değerlendirme yapılır.

Subasman Zorunlu Mudur?

Her yapı için gerekli olmamakla beraber bina zeminlerine göre yapılabilir.

Subasman Profili Nasıl Yapılır?

Montajı için yaklaşık 30 cm’lik aralıkta darbe vidalarıyla yapılır. Uç uca gelen profillerde 2-3 mm aralık bırakılıp, profiller birbirinin üzerine bindirilmemelidir.

Subasman Perdesi Nedir?

Binayı istenen kota getirmek için yapılan imalata verilen addır. Subasman perdesi mevzuata göre +1.20 m’den yüksek olmamalıdır.

Subasman Perdesi Nasıl yapılır?

  • Temel atmadan sonra yapının iç kısmındaki perdeler ve kolonlar zemin döşemesine yükseltilir.
  • Binanın iç kısmı dolgu malzemesi ile doldurulur.
  • Belli yükseklikte ve ıslatılarak dolgu malzemesi sıkıştırılır.
  • Dolgu malzemesine hasır donatı serilir.
  • Betonlama yapılır.

Subasman Nasıl Yapılır?

Yapının temel inşasının yapılmasının ardından temelin üstünden önceden belirlenen bir yükseklikte subasman perdesi yapılmaya başlanır. Subasman temelin üst kotu ile zemin kat arasındaki boşluklara dolgu malzemesi doldurmak suretiyle yapılmaktadır. Yapının kalıp, yalıtım, beton ve tesisat işleri bittikten sonra yapının dış perdeler arasında kalan iç kısmı doldurulur. Dolgu yapılan malzemenin üzeri ıslatılır ve çeşitli ekipmanlar yardımıyla sıkıştırılır. Dolgu malzemesinin sıkıştırma işleminin ardından üzerine hasır donatı denilen bir malzeme serilir ve betonlama işlemine geçilir.