İnşaat Hesabı

Merdiven Maliyeti Hesaplama

Merdiven Türü

kat

cm

cm

 

cm

 

m2

1 kattaki basamak sayısı adettest1

Toplam Basamak sayısı adettest1

Toplam basamak uzunluğu mtest1

Merdiven ara sahanlık alanı m2test1

Toplam döşeme alanı m2test1

Basamak malzeme fiyatı test1

Süpürgelik metrajı mtültest1

Toplam basamak malzeme fiyatıtest1

Toplam döşeme malzeme maliyetitest1

Toplam rıht malzeme maliyetitest1

Toplam malzeme maliyetitest1

Toplam işçilik maliyetitest1

Genel Toplamtest1

Genel Bilgi


Merdiven: Farklı yükseklikteki iki düzlemin bağlanması ile birden fazla basamak ve rıhttan oluşan, düşey sirkülasyon aracıdır. Hayatımızda en çok kullandığımız ulaşım yoludur. Merdivenler ahşap, taş, tuğla, betonarme gibi malzemelerden üretilmektedir. Merdivenler konumuna göre iç merdiven ve dış merdiven olmak üzere iki kısma ayrılırlar. Binalarda görevlerine göre ise iç merdivenler ve normal kat merdivenleri olmak üzere iki kısma ayrılırlar. 

Merdivenler yapılışlarına göre gruplandırılırken kirişin konumuna göre de sınıflandırılır. Kullanılan karkas sisteme ve daire biçimlerine göre ana merdiven ve daire içi merdivenlerin türleri belirlenir. Yapım tekniğine göre merdivenler:

 • Çift taraflı omurgalı merdivenler
 • Tek taraflı omurgalı merdivenler
 • Ortadan omurgalı
 • Beton üzerine ahşap kaplama merdivenler

Merdiven malzemesi binanın taşıyıcısına göre belirlenir. 

 • Kagir merdiven
 • Ahşap merdiven
 • Metal merdiven 
 • Karma merdiven 

Merdiveni oluşturan ana elemanlar rıht, basamak, sahanlık, merdiven kovası ve korkuluktur. Bunların hepsi merdiveni oluşturmaktadır. Merdiven maliyetinin önemli noktalarından bahsetmeden önce merdiven elemanlarını anlatalım.

Eğim açılarına göre merdivenler:

 • Çok eğimli merdivenler: Açısı 46-60 derecedir.
 • Dik eğimli merdivenler:  Açısı 61-90 derecedir.
 • Yatık eğimli merdivenler: Açısı 20-24 derecedir.
 • Normal eğimli merdivenler: Açısı 25-36 derecedir.
 • Fazla eğimli merdivenler: Açısı 37-45 derecedir.

Merdiveni Oluşturan Elemanlar

Rıht: Basamak yüksekliğidir. Bahçe merdivenlerinde 14-16 cm olması yeterlidir. Okul, hastane ve tiyatro gibi mekanlarda 16-17 cm olması gerekir. Konut ve apartmanlarda 17-18 cm standart ölçülerdir. Çatıya çıkan merdivenlerde ise 20-25 cm olmasında sakınca yoktur. Ama tüm merdivenler için 16.5 cm en ideal ölçüdür. 

Basamak: Ayak basılan yüzeye basamak adı verilir. 2a+b=63 formülüyle hesaplanır. Basamak genişliği bırakılan merdiven boşluğuna bağlıdır. İdeal ölçüsü 30 cm’ dir.

Merdiven Kolu: Aynı doğrultudaki merdiven boyudur. Bir merdiven kolunda en az üç rıht bulunmalıdır. 

Sahanlık: İki merdiven kolu arasında düzenlenen yatay döşemedir. Ana işlevi iniş – çıkış rahatlığını ve güvenliğini sağlamaktır. Sahanlık genişliği en az basamak genişliği kadar olmalıdır. Sahanlık 1 metreden az genişlikte olamaz.

Çıkış Hattı: Düz ile döner merdivenlerde, merdiven genişliğinin ortasından geçen ve üzerinde en çok yürünen doğrudur. Bu nedenle çıkış hattı boyunca basamak genişlikleri eşit olmalıdır.

Merdiven Yüksekliği: Rıht yüksekliklerinin toplamı merdiven yüksekliğine eşittir. 

Merdiven Kovası: Planda birbirinin yanından geçen iki merdiven kolu arasındaki boşluktur. Genişliği merdivenin şekline bağlıdır. 

Limonluk: Basamağın üst ve yan taraflarında bulunan çıkıntıya denir. Ana işlevi ayağın merdiven boşluğuna kaymaması ve temizlik esnasında su v.b. yanlardan aşağıya dökülmesini önlemektir. Limonluğun genişliği 5-10 cm yüksekliği 5-15 cm arasında olmalıdır.

Korkuluk ve Küpeşte: Merdivende emniyeti sağlamak amacıyla, kullanılan malzemeye uyumlu olarak demir, ahşap, pirinç ya da alüminyumdan yapılan dikmelere “korkuluk” , bu korkulukların tutunma kısımlarına da ‘küpeşte’ denmektedir. küpeşteler 10-15 cm genişliğinde çeşitli tip ve şekillerde üretilmektedir. Yükseklikleri 90 cm’dir.

Merdivenlerin yapımında birçok malzeme kullanılır. Bunlar ahşap, mermer, fayans vb. malzemelerdir. Günümüzde en çok kullanılan malzeme mermer malzemesidir. Mermer malzemesinin birden fazla çeşidinin olması ve montaj kolaylığı bakımından kullanılabilirliğini artırmaktadır. Ahşap merdivenler diğer merdiven malzemelerine göre maliyetlidir ve işçiliği zordur. En sağlıklı olanıdır. Özellikle iç merdivenlerde kullanılması önerilir. Dış merdivenlerde yani bina merdivenlerinde mermer kullanılması daha uygun olacaktır. Mermer çeşidi olarak en çok granit kullanılır. Özellikle bina merdivenlerinde malzemenin kaymaya karşı dayanıklı olması istenir. Bazı mermerler suyu gördüğünde kayganlaşır. Buna önlem olarak iş güvenliği bantları kullanılabilir. 

Merdiven Maliyeti Hesabı

Sahanlıklı bir merdiven için maliyet hesabı yapacağız. Hesaplamalar insaathesabi.com aracılığı ile yapılmıştır. Fiyatlar 06.08.2022 tarihine aittir. Merdiven çeşidine türüne göre fiyatlar değişkenlik göstermektedir. Alınan bu fiyatlar ortalama fiyatlardır. 

Merdiven Özellikleri

Basamak Genişliği= 30 cm

Rıht Yüksekliği= 16.5 cm

Basamak Uzunluğu= 120 cm

Basamak Adedi= 16 adet

Sahanlık Genişliği= 120 cm

Sahanlık Uzunluğu= 260 cm

Merdiven Birim Maliyetler

Mermer Döşeme ve Sahanlık İşçilik Fiyatı= 90 tl/m2

Mermer Basamak İşçilik Fiyatı= 80 tl/mtül

Merdiven Döşeme Malzeme Fiyatı= 613 tl/m2

Merdiven Basamak Malzeme Fiyatı= 753 tl/mtül

Mermer Süpürgelik Birim Fiyatı= 41 tl/mtül

Mermer Süpürgeliği İşçilik Fiyatı= 35 tl/mtül

Toplam Maliyetler

Mermer Sahanlık Döşeme Maliyeti= 2.6*1.2*613= 1913 TL

Mermer Sahanlık Döşeme İşçilik Maliyeti= 2.6*1.2*90= 281 TL

Mermer Sahanlık Süpürgelik Maliyeti= (1.2*2+2.6)*41= 205 TL

Mermer Sahanlık Süpürgelik İşçilik Maliyeti= (1.2*2+2.6)*35= 175 TL

(Not: Merdiven basamakları mtül üzerinden hesaplanır. Bu ücrete basamak ve rıht dahildir. Süpürgelik ücreti ayrı hesaplanır.)

Mermer Basamak Maliyeti= 1.2*16*753= 14.458 TL

Merdiven Basamak İşçilik Fiyatı= 1.2*16*80= 1536 TL

(Not: Merdiven basamaklarının duvar tarafına ve limonluk tarafına süpürgelik yapılacaktır. Bu yüzden her basamak için hesaplanan uzunluk iki kat artırılacaktır.)

Merdiven Basamak Süpürgelik Maliyeti= (0.165+0.30)*2*16*41= 610 TL

Merdiven Basamak Süpürgelik İşçilik Maliyeti=  (0.165+0.30)*2*16*35= 521 TL

(Not: Son olarak hesaplar sadece merdiven için yapılmıştır. Merdiven holleri dahil değildir. Belirtilen ölçülere ait genel maliyet hesaplanmıştır.)

GENEL TOPLAM= 19.699 TL