Karkas Yapı Nedir?

Karkas terimi, “yapıyı taşıyan iskelet sistem” anlamında kullanılmaktadır. Karkas yapı: Taşıyıcı sistemi kolon ve kirişlerden oluşan yapılardır. Bu yapılara etkiyen yüklerin büyük bir kısmı, kolonlar ve kirişler vasıtasıyla zemine aktarılır.

İçindekiler

Karkas Yapı Türleri Nelerdir?

Karkas yapılar, kullanılan malzemeye göre 3’e ayrılırlar.

  • Betonarme Karkas Yapılar
  • Çelik Karkas Yapılar
  • Ahşap Karkas Yapılar

Betonarme Karkas Yapılar

Betonarme karkas, demirli betonla yapılmış yapılara denmektedir. Yapının taşıyıcı elemanları olan kolon, kiriş ve döşeme elemanları betonarme olarak yapılırlar. Oldukça yaygın olarak kullanılan bu yapılar, diğer karkas sistemlere sahip yapılara göre yavaş inşa edilirler. İmalatın genellikle sahada yapılmasından dolayı riskleri daha fazladır.

Çelik Karkas Yapılar

Çelik karkas yapıların taşıyıcı elemanlarında yapısal çelik kullanılır. Yapısal çelik kullanılan sistemlerin imalatları ve düzenlemesi sahada yapılır. Kolon ve kirişleri düzenlenir. Hafif çelik taşıyıcılı sistemler de bulunmaktadır. Bu sistemler kaplamalarda daha sıklıkla kullanılmaktadırlar ve imalatı fabrikalarda yapılmaktadırlar. Çelik karkas yapılarda, taşıyıcı sistemlerin tamamen fabrikada üretilip birleştirildiği durumlar da görülmektedir. Çelik karkas yapılar, diğer yapılara göre daha dayanıklıdırlar. Endüstriyel yapılar gibi oldukça geniş açıklık isteyen yapılarda büyük kolaylıklar sağlarlar.

Ahşap Karkas Yapılar

Ahşap karkas yapıların taşıyıcı sistemi ahşaptır. Çevresel koşullardan çok kolay etkilenebileceği için özenle imalatının yapılması gerekmektedir. Ahşap karkas yapılar, çevreci yapılardır. Yazın serin, kışın sıcak özelliğe sahip olduklarından enerji sarfiyatını azaltmaktadırlar. Oldukça hızlı inşa edilmektedirler.

Sıkça Sorulan Sorular

Karkas Ev Ne Demek?

Taşıyıcı sistemi kolon ve kirişlerden oluşan evlere karkas ev adı verilmektedir. Yapının kalitesi, taşıma kuvveti ve sağlamlığını iskelet sistemi belirlediği için karkas yapı çeşitleri de büyük önem taşımaktadır.

Karkas ve Kargir Ne Demektir?

Yapıyı taşıyan iskelet sistemine karkas adı verilmektedir. Tuğla, beton, yığma taş gibi organik olmayan malzemeyle inşa edilmiş yapılara kagir denir. Kagir yapılar, herhangi bir iskelet sistemine sahip olmayan yapılardır. Kagir yapıların dış duvarları beton, taş, tuğla ve madeni levhalardan olup, taban ve tavanları ise ahşaptır. Çatıları, kiremit, arduaz gibi yangına dayanıklı malzemeler ile çevrilidir.

Karkas Yapı İle Kâgir Yapı Arasındaki Fark Nedir?

Karkas yapı taşıyıcı iskeleti olan bir yapı türüdür. Karkas yapı kolon ve kirişlerden oluşur. Yük aktarımını kolon ve kiriş yapar. kâgir yapı ise duvarların taşıyıcı olduğu bir sistemdir. Taş, tuğla veya beton malzemesinden oluşur. kâgir yapılarda kolon, kiriş gibi elemanlar yoktur. Yük duvarlar tarafından taşınır. kâgir yapının diğer bir adı ise yığma binadır.

Karkas Yapı Türleri Nelerdir?

Karkas yapılar betonarme, çelik ve ahşap olmak üzere 3 kısma ayrılırlar. Ülkemizde en çok kullanılan karkas sistemi betonarmedir.

Karkas Kelimesinin Kelime Anlamı Nedir?

Karkas kelime anlamı olarak yapı iskeletini temsil eder. Diğer bir ifadesi ise demirli betonla yapılmış yapıdır.