İnşaat Hesabı

Şap Maliyeti Hesaplama

m2

cm

Şap Hacmi m3test1

Kum miktarı m3test1

Çimento torba sayısı (50kg) adettest1

Toplam malzeme maliyeti test1

Toplam işçilik maliyeti test1

Genel toplam test1

Genel Bilgi

 

Şap: Zemin izolasyonu yapmak, tesviye yapmak, yüzey düzgünlüğünü sağlamak ve görsel düzgünlüğü sağlamak için yapılan döşeme üzerine dökülen malzemeye verilen isimdir. Şap yapılmadan önce tesisat döşenmelidir. Zemin şiltesi serilmesi gerekir. Şap dökümünün ilk amacı, tesviye betonu dökülmüş zemini yani döşeme yüzeyini dış etkenlere karşı korumaktır. Piyasada birden fazla şap türü bulunur. Bunlar:

  • Tesviye şap

  • Çimento esaslı şap

  • Alçı şap

  • Ksilolit şap 

  • Asfalt şap

Konutlarda yaygın olarak kullanılan şap türü çimento esaslı şaptır. Şapın kalitesini artırmak ve döküm kolaylığı sağlamak adına kimyasal katkılar kullanılabilir. Bazı şaplarda elyaf kullanılır. Elyaf rötre ve büzülme çatlaklarını önlemek için kullanılır.  

 

Dökülecek şap hazır beton fabrikasından geliyorsa slumpına dikkat edilmesi gerekir. Slumpın düşük veya yüksek olması, dökülecek şapın istenilen mukavemete gelmemesine veya işçilik kalitesinin bozulmasına sebep olur. Hazır şapta betonun santralden çıkmasıyla döküleceği zamana kadar belli bir süresi vardır. Bu süre geçirilmemeli, siparişler kontrollü bir şekilde verilmelidir. Kuru şap yapılması; şap makinesi ile yapılacaksa şap kumunun kalitesine, çimento dozajına ve su miktarına dikkat edilmelidir. Şap makinesinin kazanı ölçülerek ne kadar kum, çimento ve su katılacağı belirlenmelidir. 300 doz şap betonu isteniyorsa 6 torba çimento atılır. 350 doz şap betonu isteniyorsa 7 torba çimento istenir. 400 dozda ise 8 torba çimento atılır. 

 

Şap işlemi yapılmadan önce bazı işlemlerin yapılması gerekir. Öncelikle şap yapılacak yüzeyin temiz olması gerekir. İnşaat atıklarından temizlenmesi ve süpürülmesi gerekir. Kimyasal varsa temizlenmelidir. Temizlik işlemi bittikten sonra şap atılacak kot belirlenmelidir. Kotlar nivo yardımıyla haritacı tarafından belirlenir. Bu kot, asma kat olan binalarda oldukça önemlidir. Çimento ile yapılan şap uygulamasında kot işaretlemesine gerek yoktur. Sentetik şap uygulamasıyla yapılır. Kotlar belirlenirken duvarlara işaretler konulur. Sonrasında şap kalınlığı tespit edilir. Bu kalınlık yüzey düzgünlüğüne bağlıdır. Yüzey düzgünlüğünü sağlamak adına mastar genişliği kadar anolar yerleştirilir. Sonra tek tek terazi bu anolar yardımıyla kontrol edilir.Tüm hazırlıklar yapıldıktan sonra şap dökümüne geçilebilir. Öncelikle anoların ortaları doldurulur. Şap dökümünde en önemli şey mastardır. Özellikle süpürgelik gelecek duvar dipleri, asansör kapı önleri, seramik yapılacak alanlarda mastara çok dikkat etmek gerekir. Genel kot taraması yapıldığında minimum veya maksimum kot farkı birkaç mm olabilir. Ama mastar ile yapılacak kontrollerde hatasız olmasına özen gösterilir. Kuru şap imalatında oluşabilecek hatalar, bir sonraki yapılacak imalatların kalitesinin kötü olmasına neden olur. Dökülen hazır şap, makinalı tepsi perdah kullanılarak pürüzler ve çukurlar kalmayacak şekilde terazisinde perdahlanır. Banyo – balkon gibi eğim olan küçük mahallerde tepsi perdah kullanılmaz. Bu kısımlarda tahta mala ile perdah yapılabilir. Mastarın ve makinalı tepsi perdahın giremeyeceği kadar küçük alanlarda mala ile düzeltme sağlanmalıdır. Banyo – balkon gibi mahallerde süzgeçe doğru eğim verilmelidir. Şap sonrası su dökülerek eğim kontrolü yapılmalıdır. Suyun süzgeçe doğru gitmesi, göllenme olmaması gerekir.

Şap Maliyeti Hesaplama

Şap maliyeti 100 metrekare alan için hesaplanmıştır. Hesaplar insaathesabi.com aracılığı ile yapılmıştır. Bu fiyatlar 05.08.2022 tarihinde alınmıştır.

 

Döşeme Alanı= 100 m2

Şap Kalınlığı= 5 cm

 

Kum Miktarı= 5 m3

Kum Fiyatı= 439 tl/m3

 

Çimento Torba Sayısı(50 kg)= 20 adet

Çimento Torba Fiyatı= 76 tl/torba

 

Şap Altına Gereken Şilte= 105 m2

Şilte Fiyatı= 2,8 tl/m2

 

Şap İşçilik Birim Fiyatı= 14 tl/m2

 

Genel Toplam= 5409 tl 

Sıkça Sorulan Sorular

Şap malzemeleri nelerdir?

Şap kum, çimento ve sudan oluşur. Belirli oranlarda karıştırılmalıdır. Şap betonunun dozları bulunur. Dozlar şap betonu içerisindeki çimento miktarına göre belirlenir.

Şap betonu çeşitleri nelerdir?

400 doz şap betonu, 300 doz şap betonu, 250 doz şap betonu ve 200 doz şap betonu olmak üzere 4 çeşit şap beton çeşidi bulunur.

400 doz şap betonu içerisinde ne kadar çimento bulunur?

Bir metreküp beton karışımı içine 400 kg çimento bulunur.

300 doz şap betonu içerisinde ne kadar çimento bulunur?

Bir metreküp beton karışımı içine 300 kg çimento bulunur.

250 doz şap betonu içerisinde ne kadar çimento bulunur?

Bir metreküp beton karışımı içine 250 kg çimento bulunur.

200 doz şap betonu içerisinde ne kadar çimento bulunur?

Bir metreküp beton karışımı içine 200 kg çimento bulunur.

Şap harcı karışım oranları nasıldır?

Şap harcı içerisinde kum, su ve çimento bulunur. Bu malzemeleri gereken oranlarda karıştırılmalıdır. 1 m3 şap harcında %75 oranında kum, %15 oranında su ve %10 oranında çimento bulunur. 

1 m3 şap için çimento oranı nasıl olmalıdır?

400 dozlu şap olursa;

1 metreküp kuma 400 kg çimento gider. Buda yaklaşık olarak 8 torba çimentodur.

 

300 dozlu şap olursa;

1 metreküp kuma 300 kg çimento gider. Buda yaklaşık olarak 6 torba çimentodur.

Şap beton fiyatları ne kadardır?

Şap 250 Hazır Beton= 950,00 TL + KDV

Şap 300 Hazır Beton= 980,00 TL + KDV

Şap 350 Hazır Beton= 1020,00 TL + KDV

Şap 400 Hazır Beton= 1050,00 TL + KDV

 

Not: Fiyatlar 30.08.2022 tarihine aittir.

Şap metrekare fiyatı ne kadardır?

1 metrekare döşeme alanı ve 5 cm kalınlığında şap betonu atılacak olsun. Bu değerlere göre programımızda hesaplayalım ve 1 metrekare için şap maliyetini hesaplayalım.

 

Şap hacmi= 0.05 m3

Kum miktarı= 0.05 m3

Çimento torba sayısı= 0-1 adet

Toplam malzeme= 13.90 TL

Toplam işçilik maliyeti= 11.00 TL

Genel Toplam= 24.90 TL

 

Not: Fiyatlar 30.08.2022 tarihine aittir.

Zemin şap hesaplama nasıl yapılır?

1 metre genişlik ve 1 metre uzunluğa sahip 1 metrekare alan için zemin şap metrajını hesaplayalım.

Şap atılacak alan= 1 m2

Şapın beton hacmi= 0.06 m3

Gerekli kum miktarı= 0.04 m3

Gerekli çimento miktarı= 21 kg

Gerekli su miktarı= 9.6 litre

100 M2 için zemin şap metrajı ne kadardır?

Şap atılacak alan= 100 m2

Şapın beton hacmi= 6 m3

Gerekli kum miktarı= 4.5 m3

Gerekli çimento miktarı= 2100 kg

 

Gerekli su miktarı= 864 litre