Kentsel Dönüşüm Nedir? Faydaları ve Zararları Nelerdir?

Kentsel dönüşüm, çarpık kentleşmenin, gecekondulaşmanın ortadan kalkması için yapılan ekonomik ve sosyal gelişmeyi ifade etmektedir.

İçindekiler

Kentsel Dönüşüm Amaçları Nelerdir?

 • Çöküntü bölgelerini ve gecekondu alanlarını dönüştürme
 • Doğal afetlere karşı korunma
 • İş merkezi alanlarını etkin hale getirmek
 • Gelecek nesle daha sağlıklı bir kent bırakmak
 • Sit alanlarını korumak
 • Issız kalmış bölgeleri aydınlatmak
 • Daha modern, yaşanabilir, sağlıklı, huzurlu, güvenli, kültürüne sahip, sosyal yaşam alanı yaratmak

Kentsel Dönüşüm Faydaları Nelerdir?

Hasarlı binaların yenilenmesi, günümüz teknolojisiyle sağlam yapılması açısından güvenlidir. Kentsel dönüşümde bu sürecin nasıl yürütüldüğü de önem arz etmektedir.Yapının yıkımı, yıkımdan sonraki işleyiş, arsa payı gibi durumlar insanları tedirgin edebilir. Bu süreci doğru yürütecek uzmanlarla çalışmak önemlidir.

 • Kentteki sorunlu alanları ve binaları daha yaşanabilir ve sağlıklı bir hale getirmek
 • Çarpık yapılaşmanın önüne geçmek
 • Riskli yapıların tespit edilmesi
 • Ekonomik ömrünü tamamlamış binaları, günümüz standartlarına getirmek
 • Geçici konut
 • İşyeri tahsisi
 • Kira yardımı
 • Faiz desteği
 • Tespit ve yıkım kredileri

Kentsel Dönüşüm Zararları Nelerdir?

 • Müteahhitlerle oluşabilecek sorunlar
 • Projelerde istenilen malzemelerin kullanılmaması, kalitesiz malzeme kullanımı
 • Projenin zamanında tamamlanmaması
 • Kentsel dönüşüm kapsamında oluşan sorunlar karşısında mal maliklerinin sahip oldukları haklara yönelik net bir bilgilerinin olmaması
 • İnşaat yapılacak alanların yeterli altyapıya sahip olduklarından emin olmaması
 • Kentsel dönüşüm konusunda getirim sağlamayı her türlü amacın üzerinde algılayan müteahhitler ve aracı firmalar

Sıkça Sorulan Sorular

Kentsel Dönüşüm İçin Gerekli Şartlar Nelerdir?

Yapının riskli olması, riskli alanda bulunan binalar kentsel dönüşüme dahildir. Riskli yapı, riskli alan içinde veya dışında olup ekonomik ömrünü tamamlamış olan ya da yıkılma veya ağır hasar görme riski taşıdığı ilmî ve teknik verilere dayanılarak tespit edilen yapıyı ifade ediyor. Yıkım kararı alınan gayrimenkullerin malikleri 18 ay boyunca kira desteği alabilirler. Bu süre yapılacak binaların süresine bağlı değişiklikte gösterebilir.

Bina Riski Kim Tarafından Tespit Edilir?

Riskli yapı tespitin için önce talepte bulunulur. İlgili kurum tarafından riskli yapı tespitine ilişkin bir rapor hazırlanır ve hazırlanan rapor, yapının bulunduğu ilgili belediyede bulunan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bağlı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü’ne (Müdürlük) gönderilir. Müdürlük, raporu uygun bulursa riskli yapının tespitine ilişkin kararı tapu müdürlüğüne ve ÇŞB’na bildirir. Müdürlüğün raporu onaylaması ve imzalaması ile riskli yapının tespiti işlemi tamamlanmış ve ilgili yapı riskli yapı sıfatını almış olur.

Kentsel Dönüşümde Nelere Dikkat Edilmelidir?

Yaşanan veya yaşanabilecek problemleri ortadan kaldırmak için sahip olunan yasal hakları bilmek gereklidir. Öyle ki yasal tedbirler alınsa da kişilerin de daha dikkatli ve seçici davranması gerekiyor. Yapılan kentsel dönüşüm sözleşmelerinde her türlü ayrıntıya yeterince yer verilmeli ve karşılıklı olarak her konuda anlaşılabilir maddeler sunulmalıdır. Kentsel dönüşüm yönetmeliği çerçevesinde düzenlenen bu sözleşmeler noter kanalıyla yapılacak her türlü yasal önlem de alınmalıdır. Denetim organlarının, müteahhit firmalar ve yerel yönetimlerle maksimum koordinasyon içinde çalışması olası sorunları ortadan kaldıracaktır. Deneyimli ve işinin uzmanı kişilerle çalışarak siz de üzerinize düşeni yapabilirsiniz.