Periyot Nedir?

Bir tam dalganın oluşması için geçen süreye periyot denir. Periyodun birimi saniyedir. Sembolü ise T şeklindedir. Frekans ile ters orantılıdır.

İçindekiler

Yapı Periyodu Nedir?

Her cisimde olduğu gibi yapılarda belli bir periyoda sahiptir. Binalar rijitliğine ve maruz kaldığı yüklere göre titreşmektedirler. Bu titreşimlerin belirli bir zamanı ve belirli bir düzeni vardır. Yapı olduğu konumdan sağa veya sola doğru birim yerdeğiştirme yani titreşim yaptıktan sonra eski haline dönene kadar geçen süreye yapı periyodu denir.

Binanın Periyodu Neye Bağlıdır?

Titreşim sadece rüzgar deprem gibi dış etkiler sonucu oluşmaz. Yapı sürekli titreşir ve dış etkilerle bu titreşmenin bir ilişkisi yoktur. Her yapının taşıyıcı sisteminin özelliğine göre periyodu değişmektedir. Periyodu belirleyen en önemli iki etken yapının kütlesi ve yapının rijitliğidir. Buna bağlı olarak yapıya gelen kuvvet yapının kütlesine ve yapının ivmesine bağlıdır. İvme değerini spektrum grafikleri sayesinde periyoda bağlı olarak bulabiliriz. Periyot ve gelen kuvvete bakarak sistemin sünekliği veya rijitliği yorumlanabilir.

Rijit yapının periyodu daha düşüktür. Rijit olmasından ötürü bir titreşim için harcadığı süre düşüktür. Rijit yapının hareket kabiliyeti azdır. Sünek yapıların periyodu ise rijit yapılara göre fazladır. Bir titreşim için geçirdiği süre fazladır. Sünek yapılarında hareket kabiliyeti fazladır.

Cismin Periyodu Nasıl Bulunur? Periyodun Formülü Nedir?

Periyot frekansa bağlı bir fonsiyondur. Frekans ile ters orantılıdır. Periyot 1/F formülü ile bulunur.

Frekans Nedir?

Frekans, tekrarlı hareket yapan cismin birim zamanda gerçekleştirdiği tur sayısıdır. En basit şekliyle frekans, hareket eden cismin ne sıklıkla hareket ettiğidir. Frekans periyodun tersidir. Periyodun 1’e bölünmesi ile bulunur. Sembolü ise f şeklindedir.

Frekans

Frekans Ölçü Birimi Nedir?

Frekansın ölçü birimi Hertz’dir. 1 Hertz saniyede 1 döngüye eşittir.