İnşaat Hesabı

Şap Maliyeti Hesaplama

m2

cm

Şap Hacmi m3test1

Kum miktarı m3test1

Çimento torba sayısı (50kg) adettest1

Toplam malzeme maliyeti test1

Toplam işçilik maliyeti test1

Genel toplam test1