Aks Nedir?

Hizalama anlamına gelen aks, kolonun yerini belirtmek, konumlandırmak, imalat aşamasında yanlışa sebebiyet vermemek için kullanılır. Aks; yapıların bir kısmın ortasından geçip diğer kısmın ortasına kadar olan uzaklığın ölçüsü olarak tanımlanabilir. Yapı projelerinde ilk belirlenen akslardır çünkü kolonlar akslara göre hazırlanır.


İçindekiler

Aks Çizgisi Nasıl Çizilir?

Kalıp planına göre nokta çizgi biçimi ile x ve y yönleri doğrultusunda çizilerek sanal bir eksen oluşturulur, düşey akslar, temel planı üzerinden 1/50 ölçek ile belirlenir.

Aks Neden Kullanılır?

Projede yapıdaki kolonların ne kadar uzaklıkta yerleştirileceği hesaplanır. Aksların ölçülendirilmesi önce kolonlarda yapılır ve diğer elemanların aksların ölçüleri de kolonların eksiksiz ve doğru yapılmasıyla ölçülendirilir. Hatalı akslar, taşıyıcı elemanların yapımı esnasında hataya sebebiyet verir.

Aks Aralığı Nedir?

Aks aralıkları belirlenirken belli bir ölçü yoktur. Mimari projelerde akslar kolon yerleri için çizilir. Projedeki aks ölçülerine göre ip çekilerek akslar belirlenir. Yerleştirilen kolonlar kirişle geçilebilir. Aks aralığı ne kadar fazla olursa kiriş uzunlukları da o kadar artacaktır. Genelde 3-4 metre aks aralıkları uygundur. Projeye uygun statik tasarım ve hesaplar ile aks aralıkları 3-4 metreyi de geçebilir.

Sıkça Sorulan Sorular

Aks Taşıyıcı Ne İşe Yarar?

Aks taşıyıcı, mimari yapıların statiğine göre kolonların aynı hizaya getirilmesinde amacıyla kullanılır.

Hatalı Yapılmış Akslar Sonucu Ne Olur?

Hatalı yapılmış aks sonucu binanın inşaatı mimari projesine uygun olmaz. Kolon akslarının ölçüsüne bağlı diğer elemanların akslarının ölçüleri alınır. Kolonların aksları ile ölçüleri, projenin doğru çizilebilmesi ve eksiksiz ve doğru olması adına önem taşır.

Aksların Ölçülendirilmesinde Nelere Dikkat Edilir?

  • Akslar aralarındaki mesafelerin ölçüleri belirtilmeli
  • İlk ve son aks arasındaki mesafeler belirtilmeli
  • Aks çizgileri diğer çizgilerden ayırt edilmelidir.
  • Özel bir durum varsa oradan aksa olan ölçüler belirtilmelidir.

Aks İçin Proje Çizilirken Neye Dikkat Edilir?

  • Projede mimari paftalar, yani kat planları, kesitler, görünüşler, vaziyet planı bölümleri önce çizilir.
  • Kolonların yerleri ve konumları kat planları üzerinde belirlenir.
  • Kolonların yerleri ile konumlarının akslara uygun olarak düzenlenmeleri gerekir.
  • Yapılan hataların duvarların ve bacaların mimarisini etkileyeceğinden dikkatli olunmalıdır.