Kargir Yapı Nedir?

Halk arasında, söylenmesi daha kolay olduğundan, kargir olarak bilinen kagir kelimesi, dilimize Farsça’dan girmiştir. Kelime anlamı, tuğla ve taştan yapılmış demektir. Aslında kelime anlamı bile kagir yapıyı tanımlamaya yetmektedir. Yani aslı kagir olan ancak daha çok kargir olarak dile getirdiğimiz sistem; kolon, kiriş gibi betonarme taşıyıcı elemanları olmayan, taşıyıcı eleman olarak beton, tuğla veya taş duvarların kullanıldığı inşaat sistemidir. Kargir yapılarda taşıyıcı sistem olarak sadece yığma duvarlar vardır. Bu nedenle kargir yapılara yığma yapılar da denilmektedir. Yapıya gelen bütün yükleri bu duvarlar taşır.

İçindekiler

Kargir Yapı Çeşitleri

Kargir yapıları malzeme çeşitlerine göre tam kargir ve yarı kargir olmak üzere iki şekilde tanımlanmaktadır.

Tam Kagir Yapı

Taşıyıcı duvarları dahil bütün bölmeleri; tuğla, kerpiç, briket veya taştan yapılan ancak taban ve tavan döşemeleri betonarmeden yapılmış olan kargir yapı türleridir. Taban ve tavan döşemelerinin betonarmeden yapılmış olması depreme karşı daha dayanıklı olduğu anlamına gelmez. Ancak ısı yalıtımına karşı nispeten avantaj sağlar. Ayrıca zamanın etkilerine karşı daha dirençli olacağından daha uzun ömürlü olabilmektedirler.

Yarı Kargir Yapı

Kısmen de olsa ahşap yapı malzemesi kullanılarak yapılan kargir evlere yarım kagir denilmektedir. Bu tür evlerin genellikle tavanı ve çatısı ahşaptan yapılmaktadır. Tavanı ahşaptan olan bu evlerin ısı kaybı daha fazla olmaktadır. Dayanımı betonarmeye göre daha düşüktür.

Konut sigortası yapan firmalar kargir binaları tam kargir ve yarım kargir olmak üzere ikiye ayırır. Tam kargir olanlar; dış ve iç duvarları, taban ve tavanları beton, taş, tuğla gibi yanmaz malzeme ile yapılmış binalardır. Yarı kargir binalar ise kısmen de olsa ahşap malzemeler ile imal edilmiş yapılardır.

Kargir Yapı Sağlam mı?

Yığma duvarlar sadece dikey yükleri taşır, yatay kuvvetlere karşı direnci ihmal edilecek kadar azdır. Bilindiği üzere deprem kuvvetleri yatay yönlü kuvvetlerdir. Bu nedenle kargir yapılar depreme karşı dayanıksız yapılardır. Kargir yapılar bu olumsuz özelliği nedeniyle günümüzde fazla tercih edilmemektedir. Ancak özellikle ekonomik olduğundan dolayı günümüzde hala köylerde kargir evlere rastlanmaktadır. Şehirlerde tarihi yapılarda bu sistem geçmişte kullanılmış olmakla birlikte, günümüzde daha çok kırsal bölgelerde ve çoğunlukla da tek katlı olarak bu tür yapılara rastlanmaktadır. Eski evlerin tapu kayıtları incelendiğinde, bu evlerin çoğunun kargir ev olduğu görülmektedir.

Sıkça Sorulan Sorular

Kagir mi Kargir mi?

Halk arasında söylenmesi daha kolay olduğundan kargir olarak bilinse de asıl adı kagirdir.

Tapuda Kargir Ne Demek?

Eski evlerin tapu kayıtları incelendiğinde, bu evlerin çoğunun kargir ev olduğu görülür. Bunun anlamı; söz konusu arsa veya evin üzerinde, tapunun verildiği tarihlerde bir kargir evin bulunduğudur.

Yığma Yapı ile Kargir Yapı Aynı mıdır?

Yığma yapı ile kargir yapı tamamen aynıdır. Her iki tabirle de ifade edilebilir.

Kargir Yapı Nasıl Yapılır?

Kargir ev yapılırken genellikle, yaklaşık 1 metre temel çukuru kazılır, buraya temel atılır sonra zemin seviyesine kadar grovak malzeme ile doldurulur, üzerine tesviye betonu dökülerek evin taban zemini hazır hale getirilir. Sonra bu taban üzerine taşıyıcı ve bölme duvarlar yapılır. Bu duvarların üstü kalaslarla veya betonarme döşeme ile kapatılır. Tavanın üstü de çatı yapmak suretiyle örtülerek kaba inşaat tamamlanır.

Kargir Ev Alınır mı?

Kargir evler depreme karşı dayanıksız yapılardır. Bu nedenle tek katlı kargir bir yapı tercihen alınabilir ancak iki veya daha fazla katlı kargir yapılar tavsiye edilmemektedir.