İnşaat Hesabı

Asansör Hesaplama

m2

adet

adet

Asansör sayısı adettest1

Genel Bilgi 

Asansör, dikey veya yatay olarak yük ve insan taşımada kullanılan bir araçtır. Elektrikle çalışan asansör açık veya kapalı olabilir. Asansör özellikle şehirlerde vazgeçilmez bir araç olmuştur. Şehirlerde gittikçe artan arsa değerleri sonucu daha yüksek binalar yapılması, insanların üst katlara ulaşabilmesi için asansörleri zorunlu kılmıştır.

Asansörler, değişik kapasitelerde imal edilmektedir. Bu noktada ilk olarak asansörün kullanılacağı alanın gereksinimlerinin iyi tespit edilmesi lazımdır. Daha sonra bu gereksinimleri karşılayabilecek kapasitede asansör seçerek kurulum yaptırmak gerekmektedir. Kapasitesi daha yüksek olan asansörlerin fiyatları, doğal olarak daha pahalıdır. Kapasite, hem kişi sayısı hem de toplam yük olarak düşünülmelidir. Binalara asansör kurulumu yapılacağı zaman fiyat üzerinde belirleyici olan diğer bir hususta binanın kat sayısıdır. Çok katlı binalarda daha fazla malzeme kullanılacağı için asansör fiyatlarının da daha yüksek olması kaçınılmazdır. Ayrıca birden fazla asansör yerleştirilmek istenen binalarda maliyet daha da artmaktadır. Hastane ya da otel gibi insan yoğunluğu olan yerlerde birden fazla asansörün kullanılmasına gereksinim duyulabilmektedir. Günümüzde özellikle çok katlı binalarda asansörler yüksek hızla hareket edebilecek kapasite ile üretilmektedir. Asansör fiyatları üzerinde belirleyici olan diğer bir etken asansör hızınıdır. Daha hızlı asansörler, doğal olarak daha yüksek satış ve kurulum maliyetlerinin ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Her ne kadar aynı işlevi yerine getirseler bile farklı markalar tarafından imal edilmiş olan asansörlerin arasında malzeme kalitesi bakımından farklılıklar bulunmaktadır. Bu farklılıklar, doğal olarak asansör fiyatlarına da doğrudan yansımaktadır. Ancak daha uygun fiyata asansör kurulumu yaptırmak adına, asansörlerin ve yedek parçaların kalitesinden taviz verilmemelidir. Bu durum uzun vadede kaçınılmaz olarak asansörler için  daha fazla maliyete sebep olacaktır.. Sonuç olarak asansörlerle alakalı kesin fiyatlar vermek afaki olacaktır. Tüm faktörler asansör fiyatlarını etkilemektedir. Özellikle dolar kurunun yüksek olması,  maliyetleri doğrudan artıracaktır. 

 

 

Asansör montaj ve kurulumu birçok aşamadan oluşmaktadır. Bu aşamalar profesyonel firmalar tarafından yapılması hem sizin için hem de binanızın sağlığı için oldukça önemlidir. Bu aşamalar:

  • Montaj rayın monte edilme aşaması 

  • Kat kapılarının monte edilme aşaması 

  • Asansör tahrik sisteminin monte edilme aşaması

  • Kabin ve karşı ağırlığın monte edilme aşaması 

  • Hız regülatörünün monte edilme aşaması

  • Kumanda sistemlerinin monte edilme aşaması

  • Elektrik tesisatı bağlantılarının yapılması aşaması

  • Kuyu dibi elemanlarının monte edilme aşaması

 

Montaj aşamasında kullanılan malzemelerin gerekli testlerinin yapılması gerekir. Yönetmelik standartlarına uygun malzemeler kullanılmalıdır. Asansör kuyusunun proje ve yönetmeliğe uygunluğu önemlidir. Asansör elektrik tesisatının kontrolü yapılmalıdır. Bunun gibi durumlar asansör firması ve diğer kurumlar tarafından kontrol edilmelidir.