Elastisite Modülü Nedir?

Malzemenin kuvvet altında elastik şekil değiştirmesinin ölçüsüdür. Bazı kaynaklarda young modülü olarak da geçer. Young modülü olarak da geçen elastisite modülü, malzemenin kuvvet altında elastik şekil değiştirmesinin ölçüsüdür.

İçindekiler

Elastik Modülünün Birimi Nedir?

Elastisite modülünün birimi N/m2’dir.

Elastisite Modülü Formülü

Deforme olabilen katı cisimlerin ya da yapıların mekanik ve elastik deformasyon analizlerinde kullanılan güvenilir bir teoridir. Birim uzama ile normal gerilme (çekme ya da basma gerilmesi) arasındaki doğrusal ilişki şöyle tanımlanabilir:

Elastisite Modülü (E) =Normal Gerilme (σ) / Birim Uzama (ε)

Elastisite Teorisi

Elastiklik Sınırı Nedir?

Elastiklik sınırı (0e): Malzemeye uygulanan kuvvet kaldırıldığı zaman plastik uzamanın görülmediği veya yalnız elastik şekil değiştirmenin meydana geldiği en yüksek gerilme değeridir. Genellikle, elastiklik sınırı orantı sınırına eşit kabul edilir.

Elastisite Modülü Ne işe Yarar?

Elastisite modülü biliniyorsa, birim şekil değiştirmelerini ölçerek gerilmeleri hesaplayabiliriz. Bir farklı deyişle gerilme biliniyorsa şekil değiştirmeler bulunabilir. Gerilme ile şekil değiştirme arasındaki ilişkiyi etkileyen tüm etkenler elastisite modülünü etkiler. Bir cismin sünekliği, rijitliği gibi tanımlamaları içinde yorum yapılır.

Beton Elastisite Modülü Nedir?

Beton SınıfıKarakteristik Basınç Dayanımı(MPa), fckEşdeğer Küp(150 mm) Basınç Dayanımı(MPa)Karakteristik Eksenel Çekme Dayanımı(MPa), fctk28 Günlük Elastisite Modülü(MPa), Ec
C1616201,427000
C1818221,527500
C2020251,628000
C2525301,830000
C3030371,932000
C3535452,133000
C4040502,234000
C4545552,336000
C5050602,537000

Beton Elastisitesini Etkileyen Faktörler Nelerdir?

  • Betonun ana bileşenlerinin hacimsel oranı, yoğunluğu, elastisite modülleri ve geçiş bölgesi özellikleri
  • Hidratasyon ısısı artmış çimentonun hamuru
  • Betonun gerilme-birim şekil değiştirmesi
  • Betonun basınç mukavemetini etkileyen etkenler
  • Agrega özellikli en büyük tane çapı, şekli, tane dağılımı, yüzey şekli, ara yüzey – ara yüzeydeki mikro çatlaklar
  • Çimento hamurunun gözenekliliği
  • Betonun yaş ve kuru olarak deneye tabi tutulması