İnşaat Hesabı

Yapı Denetim Maliyeti Hesaplama

İşin Bitirilme Süresi

İnşaatın sınıfı

m2

Yapı denetim yüzdesi %test1

Sözleşme Yılı Yapı Yaklaşık Maliyetitest1

Yapı denetim hizmet bedelitest1

KDVtest1

Genel Toplam test1

Taksitler

1. Taksit: Ruhsat Aşamasında test1

2. Taksit: Subasman Bitiminde test1

3. Taksit: Taşıyıcı Sistem Bitiminde test1

4. Taksit: Sıva Bitiminde test1