İnşaat Hesabı

Yapı Denetim Maliyeti Hesaplama

İşin Bitirilme Süresi

İnşaatın sınıfı

m2

Yapı denetim yüzdesi %test1

Sözleşme Yılı Yapı Yaklaşık Maliyetitest1

Yapı denetim hizmet bedelitest1

KDVtest1

Genel Toplam test1

Taksitler

1. Taksit: Ruhsat Aşamasında test1

2. Taksit: Subasman Bitiminde test1

3. Taksit: Taşıyıcı Sistem Bitiminde test1

4. Taksit: Sıva Bitiminde test1

Genel Bilgi

Yapı Denetim Nedir?

Yapımı yeni başlayan binaların yönetmeliğe uygun, sağlam ve güvenilir olduğuna dair onay verilmesi işlemine yapı denetim denir. Yapı denetim firmalarında onay yetkili mühendis, mimar ve denetçiler tarafından verilmektedir. Yapı denetim firmalarında denetçiler, denetim faaliyetlerini yürüten, mesleki bilgi ve deneyime sahip, bağımsız olarak davranabilen ve yüksek ahlaki nitelikleri taşıyan kariyer sahibi uzman kişilerden oluşmaktadır.

Yapı Denetim Firmasının Amacı Nedir?

Yapı denetiminin amacı kişilerin mal ve can güvenliklerinin temin etmektir. Yapının imar planlarını, standartlarını vb. detayların uygun olup olmadığını kontrol etmek yegane hedefidir. Yapı denetim hakkında yazılan kanunda şu maddeleri içermektedir:


 • Can ve mal güvenliğini sağlamak, ekonomik ve sosyal kayıpları en aza indirgemek,

 • Yapılaıan daha kaliteli ve uzun ömürlü olmasını sağlamak,

 • Mimar ve mühendislik hizmetlerinde uzmanlaşmayı ve kaliteli hizmeti sağlamak,

 • Yapıların oluşum aşamasında kanun denetiminin etkinliğini artırmaktır.

Yapı Denetim Firmasının Görevi Nelerdir?

 • Plan ve projeleri inceleyip onaylar. Yapı sahibi projeleri yapı denetim kuruluşuna teslim edilir. Gelen proje kontrol ettirilir. Herhangi bir aksaklık olması durumunda proje mükellefine bildirilir ve düzeltilmesi istenir. Kontrolü tamamlanan proje denetçi mimar ve mühendis tarafından onaylanır.

 • Ruhsat hazırlanıp başvuru yapılır. 

 • Demir deneyleri yapılır. Numuneler laboratuvarda test edilir. Olumsuz sonuçlarda yerine başka demir getirilir. 

 • Binanın aplikasyonunu yapar ve idareden onay alır.

 • Her üretimde kalıp ve beton kontrolü yapar.

 • Beton dökümünde betondan numune alır.

 • Duvarların kontrolünü yapar.

 • Elektrik ve sıhhı tesisat kontrolü yapar.

 • İmalat bittikten sonra belgelerin alınmasında yardımcı olur.

Yapı Denetim Maliyeti Hesabı

Yapı denetim bedelleri her belediyede değişkenlik göstermektedir. Belediyelere bağlı yapı denetim firmalarının konuma göre değişkenlik göstermesi normaldir. Bizim verdiğimiz yapı denetim fiyatı hesapları İstanbul iline aittir. Daha farklı illerdeki yapı denetim fiyat hesapları için inşaat hesabına üye olarak öğrenebilirsiniz.


Bayındırlık İnşaat Birim Metrekare Fiyatı= 2940 TL/m2

Yapı Denetim Asgari Hizmet Yüzdesi= %1,43

Yapı Denetim Bedeli= 5424 TL

Yapı Denetim Ücreti Hesaplama

Yapı denetim fiyat hesabı için işin bitirilme süresi, inşaatın sınıfı ve inşaat alanı önem arz eder. İnşaathesabı.com olarak yapı denetim hizmet hesabını yapmaktayız.Sitemizi ziyaret edebilir ücretsiz demo sürümünü kullanabilirsiniz.

Sıkça Sorulan Sorular

Yapı Denetim Ücreti Kime Aittir?

Denetim şirketi, yapı sahibi arasında yapılan yapı denetim hizmet sözleşmesi, sonucu yapı sahibi kişi firmaya ücret ödemektedir. Müteahhit yapılan sözleşme ile hizmet bedelini üstlenebilir. Müteahhidin kat karşılığı inşaat sözleşmesinde yapının denetim ücretinin ödenmesini üstlenir. Çünkü kat karşılığı inşaat sözleşmelerinde müteahhit, yapıyı oturmaya hazır halde anahtar teslim olarak yapı sahibine teslim etmeyi taahhüt eder.


Yapı Denetim Bedeli Hesaplama Nasıl Yapılır?

Denetim şirketleri yapı denetim ücretlerinin belirlemektedir. İnşaat alanı, yapı sınıfı, yapı yaklaşık maliyeti vb. faktörler önemlidir. Yapı denetim hizmet sözleşmesinde yapılan hesaplama süresi içerisinde tamamlanan inşaatlar için geçerlidir. İnşaat süresinin uzaması halinde her yıl yapı yaklaşık maliyetleri arttığından ilave hizmet bedeli hesaplanmaktadır.

Yapı Denetim Hizmet Bedeli Yüzde Kaçtır?

Yapı denetim hizmetine ait her hakediş bedelinin % 3’ü ruhsatı veren ilgili idarenin ve % 3’ü ise Bakanlık bünyesindeki döner sermaye işletmesinin hesabına aktarılır.

Yapı Denetim Hizmet Bedeli Nereye Ödenir?

Yapı denetim kuruluşlarının hizmet bedellerinin ödenmesinde kullanılmak üzere yapı sahibince il muhasebe birimlerinde açılacak hesaba yatırılır.

Yapı Denetimi Zorunlu Mudur?

K.H.K.’nin Anayasa Mahkemesi Başkanlığı’nca yürütülmesinin 13.07.2001 tarihinde 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanununu ve 12.08.2001 tarihinde ise Yapı Denetimi Uygulama Usul ve Esasları Yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.