Harita Mühendisliğini kısaca, ölçüm bilimi olarak tanımlayabiliriz. Harita Mühendisi, teknolojik imkanlardan da faydalanarak, yeryüzü üzerinde çeşitli ölçümler yapar ve elde edilen verilerle planlar ve haritalar hazırlar. Hazırlanan bu plan ve haritalar, diğer mühendislik hesapların ve tasarımların yapılmasında olmazsa olmaz bir öneme sahiptir.  

İçindekiler

Harita Mühendisinin Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Harita Mühendislerinin pek çok görev ve sorumlulukları vardır. Bunlardan en önemlileri; 

 • Temel mühendislik bilimine ve terimlerine hakim olmak, 
 •  Teknolojik gelişmelerle birlikte gelişime açık olmak, 
 •  Bilgisayar programlarını kullanabilmek, 
 •  Analitik düşünebilmek ve sorumluluk alabilmek, 
 •  Yerküreyi inceleyerek soyut ve sayısal değerlendirme yapabilmek, 
 •  Zamanı yönetmek,  
 •  Organizasyon ve koordinasyon kurabilmek, 
 •  Sabırlı, detaycı aynı zamanda pratik olabilmek, 
 •  Ekip çalışmasına uyumlu olmak ve iyi iletişim kurabilmek. 

Harita Mühendisinin Geliştirmesi Gereken Yönleri Nelerdir?

Gelişen teknoloji ile birlikte birçok meslek kolunda olduğu gibi Harita Mühendisliğinde de mekanik ve dijital teknoloji sıklıkla kullanılmaktadır. Bu imkanlarından faydalanabilmek adına bilgisayarı ve bazı programları iyi kullanabilmek gerekmektedir. Ayrıca araştırmacı, meraklı ve yeniliklere açık olmak, hayatın bir çok alanında sosyalleşmek ve iletişim becerilerini geliştirmek gerekmektedir. Bunların yanı sınra İyi derecede yabancı dil bilgisine sahip olmak ayrıcalık sağlayacaktır.  

Harita Mühendislerinin İş Bulabilecekleri Sektörler Nelerdir?

Harita Mühendisleri kamu ve özel sektörde çalışabilmektedirler. Çalışılabilecek kurumlar; 

 • Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü,  
 •  Belediyeler, 
 •  İller Bankası,  
 •  Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü,  
 •  Karayolları Genel Müdürlüğü,  
 •  Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü,  
 •  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı,  
 •  Milli Emlak Genel Müdürlüğü,  
 •  Toplu Konut İdaresi,  
 •  Kültür ve Turizm Bakanlığı,  
 •  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı,  
 •  Orman ve Su İşleri Bakanlığı,  
 •  Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü,  
 •  BOTAŞ, TPAO, TEAŞ, MTA, GAP İdaresi,  
 •  Milli Parklar Genel Müdürlüğü,  
 •  Milli Savunma Bakanlığı Harita Genel Komutanlığı,  
 •  İnşaat Şirketleri ve Harita Kadastro Mühendislik Büroları,  
 •  Coğrafi Bilgi Teknolojisi Şirketleri,  
 •  Bilişim, Yazılım ve Telekomünikasyon Şirketleri,  
 •  Madencilik Şirketleri, Gayrimenkul Değerleme Şirketleri,  
 •  Üniversiteler. 

Harita Mühendisi Olmak İçin Ne Yapmak Gerekir?

Kamu veya vakıf Üniversitelerinde 4 yıllık Harita Mühendisliği lisans eğitimini tamamlamak gerekmektedir. (Bazı Üniversitelerde; Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği, Geomatik Mühendisliği adı altında bu eğitim verilmekte olup Harita Mühendisliği diploması ile denk sayılmaktadır.) Yüksekokulların 2 yıllık Harita ve Kadastro önlisans mezunları da DGS (Dikey Geçiş Sınavı) puanı ile lisans tamamlama yaparak mühendis ünvanı alabilmektedirler. Yine bazı kamu ve vakıf Üniversitelerinde 1 yıllık hazırlık (genellikle ingilizce hazırlık) eğitimi ile birlikte eğitim süresi 5 yıla çıkabilmektedir.  

Alınması Gereken Eğitimler/Sertifikalar Nelerdir?

 •  İş Sağlığı ve İş Güvenliği Sertifikası,  
 •  Kişisel Gelişim Sertifikaları,  
 •  Kalite Yönetim Sertifikası, 
 •  Yabancı Dil Eğitim Sertifikası, 
 •  Bilgisayar Programları Sertifikaları.  

Harita Mühendisinin Ortalama Maaşı Ne Kadardır?

Harita mühendisleri kamu kurumlarında yoğun olarak istihtam edilmektedirler. Kamu kurumlarında mühendis kadrolarında 2021 yılı için yaklaşık 7.000 TL – 10.000 TL aralığında maaş alınmaktadır. (Eş çalışma durumu, çocuk sayısı, kıdem yılı gibi durumlara göre değişkenlik göstermektedir.) Özel şirketlerde ise tecrübe ve kalifikasyon kriterleri kapsamında 3.500 TL – 13.000 TL aralığında maaşlar alınmaktadır. Bunun yanı sıra kendi şirketinizi kurduğunuzda daha yüksek kazançlar da elde edilebilmektedir.  

Ünlü Harita Mühendisleri Kimlerdir?

Türk tarihinde; 1. ve 2. dünya haritalarını çizen Piri Reis, 16. yüzyılda Anadolu Atlasını hazırlayan Matrakçı Nasuh, yine 16. yüzyılda 7 haridan (Karadeniz haritası, Doğu akdeniz ve ege haritası, İtalya haritası, Batı akdeniz ve iber yarım adası haritası, İngiliz adaları ve atlantik kıyıları haritası, Ege denizi-batı anadolu ve Yunanistan haritası, Dünya haritası) oluşan atlas hazırlayan Ali Macar Reis gibi ünlü haritacılar bulunmaktadır. Günümüzde ise Prof. Dr. Ergin TARI (Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisi) gibi uluslararası yayınları ve ödülleri bulunan ünlü Harita Mühendisleri bulunmaktadır. 

Harita Mühendisliği İle İlgili Sıkça Sorulan Sorular Nelerdir?

İş bulma sorunu yaşar mıyım? 

Harita Mühendisliği iş alanı geniş olan mühendislik dallarından bir tanesidir. Zira diğer mühendislik dallarına nazaran daha az üniversitede bulunduğundan, mezun sayısı da azdır. 

Dersleri zor mu? Başarabilir miyim? 

Liselerin sayısal bölümünden mezun ortlama veya üstü sayısal ve analitik düşünebilme becerisine sahipseniz başarılı bir Harita Mühendisi olabilirsiniz. 

1 yıllık hazırlık sınıfı okumamın faydası olur mu? Zaman kaybına değer mi?

Hedefiniz en iyiler arasında olmaksa, kesinlikle kayıp değil aksine kazançtır.

Ne tür dersler verilmektedir? 

Harita Mühendisliğinde; jeodezi, fotogrametri, Web GIS (Geographical Information Systems) ve Kartografya gibi mesleki derslerin yanı sıra, temel mühendislik ve genel sayısal dersler de (kimya, fizik, matematik) alınmaktadır. Bunun yanında teknik (mesleki) ingilizce dersleri de bulunmuktadır.  

Akademik kariyer yapabilir miyim? 

Geomatik, Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri, Taşınmaz Değerleme ve Geliştirme gibi ana bilim dallarında yüksek lisans ve doktora programları bulunmaktadır. 

Hangi Üniversitelerde Harita Mühendisliği Bölümü Bulunmaktadır?

Ülkemizin hemen her bölgesinde harita mühendisliği bölümü olan devlet ve vakıf üniversiteleri bulunmaktadır. TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası verilerine göre; 26 farklı üniversitede harita/geomatik mühendisliği bölümü kontenjan dahilinde öğrenci almaya devam ederken, 10 üniversitede ise önümüzdeki yıllarda öğrenci alımına başlanacaktır. YÖK kararı ile mühendislik dallarında tercih yapabilmek için Türkiye sıralamasında ilk 300.000 kişi arasına girebilmek gerekmektedir. YÖK-Atlas verilerine göre 2019 yılında harita mühendisliği için yaklaşık 1.500 kişilik kontenjan ayrılmıştır. Ülkemizde bu yıl toplamda yaklaşık 900.000 kişi üniversitelerin çeşitli bölümlerine yerleştirildi. Bu rakamlarla harita/geomatik mühendisliğinin yerleştirilme oranı yaklaşık on binde on altı civarındadır. Yine TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası verilerine göre; Ülkemizde yaklaşık 21.000 harita/geomatik/jeodezi ve fotogrametri mühendisi bulunmaktadır ve 2014-2018 yılları arasındaki verilere göre incelenen 70 meslek alanı içinde harita/geomatik mühendisliğinin istihdam oranının %56 ile 13. sırada olduğu, iş bulma süresinin 7 ay 15 gün ile 35. sırada olduğu ve kamuda işe yerleşme oranının ise %8 ile 28. sırada olduğu belirtilmiştir.