İnşaat Hesabı

İhracat Hedefi

Yurtdışına açılmak, yurtdışına satış yapmak en önemli vizyonlarımızdan biri. Tüm altyapımızı hazırladık. En kısa zamanda yakın coğrafyadan başlayarak yurtdışına satış yapmaya başlayacağız. Önümüzdeki en büyük engellerden birisi yabancı ülkelerin imar yönetmelikleri hakkında pratik sahadaki bilgi kirliliği. İşimiz gereği teoriden uzaklaşıp, bir o kadar da pratik hesaba yaklaşmaya çalışıyoruz. Bu yönetmeliklere internetten ulaşmak çok kolay ama teorideki yönetmeliğin pratik sahada uygulanabilirliği çok düşük seviyede.

En kısa zamanda bu sorunun üstesinden gelip yurtdışı satışlarına başlamayı, ülkemize döviz getirmeyi milli bir sorumluluk olarak görüyoruz. Çok iyi biliyoruz ki; milli hedefleri öncelik olarak gören bizim gibi firmalar, katma değer yaratmayı ana hedef olarak alırlar.