Tesviye Betonu Nedir?

İçindekiler

Beton kullanımı yapının tamamını oluşturabilir. Bu nedenle inşaat sektöründe kullanılan beton önemlidir. Tesviye betonu: Yüzeyi düzelterek yeni bir işlem yapmanın ön işlemi olarak tanımlanmaktadır. vun üzerine kaplama yapılan yapı malzemesi olacağından betonunun düzgünlüğü oldukça önemlidir. Buna binaen kaplama malzemesinin düzgün ve kullanışlı olmasını sağlamaktadır. Beton dökümündeki kurallara uymak gerekir.

Sıkça Sorulan Sorular

Tesviye Betonu Nasıl Elde Edilir?

Orta iriliğe sahip kum ve çimento karıştırılıp su ilave edilmesiyle elde edilir.

Tesviye Beton Kalınlıkları Nedir?

Tesviye betonu genel olarak kalınlığı 3-8 cm olan betondur. Bazı durumlarda kalınlığı değişebilir. Bunlar:

 • Yük ve ağır taşıt trafiğindeki alanlarda: 5-8 cm kalınlığında 60 dozlu yapılır.
 • Konutlarda: 3-4 cm kalınlığında 250 dozlu yapılmalıdır.

Tesviye Betonun Amacı Nedir?

 • Yüzey kaplamaları için istenen yüzeyi(kaba, ince, pürüzlü ve pürüzsüz) elde etmektir.
 • Yüzeyde düzgünlüğü sağlamaktır.
 • Yüzeyde eğimi sağlamaktır.

Tesviye Betonun Özellikleri Nelerdir?

 • Yüzeye düzgün bir görünüm verir ve gerekli eğimi verebilmektedir.
 • Beton, kum, çakıl, çimento ve su karışımıyla elde edilir.
 • Betonun belirli özelliklerini değiştirmek için içine kimyasal maddelerde eklenebilmektedir.
 • Tesviye betonu dökülürken betonun dozajı, dökülen yerin temizliği ve döküm esnasındaki ısısı önem arz eder.
 • Beton atılacak zeminin temiz olması gerekir. Kalan tozlar, çimento ile kimyasal tepkimeye girerek beton kalitesini düşürmektedir.

Tesviye Betonu Dökümü İşlem Sırası Nasıl Olmalıdır?

 • Beton dökülecek yer temizlenmelidir. Varsa harç gibi malzemelerde kazınarak çıkarılmalıdır.
 • Tesviye betonu kullanılarak tesviye edilecek bölgede, dört kenarlı ve köşeden terazi ile ölçüm alınır.
 • Tesviye betonu dökülecek yüzey sulanır.
 • Kenarlara anolar yerleştirilir.
 • Anoların terazi ile kontrol edilmesi gerekir.
 • Tesviye betonu hazırlanıp, dökülür.
 • Mastar ile düzeltilir.
 • Anolar çıkarılır ve beton dökümü yapılır.

Tesviye Betonunda Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir?

 • Tesviyede şap +5 ila +30 derecelerdeki sıcaklıklarda yapılmalıdır.
 • Zamanla kazınacağı için tesviye betonun üzerine kaplama malzemesi yapılması gereklidir.
 • Tesviye yer betonunda kireç kullanılmamalıdır.
 • Tesviye beton, sıcak ve soğuğa karşı şapı korumalıdır.
 • Şapların üzerine döşenen seramiklerde bekleme süresi 2 haftadır.