İnşaatın Metrekaresi (m2) Nasıl Hesaplanır?

Bina temelleri, dairenin, odanın, tarlanın ölçümleri metrekare hesabıyla hesaplanır. İnşaat alanını hesaplamak için elimizde bazı verilerin olması gerekmektedir. Parsel alanı bilinmelidir, TAKS ve KAKS değerleri bilinmelidir. Binanın inşaatıyla ilgili yapı maliyetleri önceden öngörmek, bilmek için inşaat taban alanı kullanılır. Öncelik parsel üzerine konumlanacak yapının planlanmasıdır. Alanla ilgili veriler zemininin hesabını ve yapının kaplayacağı metrekare bilgisini verir. İnşaat bulunmasını istediğiniz alanları belirlemelisiniz. Bu alanlar:

 • Biçimli zemin
 • Duvar alanı
 • Kat ve teras
 • Çatı alanı
 • Balkon
 • Bodrum kat veya kot
 • Giriş holü
 • Merdivenler
 • Kaldırma şaftı
 • Banyo ve lavabo
 • Mutfak ve kiler
 • Depolama alanı
 • Kiler
 • Sıhhi tesisat için şaft alanı
 • Koridor alanı
 • Veranda
 • Garaj alanı

İçindekiler

Toplam İnşaat Alanı Nedir?

İşçilik, üretim gibi inşaat aşamalarında parselde toplam kaç metrekare alan üzerinde çalışma yapılacağının bilinmesi gerekmektedir. Toplam inşaat alanı aynı parselde bulunan yapıların sahip olduğu inşaat alanlarının toplamına eşittir. Toplam inşaat alanı, imar planındaki parsel bilgisi ve belirtilen emsal değerin çarpılması sonucunda bulunur. Belediyeye ödenen vergiler brüt alan üzerinden hesaplanır, yani brüt alan toplam inşaat alanı dışında emsal değer taşımayan alanların dahil edilmesiyle hesaplanır. Dış duvar alanı da dahil olmak üzere brüt alan, yerleşim alanı içinde olan mülkün temel oturum alanını vermektedir.

Toplam İnşaat Alanında Dikkat Edilecekler Nelerdir?

 • Yerleşim alanı özellikleri
 • Zemin inşaatı malzemesi
 • Zemin yüksekliği
 • Bodrum ve sığınma alanı yüksekliği
 • Teras planı
 • Diğer bina yerleşimleri
 • Sınır alanı hesaplanması

İnşaat Metrekare Hesabı Nasıl Yapılır?

Metrekare hesabıyla ilgili örneği inceleyelim. Aşağıdaki yeşil alanı tarla gibi düşünelim. En 50 metrekare boyu 100 metrekare olduğunu varsayalım.

Metrekare hesabı:100X50= 5000 metrekare olacaktır.

Sıkça Sorulan Sorular

Gabari Nedir?

İmar parseli içinde inşa edilebilecek en yüksek yapının uzunluğunun metre cinsinden ifadesidir.

İnşa Edilebilecek Katsayı Hesabı Nasıl Yapılır?

Toplam inşaat alanının, yapı oturum alanına bölünmesiyle hesaplanır.

Örneğin toplam inşaat alanı 2000 metrekare olan parselde 400 metrekare taban alanına sahip olsun. Hesaplama: 2000/400= 5 katlı bina olabilir.

Yapı Oturum Alanı Nedir?

Arsada yapılacak binanın kaç katlı olarak konumlandırılacağını bildirir. Hesaplaması parsel alanının TAKS değeri ile çarpılmasıyla yapılır.

Örneğin parseli 2500 metrekare olan bir arsanın TAKS’ı 0.5 olan parselde taban (oturum) alanı: 2500 X 0.5= 1.250 metrekare

TAKS Nedir, Nasıl Hesaplanır?

Taban alanı katsayısı anlamına gelen yapılacak olan inşaatın taban alanını belirleyen yöntemdir. Yapıların toplam oturum alanının, aynı parselin büyüklüğüne bölünmesiyle elde edilir.Örneğin 3000 metrekare büyüklüğündeki bir parselde 1600 metrekare taban alanına sahip ise TAKS değeri: 3000/1600= 1,875 metrekare

KAKS Nedir?

İnşaat toplam net alanını belirler. Kat alanı toplamının arsaya göre ne kadar olabileceğini gösterir.Parselde inşa edilebilecek toplam kat alanının, aynı parselin büyüklüğüne bölünmesi işlemiyle bulunur. Örneğin 2.500 metrekare büyüklüğündeki bir parselde 5.000 metrekare inşaat yapılırsa KAKS: 5000/2500 = 2 metrekare