İnşaat Hesabı

Gaz Beton Hesaplama

m

m

Kalınlık

Örülecek Alan m2test1

Gerekli Blok Adedi adettest1

Fire Blok Adedi adettest1

Toplam Blok Adedi adettest1

Toplam Blok m3'ü m3test1

Toplam Blok Maliyetitest1

Gerekli Yapıştırıcı Miktarı kgtest1

Toplam Yapıştırıcı Maliyetitest1

Toplam İşçilik Bedelitest1

Genel Maliyettest1