SİM Belgesi Nedir?

Sim Belgesi

Serbest inşaat mühendisliği belgesi olarak bilinen bu belge yönetmelikte, ‘Serbest inşaat mühendislik hizmetlerinden birini veya birkaçını ücreti karşılığında, kendi hesabına veya kamu kurum ve kuruluşları dışında bir gerçek ya da tüzel kişi hesabına ücretli veya ortak bir bağlantı içinde yapan inşaat mühendisi (SİM)’dir.’ şeklinde tanımlanmıştır.

İnşaat mühendisleri belirli firmalarda çalışabilen ve bu firmalar adına proje oluşturabilen kişilerdir. Ancak bazı inşaat mühendisleri herhangi bir firmaya bağlı kalmayı istememektedir. Kendi adına çalışmak ve bu çalışmaların tamamen kendi adına yapılmasını sağlamak amacıyla herhangi bir firma içerisinde çalışmak istemeyen bu kişiler SİM belgesi alır.

İçindekiler

SİM Belgesini Kontrol Eden Yönetmelikler Nelerdir?

Sıkça Sorulan Sorular

SİM Belgesi Nasıl Alınır?

Kişiler belirli bir işyerini tescil ettirmek için başvuru yapmalıdır. Bağlı olunan inşaat mühendisliği odasınca verilen başvuru formunu doldurmak gerekecektir. Belli bir miktar harç ödemek gerekmektedir. Süreç sonrasında tüm bilgilerin doğru olması ve işyerinin istenildiği gibi olması sonucuyla SİM belgesi verilmesi mümkün olacaktır.

İşyeri Tescil Belgesi (İTB) Nedir?

Serbest çalışmak isteyen inşaat mühendislerinin açacağı bir işyerinin tescillenmesi için alınan belgelerdendir. Başvuru için form doldurularak bir süreç içerisinde inceleme ve denetlemeye tabi olunan işyeri, bu süreci geçerse tescilli inşaat mühendisliği bürosu olduğunu belirtilir.

SİM Belgesi Kaç Yıl Geçerlidir?

SİM belgesinin geçerliliğini koruyabilmesi için 2 yılda bir bağlı olunan oda tarafından onaylanması zorunludur.

SİM Belgesini Kim Verir?

Başvurular mesleki değerlendirme kurulu tarafından değerlendirilir. Belge verilmesi ya da yenilenmesi uygun bulunanların belgeleri İMO tarafından hazırlanır ve ilgili şubeye gönderilir.