Pursantaj Nedir?

Kelime anlamı yüzde oran olan pursantaj, keşif ve metraj hesaplamalarında hakediş ödemelerinde kullanılmaktadır. Kısaca ödeme yöntemidir denilebilir. İnşaatta çalışan işgörenlerin, çalıştıkları gün ve saatleri gösteren, ücret hesaplamalarında ve işin herhangi bir konudaki ayrıntısı hakkında bilgi edinilmesine yardımcı olacak bilgilerin kaydedildiği deftere “puantaj defteri” denir.

İçindekiler

Sıkça Sorulan Sorular

Pursantaj Kayıtları İle Görevli Kişi Neleri Kaydeder?

Puantaj kayıtları ile görevli kişi:

  • İnşaatta fiilen çalışanların kimlik bilgilerini,
  • Çalışanların çalışma sürelerini,
  • Çalışanların yaptıkları işleri,
  • İnşaatta çalıştırılan taşıt araçlarını,
  • İnşaatta çalıştırılan iş makineleri ve çalıştırma sürelerini düzenli olarak bu deftere kaydeder.

Pursantaj Cetveli Nedir?

Proje ve mahal listelerine bağlı olarak hangi imalat seviyesinde sözleşme bedelinin hangi oranında ödeme yapılacağını gösteren belgeye pursantaj cetveli denir. İşin yüzde olarak ne kadarının bittiğinin belirleyen cetveldir.

Pursantaj Cetveli Nasıl Hazırlanır?

İşveren ve yüklenici firma pursantaj hesabı yapar. Öncelikle keşif ve metraj işlerinin gerçekleşmesi gerekmektedir. Bu hesaplardan sonra aylık olarak yapılacak anlaşma ile beraber, hakedişler aylık üzerinden hesaplanır. Her bir basamağın toplam iş üzerinden yüzdesi belirlenerek pursantaj cetveli hazırlanır.

Pursantaj Nasıl Hesaplanır ve Pursantaj ile Hakediş Hesabı Nasıl Olmalıdır?

Pursantaj hesabı için yüklenici firma bir işveren firma ile birim usulü fiyatlama üzerinden anlaşılmaktadır. Aylık olarak anlaşılması halinde hakedişlere aylık olarak ödeme yapılması gerekmektedir. Aylık ödeme yapılması halinde o ay yapılan işin miktarı ile birim fiyatları toplamı çarpılarak, o ay için hakediş tutarı belirlenir.

Maliyet ve kâr üzerine bir anlaşma yapılması halinde, o ay yapılan maliyet tutarı üzerine yüklenicinin kar oranı eklenerek aylık hakediş tutarı belirlenir.

Anahtar teslim bir iş anlaşması söz konusu ise bu durumda işin yapı maliyeti durumu baştan belli olduğu için pursantaj durumu kolay bir şekilde hesaplanacaktır. Anahtar teslim işlerde en başta bir maliyet söz konusu olduğu için bu hesaplama farklı yöntemlerle yapılabilir. 1 senelik bir iş üzerine anlaşılmış ise işi yüzdelere bölerek her ay maliyet üzerinden bir hesaplama yapılarak pursantaj ödemesi yapılabilmektedir. Bu sayede yüklenici firma ve işveren konusunda herhangi bir anlaşmazlık çıkmadan konu halledilecektir.