Uygulama Projesi ve Kesin Proje Nedir? Arasındaki Farklar Nelerdir?


Uygulama projesi bina yapım aşamasına başlanmadan önce hazırlanan ve sürekli revize edilen projedir. Kesin proje inşaat başlanmadan yapılan fakat uygulama projesinden önce olan ilk proje olarak tamamlanan fikirlerin oluştuğu plan olan bir projedir. İnşaat projeleri hayata geçirilmeden önce farklı projelendirme aşamalarından geçer. Projelendirme aşamalarının ikisi ise uygulama projesi ve kesin proje olarak bilinir. Bu iki proje de inşaat öncesinde gereklidir. Kesin proje, uygulama projesi öncesinde tamamlanır. Kesin proje, avan proje olarak adlandırılan fikirlerin ilk olarak kağıda döküldüğü projeye göre hazırlanır. Kesin proje hazırlanırken, ilk mimari fikirler geliştirilir ve detaylandırılır. Kat planları, arsada bırakılacak paylar ve inşaat için gerekli diğer detaylar işaretlenir. Uygulama projesi ise malzemeler de dahil olmak üzere tüm proje detaylarını içerir. Uygulama projesinde hata olmaması gerekir. İş akışının düzgün olması gerekir.

İçindekiler

Sıkça Sorulan Sorular

Kesin proje nedir?

Kesin proje çiziminde avan proje temel alınır. Avan proje, ilk proje olarak tanımlanabilir. Bu projenin esas amacı, projenin kaç daireye sahip olacağı ve dairelerin metrekarelerini göstermektir. Bu nedenle statik hesaplamalar detaylı olarak yapılmaz ve kolon gibi elemanlar hesaplanmadan yerleştirilir. Avan projeye göre hazırlanan kesin projede ise 1/200 ölçeği kullanılarak gerekli detaylar eklenir. Proje çizimi aşamasında inşaat detayları ve kullanılacak malzemeler uygulama projesine gönderilmeden önce kesin bir şekilde yerleştirilir.

Kesin projede nelerin olması gerekir?

Kesin proje hazırlanırken, ilk çizilen avan projeye göre kat planları, çatı planı ve asma tavan planı eklenir. Ayrıca kesitler de projeye dahil edilir. Kesin projede tüm bu bileşenlerin detaylarının olması gerekir.

Kesin Proje Nasıl Çizilir?

Kesin proje çizilirken izlenmesi gereken bazı kurallar vardır. Proje çiziminde bölgedeki rüzgar ve kuzey yönü gösterilir. Ayrıca çevrede bulunan binalar, sınır, binaların yerleşimi de bu projede belirlenir. Çizim sırasında bloklar belirlenir ve toplam inşaat alanının ne kadar olacağı yazılır. İnşaatın yerleşimi ve yol gibi sınırlara ne kadar uzaklıkta olacağı detaylı bir şekilde belirtilir. Ayrıca merdiven detayları ve kotlar belirlenir. Binada kullanılacak olan tesisatlar belirlenir ve kotlara uygun olarak yerleştirilir.

Uygulama Projesi Nedir?

Uygulama projesi, kesin projeden sonra çizilir. Bu proje kapsamında inşaat için gerekli tüm ölçüleri tesisat planları, elemanlar, referanslar ve çizimler yer alır. Tüm bu bileşenlerin eksiksiz bir şekilde proje üzerinde belirtilmesi gerekir. Proje çizimi yapılırken, inşaat sürecinde ihtiyaç duyulacak bilgilerin detaylı ve açık bir şekilde belirtilmesi gerekir. Ayrıca inşaat malzemeleri imalatı sırasında gerekecek tüm malzeme detayları da proje kapsamında belirtilir. Uygulama projesi, bir yapının inşa edilmesi için ihtiyaç duyulan tüm bilgileri bulundurmalıdır.

Uygulama Projesi Nasıl Hazırlanır?

Uygulama projesi hazırlanırken dikkat edilmesi gereken bazı detaylar vardır. Proje genellikle 1/50 ölçeğinde çizilir. Fakat 1/100 ölçeğinde hazırlanan uygulamalar da vardır. Ancak 1/100 ölçeği kullanılırken tüm bilgilerin ve yer alan çizimlerin aynı şekilde korunması gerekir. Uygulama projesinde sistem detayları ve imalata detayları olmak üzere iki bölümden meydana gelir. Sistem detayları bölümü çizilirken 1/20 ölçeği kullanılır. 1/10 ölçeğinde yapılan uygulamalar da mevcuttur. Sistem detayları bölümünde kat planlarına ek olarak kesitlerle ilgili detaylar yer alır.

İmalat detayları çizilirken birçok durumda 1/1 ölçek kullanılır. Çizim tekniğinde herhangi bir değişim yapılamadan 1/5 veya 1/10 ölçekleri de kullanılabilir. İmalat detayları bölümünde merdiven, asma tavan, duvar kaplama gibi detaylara ve imalat ile ilgili detaylara yer verilir.

Uygulama Projesi Nasıl Çizilir?

Uygulama projesinde katlar çizilir. Birbirini tekrar eden katlar için gerekli açıklamalar belirtilir. Kesin projede olduğu gibi rüzgar ve kuzey yönü belirtilir. Bloklar hazırlanır ve bu bloklara harfler verilir. Taşıyıcı akslar belirlenir ve bu akslar, statik projeye göre numaralandırılır.

Uygulama projesi kapsamında kolonlar ve diğer inşaat elemanları uygun çizgiler ve kalınlıklarla belirtilir. Banyo ve mutfakta yer alan tezgahların detayları ve kullanılacak malzemeler belirtilir. Bina içerisinde kullanılacak tüm döşeme detayları ve malzemeleri belirtilir. Binada yer alan merdivenler, ölçülerine uygun olarak çizilir. Asma tavan uygulaması yapılacaksa bu uygulamanın yapılacağı yerler işaretlenir.

Uygulama Projesi Ve Kesin Proje Arasındaki Farklar Nelerdir?

Uygulama projesi, kesin proje çiziminden sonra yapılır. Uygulama projesinde kesin projede yer alan bilgiler daha detaylı bir şekilde gösterilir. Kesin proje üzerinde değişiklikler yapılabilir. Fakat uygulama projesi, inşaatın başlamasından hemen önce hazırlanan tamamlanmış proje olarak kabul edilir. Kesin proje çizildikten sonra gerekli kurumlardan inşaat izni almak için başvurulabilir. Onaylanan proje uygulama projesi olarak ele alınır ve daha sonra büyük değişiklikler yapılamaz.