Statik Nedir?

Statik

Statik, denge halindeki objeleri inceleyen fiziğin bir dalıdır. Statiğin üç temel öğesi; uzay, cisim ve kuvvettir. Uzay, olayın meydana geldiği bölgedir. Cisim de olayın etki ettiği geometrik şekle sahip maddedir. Kuvvet de cisme gelen fiziksel etkidir. Kuvvetler etkisi altında statik bir elemana durağan denilmez, denge halinde denilir. Dengeden kasıt, sistem içerisindeki kuvvetlerin sıfıra eşit olduğu zamandır. Kuvvetler ve oluşturduğu momentler sıfıra eşitse sistem statiktir diyebiliriz.

İçindekiler

Statik Proje Nedir?

Taşıyıcı ve mekanik sistemlerle ile ilgili projedir. Yapının betonarme, yığma ya da çelik olma durumuna göre binanın taşıyıcı sistemlerinin ne şekilde yapılacağını gösteren, bodrum kat da dahil tüm kat ve çatı planları, iskele sistemi ile bunların kesitleri ve detaylarını içeren planlama ve hesap işlemlerine Statik Proje denir.

Statik Proje Hazırlanırken Nelere Dikkat Edilmelidir?

 • Mimari projeyle uyumu için proje ölçeklerinin yapı boyutları göz önünde bulundurularak hazırlanmalıdır.
 • Kat planları da detaylı şekilde mimari proje kapsamında ele alınmalıdır.
 • Büyük yapıların haricinde hazırlanan Statik Projeler için 1/50 ölçeğinin kullanılması ve kalıp planı üzerindeki poz numaraları ve kotlarının belirtilmelidir.
 • Detaylar 1/20 ölçeği ile ayrı planda gösterilmeli, tesisat boşlukları ve baca delikleri, paftaların cinsleri ve inşaat sırasında uyulması zorunlu olan kuralların tamamı yazılmalıdır.

Bina Statik Analizi Nasıl Hazırlanır?

Bina Statik Analizi

 • Binanın yapılacağı arsanın deprem karakteristiğine bakılır.
 • Zemin raporlarına bakılır.
 • Taşıyıcı sistem tespit edilir.
 • Kullanılan beton, çimento ve demirlerin kaliteleri saptanır.
 • Bina statik analizi ve araştırma ölçümleri yapıldıktan sonra üç boyutlu analiz modellemesi yapılır.
 • Sanal olarak teste tabi tutulur ve deprem karşısındaki dayanıklılığı hesaplanır.
 • Binanın zayıflıkları belirlenir ve düzeltilebilmesi için hangi yöntemlerin kullanılacağı belirlenir.

Bina Statik Analizi Nasıl Neticelenir?

Yapılan deprem testi sonucunda, binanın olası sarsıntı ve depremlere karşı dayanıklılık raporu hazırlanır. Binanın depreme karşı risk durumu tespit edilir. Riskli durumda yapıyı yıkarak yeniden inşa etmek ve kuralları uygulamak gerekmektedir. Risksiz ise yapıların ise binalarını depreme karşı daha da güçlendirmeye yönelik çalışmalar yapılmalıdır. Proje hazırlığında hukuk kurallarına önem gösterilmelidir.

Sıkça Sorulan Sorular

Statik Hesap Nedir?

Binaların sayısal veri bakımından oluşturulması ve düzenlemelerinin yapılmasıdır.

Statik Hesabı Kim Yapar?

İnşaat mühendisleri tarafından yapılmaktadır.

Statik İnceleme Nedir?

Statik inceleme, yapıların statiğindeki tüm mühendislik hata ve kusurlarını içeren analizdir.