İmar Durumu Nedir?

İmar durumu, imar parselinin kullanım şeklini ve yapılması istenen yapının özelliklerini belirten belgeye verilen isimdir. İmar durumunda imar uygulaması yapılan yerin yapı adalarını, bunların yoğunluk ve düzenini gösterir. Yani imar durumu için bir arsanın yapılanma koşulları, boyutları ve sınırları diyebiliriz.

İçindekiler

Sıkça Sorulan Sorular

İmar Durumu Nasıl Anlaşılır?

İmar durumu, arsanız üzerindeki yapılaşma durumunu gösteren resmi belgenin adıdır. İmar durumu, bina yapılacak arsanın durumuna göre değişmektedir. Parsel bilgileri ile belediyeden veya internet üzerinden parsel ile alakalı imar bilgilerine ulaşabiliriz. Bazı arsaların imar durumu farklıdır. Örneğin tarım arazilerinin imar durumu diğer arsalara göre değişmektedir. Tarım alanlarında %4 imar bulunurken, normal bir arazide %40 imar bulunabilir. Bu oranlar parselin konumuna ve durumuna göre değişmektedir.

İmar Durum Belgesi Neleri İçerir?

  • İnşa edilecek maksimum kat sayısını içerir.
  • Binanın saçak seviyesinden zemine (kot aldığı noktaya) kadar olan mesafesini yani binanın yüksekliğini içerir.
  • Ön cephe ile arka cephe arasındaki mesafesini, yani binanın derinliğini içerir.
  • Arka, yan ve ön bahçe mesafesini yani cepheler ile parseliniz arasında bulunması gereken mesafeyi içerir.
  • Emsal olarak da bilinen KAKS, inşaat yapılabilecek toplam alanı içerir.
  • Taban alanı kat sayısını, yani arazinin ne kadarlık kısmını tabanda kullanabileceğinizi içerir.
  • İnşaat nizamını içerir.

İmar Durumu Belgesi Ne İçin Gereklidir?

Arsanıza inşaat yapabilmek için imar durumu belgesi almanız zorunludur. İmar durumu belgesi yapının niteliğini gösterdiği için, bu belge olmadan inşaat ruhsatı alamazsınız.

İmar Durumu Nasıl Sorgulanır?

İmar durumu belgesi, taşınmazın (arsanın) bağlı olduğu belediyenin imar ve şehircilik birimlerinden alınabilir. Belgeyi almak için tapu aslı, çap aslı, nüfus cüzdanı ya da vekil var ise vekâletname gibi diğer belgelere ve uygun bir dilekçeye ihtiyacınız olacak. Ayrıca imar durumunu belge olarak almak isterseniz belediye belli bir miktar harç talebinde bulunuyor.

İmar Durum Ücreti Ne Kadardır?

İmar durum ücreti her belediyede farklı olmaktadır. İmar durum ücretini öğrenmek adına en yakında bulunan belediyeye sorarak öğrenebilirsiniz.

İmar Durumu İnternet Üzerinden Sorgulanabilir Mi?

Sorgulamayı arsanızın bağlı olduğu belediyenin resmi web sayfası üzerinden de yapabilirsiniz. Web sitesinde tapunuza ait parsel no veya konum aracılığı ile bulabilirsiniz.

İmar Durumu Neleri Gösterir?

Arsanızın üzerinde inşa edilecek yapının boyut özelliklerine (ne kadar yüksek bir bina yapılabilir ya da arsanın ne kadarına inşaat yapabilirsiniz?) terklere,  ifraz şartlarına, arsa üzerinde nasıl bir yapılaşma olabileceğine imar durumu ile hakim olabilirsiniz.