İnşaat Hesabı

Tuğla Duvar Hesaplama

m

m

Kalınlık

Örülecek Alan m2test1

Gerekli Tuğla Adedi adettest1

Gerekli harç miktarı m3test1

Toplam Tuğla maliyetitest1

Yaklaşık harç maliyeti ₺/m2test1

Toplam işçilik maliyetitest1

Genel Toplamtest1

Genel Bilgi

Tuğla, balçığın kalıplara dökülüp yüksek ateşte pişirilmesi ile elde edilen bir duvar malzemesidir. Tuğla kullanımı çok eski tarihlere dayanmaktadır. Ülkemizde duvar malzemesi kullanımı olarak birinci sıralardadır. Tuğla malzemesi üretimi belirli aşamalardan oluşur. İlk aşamada tuğlanın hammaddesi hazırlanır. Sonrasında karışım hazırlanarak hamur haline getirilir. Kurutma işlemi ve pişirme işlemi ile katı hale getirilir. Sonrasında boyutlarına göre paletlere konulup ambalajlanma yapılır ve sevk edilir.

Müteahhitlerin çoğu tuğla malzemesini özellikleri bakımından oldukça fazla kullanmaktadır. Tuğla yapısında küçük hava boşlukları içermektedir. Böylelikle ısı ve ses yalıtımı sağlamaktadır. Tuğla duvarlar ısıyı çok iyi tutup kendi ortamına aktarabilir. Tuğlalar aynı zamanda yeniden kullanılabilir ya da  dönüştürülebilirdir. İnşaatta yapı malzemesi olarak oldukça kullanışlıdır. Bunun yanında diğer duvar elemanlarına göre ekonomiktir. Tuğla duvar yapımındaki dezavantaj harç maliyetidir. Harç maliyeti duvarın metrekare fiyatını oldukça fazla artırmaktadır. Tuğla ucuzdur ama taşınması, nakliyesi ve işçiliği zordur. Tuğla duvar uygulaması gazbetona göre daha yavaştır ve el emeği, tecrübe gerektirir. Tuğla duvarın diğer dezavantajı işçilikten ötürü oluşan hatalardır. Usta duvar işçiliğini düzgün yapmaz ise alçı boya işçiliğine yansıyacaktır. Tuğla duvar işçiliğindeki hatalar duvar yüzeyinde dalgalanmalara sebep olacaktır. Bu yüzden duvar işçiliğini kontrol etmek gerekir.

 

Tuğlaların birçok çeşidi bulunmaktadır. İnşaatlarda en çok kullanılan tuğla çeşidi yatay delikli tuğlalardır. Yatay delikli tuğlalar taşıyıcı olmayan sadece binaya kesme dayanımı sağlayan tuğla tipidir. Yatay delikli tuğlalar boşluklar yer düzlemine paralel olacak biçimde dizilmelidir. Aynı zamanda dar yüzeyi ya da geniş yüzeyi dizilerek istenilen kalınlık doğrultusunda örülebilir. Düşey taşıyıcı tuğlalar ise düşey olarak taşıma dayanımı sağlayan tuğla çeşididir. Bunun haricinde asmolen tuğlalar, baca tuğlaları, izo tuğlalar, cam tuğlalar, dekoratif tuğlalar, ateş tuğlaları gibi çeşitleri bulunmaktadır. 

 

Tuğlanın türü kadar ebatı da oldukça önemlidir. Çünkü seçeceğiniz tuğla ebatı sizin ne kadar tuğla alacağınızı ve ne kadar harç gideceğini gösterir. Küçük tuğlalarda örme işi daha uzun sürer. Örneğin, bims bloklar tuğla bloklara göre oldukça büyüktür. 1 metrekare duvar örüleceğini düşünelim. Bims blokla yapılan duvar daha kısa sürede örülürken tuğla duvar daha uzun sürede örülmektedir. Bu yüzden ebatın büyümesi örme hızını artırmaktadır. Fakat boyutun artması taşıma zorluğu ve malzeme zayiatını artırmaktadır. Çünkü tuğla malzemesi diğer duvar elemanlarına göre kırılgan bir malzemedir. Taşınırken ya da örülürken kırılabilir. Bu yüzden zayiatı hesaplayarak sipariş vermek gerekir.

 

En çok kullanılan tuğla ebatları 19x19x8,5 cm ve 19x19x13,5 cm boyutlarıdır. 8,5 cm’ lik tuğla ile duvar yapıldığında duvar kalınlığı 8,5 cm olmaktadır. Bu kalınlığın üzerine sıva ve boya kalınlığı gelince yaklaşık 10 cm kalınlığa ulaşmaktadır. 13,5’lik tuğla ile duvar yapıldığında duvar kalınlığı 13,5 cm olmaktadır. Yine bu kalınlığa sıva ve boya kalınlığı gelince yaklaşık 15 cm kalınlığa ulaşmaktadır. 13,5 cm’ lik tuğla yatay olarak kullanılırsa kalınlık 19 cm olur. Diğer ölçülerde bulunmaktadır. Bunun haricinde özel ölçülerde tuğla üretimi de yapılabilir.

 

Tuğla duvar örülürken bazı adımlar ve bunun yanında dikkat edilmesi gereken hususlar vardır. Öncelikle harç yapımından bahsedelim. Tuğla örülmesinde geleneksel harç ve kimyasal hazır toz yapıştırıcılar kullanılmaktadır. Geleneksel tuğla harcı kum, su ve çimentonun birleşmesinden oluşur. Geleneksel harç genellikle kullanılan türdür. Geleneksel harç en geç 1 saat içerisinde tüketilmesi gerekir. Deneyimli usta harcın kıvamına göre bakarak harcı ayarlamaktadır. Belirli ölçütü olsada bu ölçülere uyulmaktadır. Genellikle göz kararı ile yapılmaktadır. Geleneksel harcın zayiatı diğer harçlara göre daha fazladır. Çünkü priz alma süresi kısadır. Geleneksel harçta bazen havanın durumuna göre kür yapmak gerekebilir. Sıcak havalarda harç hızlı donacaktır. Bu yüzden kuruma dökülme olmaması adına ıslatmak gerekebilir.

Hazır toz yapıştırıcı ile yapılan harçların hemen tüketilmesine gerek yoktur. Hazır toz yardımıyla yapılan harçlarda uzun süreli olarak kullanılabilir. Hazır tozdan yapılan harcın priz süresi daha uzundur. Hazırlaması daha kolaydır.  Maliyete baktığımızda hazır kimyasal toz ile yapılan harcın maliyeti, geleneksel harca göre daha fazladır. Büyük şantiye haricinde hazır tozları kullanmak mantıksızdır. Aynı zamanda maliyeti artıracaktır.

Tuğla duvar örme işlemi yapılmadan önce plan üzerinden aplikasyon yapılması gerekir. Sprey boya ile kapı boşlukları, pencere genişlikleri gibi alanlar belirlenir. Duvar örmeye başlanılmadan önce duvar yapılacak yüzeyler temizlenip ıslatılmalıdır. Islatılmasının sebebi ise harçla yüzeyin birleşmesidir. Tünel kalıp gibi çok düz yüzeyli olan sistemlerde özellikle duvar yan yüzeylerinde ve alt yüzeylerde aderans artırıcı katkılar kullanılmalıdır. Aderans arttırıcı katkılar yüzeyi pürüzlendirerek harç ile yüzeyin yapışmasını sağlar. Soğuk havalar da duvar örerken harca mutlaka donma önleyici katkı maddesi kullanılmalıdır. Duvar örmeye kapı pencere başlangıçlarından başlanılır. Dış duvar örülürken köşe noktalardan başlanılır. Duvar örerken yatay ve düşey ip kullanılmalıdır .Bu ip, lazer metre ya da duvar şakülü yardımıyla hazırlanır ve düşey terazi sağlanmış olur. Tuğlalar şaşırtmalı şekilde örülmelidir. Başlangıçlarda yarım tuğla kullanılarak şaşırtma sağlanır. Yarım tuğla, tam bir tuğlanın mala ile kırılması sonucu oluşturulur. Tuğla duvarlarda derzleri doldurmak adına tuğlaların alın kısımlarına harç konulmalıdır. Dikey derzler 10 mm, yatay derzler 12 mm kalınlıkta yapılmalıdır. Bu kalınlık tüm duvar yüzeyinde korunmalıdır. Pencere boşluklarında ve kapı boşluklarında lento kullanılmalıdır. Duvar örme işlemi bittikten sonra duvarın en üstüne takoz veya poliüretan köpük yardımıyla sıkılaştırma yapılmalıdır. Duvarlar deprem anında binaya dayanım sağlamalı ve can güvenliğini tehlikeye atılmamalıdır. Bu yüzden duvarın sıkıştırılması önemlidir. Sıkıştırılmaması halinde duvar bütün şekilde yıkılabilir. Yüzeylerden taşan harçlar alınmalı ve yüzeyin düzgünlüğü sağlanmalıdır. Aksi takdirde kuruyan sıvayı sıyırmak daha zor olacaktır.      

Tuğla Duvar Maliyet Hesabı

1 Metrekare tuğla duvar için hesap yapılacaktır. 

Not: Duvar hesabı 13,5 cm kalınlık için yapılmıştır.

Not: Hesap insaathesabi.com tarafından 03.08.2022 tarihinde yapılmıştır. Fiyatlar aralıklı olarak güncellenmektedir.

Kum Fiyatı= 438,7 TL/M3

Kullanılacak Kum Miktarı= 1m3

Çimento Torba Fiyatı= 76 TL/TORBA

Kullanılacak Çimento Torba Adedi= 4 TORBA

Tuğla Adet Fiyatı= 2,6 TL/ADET

Kullanılacak Tuğla Adedi= 25 Adet

Kireç Torba Fiyatı= 60 TL/TORBA

Kullanılacak Kireç Torba Adedi= 2 TORBA

TOPLAM HARÇ FİYATI= 862,7 TL

TOPLAM MALZEME FİYATI= 80 TL

TOPLAM İŞÇİLİK FİYATI= 28 TL

TOPLAM MALİYET= 971 TL