Mukavemet Nedir?

Mukavemet

Dilimize Arapçadan geçen mukavemet sözcüğü, dayanma, karşı durma, karşı koyma, direnme, direniş, dayanıklılık, direnç anlamına gelmektedir. Mukavemet, mekaniğin bir alt koludur. Mukavemet bilimi rijit olmayan (şekil değiştirebilen) cisimlerin mekaniği olarak da tanımlanabilir. Mukavemette malzemelerin mekanik davranışları ve şekil değiştirebilir oldukları dikkate alınır.

İçindekiler

Mukavemetin Temel Uğraşı Nedir?

Mukavemette şekil değiştirmeler ve gerilmeler hesaplanarak, malzemenin dayanımları ve izin verilen değerlerle karşılaştırılarak mekanik tasarım yapılır.

Mukavemette Temel Amaç Nedir?

Mukavemette Amaç

Amaç, cisimlerin yük taşıma kapasitelerinin rijitlik, stabilite, dayanım bakımından araştırılmasıdır. Bir cismin sırasıyla sürekli şekil değiştirme veya kırılmaya karşı direnci, şekil değiştirme direnci ve cismin denge konumunun kararlılığı kastedilmektedir.

Mukavemet Hangi Konuları İnceler?

 • Gerilme
 • Yapıların Statiği
 • Eksenel Yüklemede Gerilme ve Şekil Değiştirme
 • Burulma
 • Enine Yükleme
 • Basit Eğilme
 • Gerilme ve Şekil Değiştirme Dönüşümleri

Mukavemette Yüklenme Türleri Nelerdir?

Mukavemet Terimleri

 • Enlemesine Yükleme
 • Eksenel Yükleme
 • Burgu Yüklemesi

Sıkça Sorulan Sorular

Mukavemet Terimleri Nelerdir?

 • Akma mukavemeti
 • Sıkıştırma mukavemeti
 • Çekme mukavemeti
 • Yorulma mukavemeti
 • Çarpışma mukavemeti

Mukavemetin Kullanım Alanları Nelerdir?

Mukavemet bilimi makine ve inşaat mühendisliği başta olmak üzere birçok mühendislik alanındaki tasarımlarda yaygın olarak kullanılır. Bina bölümü ya da makine parçası gibi tüm mühendislik yapılarının çalıştıkları mekanik zorlamalar altında yeterli dayanıma sahip olacak şekilde hesaplanması ve tasarlanması mukavemetin alanıdır. Mukavemet kullanım alanları şunlardır:

Mukavemette Dikkat Edilen Nedir?

Mukavemette malzemelerin şekil değiştirebilir oluşu ve mekanik davranışları dikkate alır.

Mukavemette İç ve Dış Kuvvetler Nedir?

İç Kuvvet: Bir cisme ait iki parçanın birbirine yaptığı etkiye iç kuvvet denir.

Dış Kuvvet: Bir cisme, diğer cisimler tarafından dışarıdan yapılan etkiye dış kuvvet denir.

 • Doğrudan Doğruya Belli Olanlar
 • Mesnet Tepkileri

Mukavemette Gerilim Terimleri Nelerdir?

 • Eksenel Olmayan Gerilim
 • Çekme Gerilimi
 • Kayma Gerilimi

Mukavemet Mekaniğin Hangi Alt Dallarından Faydalanır?

 • Katı Cisimler Mekaniği
 • Malzeme Mekaniği (Reoloji)
 • Elastisite Kuramı
 • Deneysel Elastisite Bilim Dalları

Mukavemette Basit Yüklemeler Nelerdir?

 • Çekme-Basma
 • Kesme
 • Eğme
 • Burma