İnşaat Hesabı

Teminat Mektubu Hesaplama

%

Ay

Teminat mektubu masrafı test1

Genel Bilgi

Teminat mektubu, bankaların gerçek ya da tüzel kişi olmak üzere müşterilerine verdiği güvence belgesidir. Bir işin yapılmasının, bir borcun ödenmesinin veya bir malın tesliminin belirlenen sürede ve şartlar uyarınca gerçekleştirileceğini garanti altına almak üzere ilgili firma adına banka tarafından alacaklıya verilen bir taahhüttür. Bu belge yüklenilen işin belirlenen şartlarda yapılacağını ya da alınan borcun belirlenen sürede ödeneceğini teminatı kapsamında güvence altına alınmasını sağlar.

Müşteri alacağı borç veya üstleneceği iş için bankasından teminat belgesi alırsa bu borcun belirlenen süre içinde ödenmemesi ya da üstlenilen işin belirlenen şartlarda/sürede yapılmaması durumunda ödenmesi gereken tazminatın bankadan tahsil edileceği teminat edilir. Kısacası banka, müşterisinin borçlu ya da yükümlü olduğu kişi ya da kurumlara bir teminat vermiş olur. Teminat mektubu ihtiyacı duyan kişi ya da kurumlar; müşterisi oldukları bankaya başvurarak teminat mektubu talep edebilir. Mektubun neden gerekli olduğunu, hangi amaçla kullanılacağını bankaya bildirmek durumundadır. Banka, herhangi bir risk gördüğünde veya başvuranın kredi notunun düşük olması halinde teminat mektubu vermez. 

Vadelerine, banka limitlerine ve kullanılacakları alana göre değişen birçok teminat mektubu çeşidi vardır. En yaygın teminat mektubu çeşitleri:

  • Süreli (vadeli) teminat mektupları

  • Süresiz (vadesiz) teminat mektupları

  • Avans teminat mektupları

  • Kesin teminat mektupları

  • Geçici teminat mektubu

Süreli (vadeli) teminat mektuplarında metinde belirli bir sürenin belirtildiği teminat mektubu çeşididir. Genelde teminat altına alınan işin bitiş süresi teminat mektubunda vade olarak gösterilir. Bahsedilen sürenin ardından 10 yıl içinde tazmin edilebilir. Süresiz (vadesiz) teminat mektupları ise metinde herhangi bir sürenin belirtilmediği teminat mektuplarına süresiz ya da vadesiz teminat mektubu denir. Borçlar Kanunu’na göre süresiz teminat mektuplarında da 10 yıllık zaman aşımı süresi geçerlidir.Avans teminat mektupları kamu veya özel bir ihale kazanan müteahhitlerin işe başlayabilmek için aldıkları avansın banka tarafından teminat altına alınmasıdır. Genellikle inşaat sektöründe kullanılır. Kesin teminat mektubunda lehtar yani borçlu teminat mektubunda belirtilen yükümlülüğü eksiksiz olarak yerine getirmezse garantör olan bankanın belirtilen miktarı muhataba ödeyeceği garanti edilir. Kat’i mektup olarak da bilinen kesin teminat mektuplarında tazmin talebinde de banka ödeme yapmak durumundadır. Mahkemeye, vergi dairelerine, icra dairelerine ve gümrüklere verilen teminat mektupları, kesin teminat mektubudur. Geçici teminat mektubu genellikle kamu ihalelerinde kullanılır. Belirtilen iş yapım aşamasındayken geçici olarak verilen teminat mektuplarında, belirtilen süre içinde tazmin talep edilmezse daha sonra paraya çevrilemez.

Teminat Mektubu Masrafı Örnek

Örnekteki değerler projeden bağımsız değerlerdir. Teminat mektubu masrafı 5.000.000 olarak girilmiştir. Yıllık komisyon oranı %18’ dir. Teminat süresi ise 36 ay olarak girilmiştir. Sizlerde değerlerinizi girerek insaathesabi.com sayesinde hesaplayabilirsiniz. Fiyatlar 07.08.2022 tarihine aittir. 


Teminat Tutarı= 5.000.000 TL

Yıllık Komisyon Oranı= %18

Teminat Süresi= 36 ay


Teminat Mektubu Masrafı= 2.025.000 TL


Teminat Mektubu Komisyon Hesaplama

Teminat mektubu dönemsel olarak değişmekle beraber %1 ila %5 arasındadır. Sağlanan teminatlar karşılığında bankalar, şirketlerden belli oranda komisyon tahsil eder. Bankaların uyguladığı oranlar şirketin; banka kredilendirme ölçeğine, mektubun türüne, süresine bağlıdır. Bankalar teminat mektuplarına %0,1 – %3,00 aralığında komisyon oranı uygularlar. Komisyon oranları 3’ er aylık, 6’şar aylık ve yıllık olarak tahsil edilir.

Örneğin, banka %3 komisyon uyguluyorsa 200.000 TL’ lik mektup için yıllık 6.000 TL yıllık komisyon ödeyecektir. Teminat mektubu komisyonu hesabını insaathesabi.com üzerinden yapabilirsiniz.

Sıkça Sorulan Sorular

Kesin Teminat Mektubu Oranı Yüzde Kaçtır?

İhalelerde teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere, isteklice belirlenecek tutarda geçici teminat, ihale bedeli üzerinden % 6 oranında kesin teminat alınır.

Teminat Mektubu Riski Nedir?

Bankaların sorumluluğunun bir vade ile sınırlandığı mektuplarda bankanın sorumlu olabilmesi için mektup ile güvence altına alınmış olan riskin, öngörülmüş olan vade içinde gerçekleşmesi şartı vardır.

Teminat Mektubu Neye Göre Verilir?

Bankaların yurt içi ya da yurt dışı müşterileri lehine  işin yapılması, malın teslimi veya bir borcun ödenmesi gibi konularda muhatap kuruluşlara veya kişilere verdikleri garanti sözleşmesi niteliğinde mektuplardır.

Limit İçi Teminat Mektubu Ne Demektir?

Devlet İhale Kanunu’nda sayılan devlet kurumlarına hitaben, kanunda belirtilen işler için verilen mektuplardır.

Limit Dışı Teminat Mektubu Ne Demektir?

Limit Dışı Teminat Mektupları: Resmi dairelere tabi olmayan işler için verilen mektuplardır. Bu mektuplarda garanti edilen tutarlar, limit harici düzenlenebilir.

Teminat Mektubunda Damga Vergisi Var Mıdır?

Teminat mektubu başlı başına bir sözleşmeye konu olmadıkça damga vergisi ve harç alınmaması prensibi getirilmiştir.

Teminat Mektubu Paraya Çevrilir Mi?

Alacaklı, teminat mektubunun nakde çevrilmesi için garanti veren bankaya müracaat ettiğinde banka, teminat mektubu bedelini herhangi bir şart ileri sürmeksizin talep çerçevesinde nakde çevirmek zorundadır.