Müteahhitler ve İnşaat Mühendisleri İlk İnşaatlarını Yaparken Nelere Dikkat Etmeli?

Müteahhitler ve inşaat mühendisleri ilk inşaatlarını yaparken mutlak bir takım hususlara dikkat etmelidir. Bunların başında ise tecrübeli birisinden destek almak gelmektedir. İnşaat sektörü çok önemlidir ve yapılacak en ufak hata dahi büyük sorunlara yol açabilir. Bu nedenle inşaat sırasında önemli noktaları atlamamalı ve inşaat tecrübeli birisiyle beraber yapılmalıdır. Aksi takdirde büyük zararlar ortaya çıkabilir. Dikkat edilecek bazı hususlar:

 • Yapıların usulüne uygun planlanıp, tasarlanması inşa edilmesi gereklidir.
 • Müteahhitler ve inşaat mühendisleri ilk olarak prosedürleri öğrenmeli ve incelemelidir.
 • Yasa ve yönetmelikler çerçevesinde proje yapılmalıdır.
 • Gerekli olan belgeler alınmalıdır.
 • İmar durumu öğrenilmelidir.
 • Müteahhitler ve inşaat mühendisleri inşaatı yapacakları yerdeki altyapıya da dikkat etmelidir.
 • Röperli Kroki
 • Rölevelerin Tanzimi
 • Jeoteknik Rapor
 • Trafo Belgesi
 • Eğer parsel üzerinde eski eser varsa Kültür ve Tabiat Varlıkları Bölge Kurulu’na başvurulmalıdır.
 • Mimari, statik, kalorifer, elektrik, ısı yalıtım projeleri hazırlanmalı ve onaya sunulmalıdır.
 • Proje yerel yönetime sunulmalıdır.
 • Alt yapıya dikkat edilmelidir.

İçindekiler

Sıkça Sorulan Sorular

İnşaata Başlamadan Önce Yapılması Gerekenler Nelerdir?

 • Arsanın incelenmesi, belediyeden imar durum bilgisinin öğrenilmesi
 • Avan projelerin hazırlanması
 • Hesap yapılması
 • Kar ve zarar hedeflerinin belirlenmesi
 • Arsanın satın alınması veya noterde kat karşılığı inşaat sözleşmesinin yapılması
 • Yıkım ruhsatı için başvuru yapılması
 • Zemin etüdünün yapılması
 • Mimari projenin hazırlanması
 • Statik projenin hazırlanması
 • Elektrik projesinin, makine projesinin, harita dosyasının vb. hazırlanması
 • Belediyeye yapı ruhsatı başvurusunun yapılması
 • SGK işyeri dosyasının açılması
 • https://insaathesabi.com/blog/santiye/Şantiye kurulumu ve son hazırlıklar
 • Arsada varsa mevcut binanın yıkımı

Bir İnşaata Nasıl Başlanır?

İnşaata hafriyat işlemi ve temel atma ile başlanır. Bu süreçte yapılacak adımları sırasıyla açıklayalım.

 • Arazi üzerine mimari projesine uygun olarak ve harita mühendisi tarafından getirilen koordinatlar eşliğinde hafriyat aplikasyonu yapılır. Aplikasyona göre hafriyat yapılır. Hafriyattan çıkan moloz ve kayalar, kamyonlara yüklenip belediyenin gösterdiği alanlara atılır.
 • Hafriyatı yapılmış zemin üzerindeki kaba toprak sıyrılarak mıcır ile tesviye yapılır. Mıcır içinde drenaj için özel drenaj boruları döşenir. Drenaj borularının yeraltı sularını tahliye edebilmesi için eğimlerine dikkat edilir. Serilen mıcır tesviye edilir.
 • Mıcırın etrafına nivo ile teraziye alınmış kalıplar yerleştirilerek grobeton dökümüne başlanır. Grobeton kalınlığı 10 cm olmalıdır.
 • Radye temel yapımı öncesinde, temel altı bohçalama yalıtımını yapabilmek ve temel yanlarının yalıtımı ile temel kalıbını aynı anda oluşturabilmek için temel sınırlarına tuğla ile kalıp/duvar örülür. Bu duvarın ölçüleri radye temel sınırlarına göre tespit edilir. Radye temel altında kalacak olan bohçalama yalıtımı membran türü yalıtım malzemesi ile yapılır ve üzerine 5 cm koruma betonu atılır.
 • Statik projesine uygun biçimde temel demirleri döşenir. Demir altı paspayları konur. Bu paspaylarının temelde 5 cm olması gerekir.
 • Statik projede belirlenen beton sınıfına göre getirilen beton, betona su katmadan, gerekirse akışkanlaştırıcı ile takviye edilerek dökülür.
 • Radye temel ile subasman kotu arasında imal edilecek olan subasman perdelerinin demir, kalıp ve beton işleri tamamlanır. Subasman perdelerinin içinde kalan boşluğa uygun malzeme ile yapılan dolgular, daha sonra boşluk yaratmaması için kompaktörlü sıkıştırma öncesinde suya doyurulması gerekir. Yaklaşık %20 nem oranına ulaşmış olan dolgunun kompaktörle sıkıştırılır. Sıkıştırılmış dolgu üzerine pis su tesisatı gibi altyapı imalatları tamamlandıktan sonra, mıcır serilir. Bu mıcırın görevi, grobeton ile dolgu malzemesi arasında bir katman oluşturarak betonu ve hasır demiri korumaktır. Serilen mıcır üzerine 8-12 cm kalınlığında (projede öngörülen sınıfta) beton dökülerek temel işlemi bitmiş olur.

Alt Yapı Detayları Nelerdir?

Kanal Altyapısı: Parselle ilgili atık su projesi, mutlaka Su İşleri ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne onaylatılmalıdır.

Yol: Kadastro yol belediye, imar yolu ise yola cepheli parselin sahibi tarafından yaptırılmalıdır.

Su: İnşaatın sahibi Su İşleri ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ile su sözleşmesi yapmalıdır.

Elektrik: İnşaat sahipleri Türk Elektrik Kurumu ile sözleşme yapmalıdır.

PTT: PTT ile görüşmeli ve bağlantı işleri halledilmelidir.

Doğalgaz: Doğalgaz kurumuyla görüşmeli ve onların protokollerine göre işlem gerçekleştirilmelidir.

Genel Olarak Bina Yapım Aşamaları Nelerdir?

 • Zemin iyileştirme işleri
 • Kazı (Hafriyat) çalışmaları
 • Grobeton dökülmesi
 • Temel izolasyonu
 • Koruma betonu dökülmesi
 • Temel atılması – radye temel imalatı
 •  Kat betonlarının atılması
 • İş güvenliği ağlarının kurulması
 • Çatı yapılması
 • Tuğla işleri
 • Birinci grup tesisat işlerinin yapılması
 • Kör kasaların takılması
 • Sıva, alçı, saten alçı işleri
 • Mantolama yapma
 • Dış cephenin boyanması
 • Şap atılması
 • İç cephenin boyanması
 • Seramik kaplama yapılması
 • Alüminyum kompozit cephe işlerinin tamamlanması
 • PVC pencere işleri
 • Laminant parke işleri
 • Mutfak dolaplarının montajı
 •  Kapıların montajı
 • Mermer kaplama
 • Montaj işleri
 • İskan alınması

g