Betonarme Döşeme Türleri Arasındaki Maliyet Farkı

Betonarme binalar için yapı maliyetini belirtmek günümüzde oldukça zordur. Değişen kur değerleri, enflasyon oranları, yakıt değerleri ve küresel etkiler betonarme binayı oluşturan malzemeleri etkilemektedir. Dolayısıyla maliyetlerde etkilenmektedir. Betonarme döşeme türleri yapı kullanımına göre değişmektedir. Kirişli döşeme, asmolen döşeme, kirişsiz döşeme, kaset gibi döşeme türleri bulunmaktadır. Günümüzde en çok kullanılan döşeme türü asmolen döşeme türüdür. Asmolen döşemelerin kullanıldığı gibi kirişli döşemede kullanılmaktadır.

İçindekiler

Döşeme Türleri Nelerdir?

Kirişli Döşemeler

Plakanın kirişlere oturduğu döşeme türüdür. Yükleri boyutları doğrultusunda kirişlere aktarırlar. Tek doğrultulu ve çift doğrultulu olmak üzere iki kısma ayrılırlar.

  • Tek Doğrultuda Çalışan Döşemeler (Hurdi Döşemeler): Döşeme üzerine gelen yüklerin büyük bir kısmını kısa doğrultularında taşır.  Hesabı yapılırken kısa doğrultusu baz alınarak işlem yapılır.
  • Çift Doğrultuda Çalışan Döşemeler (Dal Döşemeler): Döşemeye gelen yükler hem kısa hem de uzun doğrultuda taşınır. Dal döşemelerde her iki doğrultu için de çekme donatısı hesabı yapılır.

Kirişsiz Döşemeler

Hiç kiriş olmayan döşeme türüdür. Direk olarak kolonlara oturur. Çift yönlü çalışır.

  • Tablasız Başlıksız Kirişsiz Döşemeler
  • Tablalı Kirişsiz Döşemeler
  • Başlıklı Kirişsiz Döşemeler ( Mantar Döşeme )
  • Başlıklı ve Tablalı Kirişsiz Döşemeler

Dişli Döşemeler

Kirişli döşemelerde kirişler arası mesafe arttıkça döşeme kalınlığı da artmak zorunda kalır. Bu durumlarda dişli döşeme kullanılır. Kalınlaşan plaka ağırlığını azaltmak için küçük kirişler kullanılır. En önemli ve en çok kullanılan dişli döşeme çeşitleri nervürlü ve asmolen döşemelerdir. Nervürlü döşeme ile asmolen döşeme arasındaki en önemli fark ise dolgu malzemesidir.

  • Tek Doğrultuda Çalışan Dişli Döşemeler (Nervürlü ve Asmolen)
  • Çift Doğrultuda Çalışan Dişli Döşemeler ( Kaset Döşeler)

Asmolen Döşeme Yapmakla Kirişli Döşeme Yapmak Arasında Maliyet Açısından Ne Fark Vardır?

Bazı illerde betonarme kalfaları döşeme kirişli olacağı zaman işçilik fiyatını bir miktar artırırlar. Bunun sebebi hem işçiliği daha zor olduğu için hem de plywoodlar daha çok zayi olduğu içindir. Ama işçilikteki fiyat artışına rağmen kirişli döşeme çoğu zaman daha ucuza gelmektedir. Tabi ki bu ucuzluk sadece binanın betonarmesi için geçerlidir. Kirişli döşemede sarkan kirişlerden dolayı tavan görüntüsü asmolen döşeme kadar düzgün olmaz. Bazı müteahhitler iç bölme duvarlarını kirişlerin altına denk getirerek kötü görüntüyü kaybetmeye çalışsa da daire planını mahvetmemek için bunu denenmemesi iyi olur. Diğer müteahhitler de kirişli döşeme sonrası tavanı alçıpanla kapatır, bu da hem tavanın alçalmasına sebebiyet verir. Hem de ekstra alçıpan maliyeti oluşur.

Kirişli döşeme ucuz olsa da alçıpan maliyetini işin içine katmak gerek gerekir. Asmolen döşemede kirişli döşemeye kıyasla daha çok beton daha çok demir maliyeti vardır. Bir de kirişli döşemede olmayan asmolen köpük/tuğla maliyeti vardır.

İşin içerisinde fiyat olduğu zaman hesaplama karışık bir hal alacaktır. Günümüzde fiyatlar anlık değişmektedir. ‘İnşaat Hesabı’ olarak bu sorunu ortadan kaldırmak için bir program geliştirdik. Programın içerisinde birçok kategori bulunmaktadır. Betonarme elemanlar için fiyat bilgisi alabilirsiniz. Döşemenin metraj ve fiyat farkını yapı maliyeti hesaplama programımız aracılığıyla çok detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz. İnşaat alanında birden fazla kategori bulunur.