Asmolen Döşeme Nedir?

Asmolen Döşeme: Büyük açıklıklı döşemelerde devasa kesitler çıkmaması için uygulanan, içi dolgu malzemeli dişli döşeme olan, en fazla 70 cm aralıklarla olmak üzere ana çerçeve kirişlerinden daha dar kirişlerden oluşan, katlar arası ses yalıtımı sağlayan, düz bir görünüm sağladığı için mimarlar tarafından tavsiye edilen bir döşeme çeşididir. Asmolen döşeme için kirişsiz döşeme demek yanlış olacaktır. Döşeme içerisinde nervür kirişlerin yanında ana kirişler bulunmaktadır. Asmolen döşemede nervürlerin arasına EPS, XPS, tuğla, gaz beton gibi malzemeler konularak doldurulmaktadır. Asmolen döşeme yapılmasında asıl amaç dayanımdan çok estetiktir. Döşemenin düz olmasıyla beraber oda bölümleri istenilen şekilde bölünebilir, büyütülebilir ve dizayn edilebilir olur.

İçindekiler

Sıkça Sorulan Sorular

Asmolen Döşeme Çeşitleri Nelerdir?

Asmolen döşeme çeşidi malzemelere göre değişmektedir. Bunlar günümüzde en çok kullanılan asmolen briket, asmolen tuğla asmolen gaz beton ve EPS köpük malzemeleridir. Aralarından en çok kullanılan strafor olan EPS malzemesidir. En problemli türdür fakat hafif olması ısı ve ses yalıtımı sağlaması sebebiyle oldukça fazla kullanılmaktadır. Bu sorunların yanında köpük olan asmolen döşemeye sıva tutturmak oldukça zordur. Sıvanın tutması için file kullanılır ya da aderans artırıcı sıvılar kullanılır. Strafor asmolen döşeme yangına karşı dayanıksızdır. Hatta günümüzde bazı binalarda çıkan yangınların ilerlemesi döşeme eksenin de olmuştur. Bunun sebebi EPS malzemesinin yanıcı olmasıdır. Yangına dayanıklı asmolen malzemesi ise gaz beton ve tuğladır. Strafor malzemesini nakliyesi de oldukça kolaydır. Hafif malzemedir.

Asmolen Tuğla

Asmolen Gazbeton

Asmolen Strafor

Asmolen Briket

Asmolen Döşemenin Depreme Olan Etkisi Nedir?

Deprem bölgelerinde kullanılması en uygun olan döşeme kirişli döşemedir. Kirişli döşemede kuvvet aktarımı düzenli olur ve bunun yanında güçlü kolon zayıf kiriş anlayışına uymaktadır. Asmolen döşemede durum farklı olmaktadır. Yönetmelik asmolen döşeme kullanımını deprem etkisinin yoğun olduğu bölgelerde uygunsuz görmüştür. Bunun sebebi asmolen döşemelerde oluşan zımbalama etkisidir. Zımbalama etkisi döşemelerin çok kalın olması durumunda ortaya çıkar. Döşemeler deprem esnasında kuvveti alıp perdelere ve kolonlara dağıtan en önemli yapı organıdır. Kuvveti alan döşeme eğer kolon ve perdelerden daha rijit olursa donatı akmadığından rijitlik fazlalığından ve bunun yanında kesmeye karşı dayanımsız olmasından ötürü kopmalar ve çökmeler meydana gelebilir. Asmolen döşemenin uygulamasında herhangi eksik yoksa ve hesap adımları düzgün yapılmışsa bir sıkıntı olmayacaktır. Fakat kirişli döşemenin yapılması uygun hallerde kirişli döşeme yolu seçilmelidir.

Asmolen Döşeme Avantajları Nelerdir?

 • Tavan yapısına düz bir görüntü sağlar.
 • Kalıp sisteminin maliyet miktarları oldukça düşüktür.
 • Asmolen döşemede boşluk oluşturmak basittir.
 • Sağlıklı bir yapısı vardır. Toz tutabilecek olan herhangi bir çıkıntı etmenine sahip değildir.
 • Sıva, boya gibi bölümleri az olması nedeniyle yapı maliyeti düşüktür.
 • Ses ve ısı yalıtımında etkili bir yalıtım sistemi vardır.

Asmolen Döşeme Dezavantajları Nelerdir?

 • Asmolen döşeme plak döşemelerden daha ağırdır. Bu sebepten ötürü daha fazla yük oluşturur.
 • Oluşturduğu yükün fazla olması depremde yapıyı riskli duruma düşürmektedir.
 • Deprem bölgelerinde tavsiye edilmezler.
 • Kullanılan malzemeye göre yangın riski oluşturmaktadır.
 • Zımbalama riski oluşturmaktadır.

Asmolen Döşemeler Hangi Binalarda Kullanılabilir?

Asmolen döşemelerin deprem altındaki olumsuz davranışları nedeniyle kullanımı TBDY ile sınırlandırılmıştır. Asmolen döşemeler eski tabirle 1. ve 2. derece deprem bölgelerinde özel olmayan yani konut ve ticarethane gibi yapılarda, bodrum kat hariç 17,5 m yüksekliğe kadar olan binalarda bolca taşıyıcı perde duvar kullanılması şartıyla kullanılabilmektedir. Yine eski tabirle 3. ve 4. derece deprem bölgelerinde ise perde bulunup bulunmamasına göre 17,5 m ya da 28 m yükseklikteki yapılara kadar uygulanabilmektedir. Kısaca asmolen döşemeler deprem bölgesine ve yapının taşıyıcı sisteminde perde bulunması gibi koşullara bağlı olarak bodrum katı hariç 28 m yüksekliğe kadar olan yapılarda kullanılabilmektedir. 28 metre üzeri yapılarda hiçbir koşulda kullanılamamaktadır.

Asmolen Döşeme Dolgu Malzemeleri Nelerdir?

 • Asmolen tuğla
 • Asmolen köpük (asmolen strafor – EPS)
 • Asmolen briket

Asmolen Döşeme Proje Detayı Nasıldır?

Asmolen proje detayı ve kalıp detayı aşağıda verilmiştir. Döşeme planını inceleyip üç boyutlu olarak görebilirsiniz.