Şapo Nedir?

İçindekiler

İlave mesnet donatısı olarak bilinen şapo: Betonarme kiriş ve döşemelerde, aşırı çekme gerilmelerini karşılamak için mesnetlerin üstüne konulan özel şekilli donatılardır.

Şaponun amacı: Esas donatının yeterli olmadığı durumda gereken donatı alanı olarak hesaplanan alan kadar donatının yerleştirilip kuvvetleri karşılamaktır. Genellikle mesnet noktalarına yakın bölgelerde kullanılır. Çünkü mesnet noktalarında iki taraftan gelen donatı alanları bazen yeterli donatı alanını sağlamamaktadır. Bu durumlarda mesnet donatısı yani şapo kullanılır.

Donatı sayımı yapılırken, yapı denetim firmaları ve kontrol mühendisleri şaponun miktarına ve yerleşimine özen göstermektedirler. İnşaat sektöründe sıkça kullanılan şapo, demir ustaları tarafından da kullanılmaktadır.

Sıkça Sorulan Sorular

Şaponun Amacı Nedir?

Amaç, meydana gelen fazla gerilmeleri karşılamaktır.

Şaponun Avantajı Nedir?

  • Kolon ve kirişlerin birleşim yerlerinde oluşan kırılmaları önler.
  • Şapo kullanımı bina yapısına etki eder.
  • Bina temel ve çatı sistemlerinde oldukça etkilidir.
  • Şapo mesnetleri, yapı güvenliğini de sağlamaktadır.

Şapo Demirleri Nerede Kullanılır?

Şapo demirleri; kolon kiriş birleşim noktalarında, kiriş döşeme birleşim noktalarında, döşeme boşluklarında, perde boşluklarında genellikle kullanılmaktadır.

Yapılarda Kullanılacak Şapo Miktarı Belirlenirken Neye Dikkat Edilir?

  • Önce moment ve yükler hesaplanmalıdır.
  • Mevcut yükleri karşılayan ilave donatı adedi hesabı yapılır.
  • Şapo miktarı yükleri karşılayamıyorsa karşılayabilecek miktarda şapo ilavesi yapılır.
  • Özellikle büyük açıklıklarda şapo kullanmak önemlidir.

İlave Donatı Neden Atılır?

Mesnetin tek tarafında döşeme varsa momenti karşılayacak donatı kesitini tamamlayan, döşemeden gelen donatılara ek donatı ilave edilir. Mesnetin iki tarafında da döşeme olursa mesnet üzerine iki taraftan da donatı gelir. Bu donatıların toplam kesiti momenti karşılama olasılığına sahiptir. Şayet karşılamazsa ilave donatı eklenmektedir.