İnşaat Hesabı

Tuğla Duvar Hesaplama

m

m

Kalınlık

Örülecek Alan m2test1

Gerekli Tuğla Adedi adettest1

Gerekli harç miktarı m3test1

Toplam Tuğla maliyetitest1

Yaklaşık harç maliyeti ₺/m2test1

Toplam işçilik maliyetitest1

Genel Toplamtest1