Arsa Çeşitleri Nelerdir?

Arsa: Üzerinde bina yapılabilen belediye sınırları içinde bulunan parsellenmiş arazilere verilen isimdir. Son zamanların gözde yatırımı olan arsa, uzun vadeli yatırım yapmak isteyenlerin tercihi haline gelmiştir. Arsa tipini doğru seçmek, doğru yatırıma attığınız ilk adım olacaktır.

İçindekiler

Arsa Tipleri Nelerdir?

 • İmarlı Arsa: Üzerinde sadece yapı inşasına izin verilen arsadır. Kanuna göre bu arsalarsa zirai faaliyetler yapıldığında imarlı arsa olmayacağı belirtilmiştir.
 • İmarsız Arsa: Bazı arsalarda imara izin verilmez. Bu arsalar tarla olarak kullanılır ve üzerinde zirai faaliyetler yapılabilir.
 • Kamu Arsası: Şahıslara değil kamuya ait olan arsalardır. Üzerlerinde kamu yararına olacak ve kamu tarafından ortak kullanılacak yapılar inşa edilir.
 • Ticari Arsa: Arsa üzerinde yapılacak olan yapıların iktisadi bir amaca hizmet etmesi esastır. Alışveriş merkezleri, lokantalar, kafeler, mağazalar gibi.

Sıkça Sorulan Sorular

Arsa Alırken Nelere Dikkat Edilmelidir?

 • Arsa konumuna dikkat edilmelidir.
 • Arsa satın alınmadan önce görülüp, ana yollara yakınlığına, düz ya da az eğimli olmasına, yüksek gerilim hatlarından uzak ve rekreasyon için ayrılmış alanlarda olmasına dikkat edilmelidir.
 • Kulaktan dolma bilgilerle arsa alım, satımı yapılmamalıdır.
 • Arsa ile ilgili bilgileri devlet kurumundan (imar müdürlüğü) teyit edilmelidir.
 • Arsa hisseli ise pay alınacaksa hissedarlardan noter huzurunda taahhüt alınmalıdır.
 • Alınan arsanın kadastro ile sınırının belirlenmesi gerekmektedir.
 • Alınan arsanın tapusuna bakılır, parsel bilgisi satan kişinin adının doğruluğu, vekaletle alınıp alınmadığı, satış yapımı gibi bilgilere dikkat edilmelidir.
 • Alınan arsanın konumuna dikkat etmelisiniz. Merkez yakınlığı, etrafındaki yollar, ulaşım imkanları, çevresinde bulunan konut projeleri gibi.

Tarlaya Ev Yapılır Mı?

İmar kanunu hangi yere, ne kadar ev yapılabileceğini belirlemiştir. İmar kanunu tarla üzerinde yapılan evlere izin vermemektedir. Bazı durumlarda belirli yapıların yapılmasına müsaade edilmektedir:

 • İnşaat yapılacaksa bu inşaat arsanın yüzde 5’i içerisinde olmalıdır.
 • Ev ya da inşaat yapılabilir ancak bu yapı 250 metrekareyi geçemez.
 • Saçak seviyesi ile tabii zemin arasında 6,5 metre olmalıdır. 2 kattan daha yüksek yapı yapılamaz.
 • Yola ya da parsel bitimine yapılan ev 5’den daha fazla yaklaşamaz.

Arsa ve Arazi Arasındaki Farklar Nelerdir?

Arsa, belediyenin üzerinde yapılaşmaya izin verdiği bir toprak parçası olarak ifade edilir. Arsalar yapılaşmaya müsait alan olma özelliğindedir. Arsa üzerinde imar uygulaması için yeşil alan, yol, okul ve hastane gibi alanlara yer verilir. Arazi, üzerinde imar uygulaması geçmeyen bir toprak parçasıdır. Arazinin sınırları; dağlar, tepeler, yollar, dereler, duvarlar, ağaçlıklar veya işaretlerle belirlenir.

Arsa Tapu Türleri Nelerdir?

Hisseli Tapu

Müstakil tapu, gayrimenkulün tek bir kişiye ait olması ve tapuda tek bir kişinin adının geçmesidir. Hisseli tapu ise bir mülkün/arsanın birden fazla kişiye ait olması anlamına gelir. Dolayısıyla tapuda sadece bir kişinin değil, kaç sahibi varsa o kişilerin adı geçer. Hisseli tapu alınabilmesi için en az iki hissedara ihtiyaç bulunur. Hisseli tapuda hissedar sayısının bir üst sınırı bulunmaz yani bir arsa ya da arazinin büyüklüğüne göre istenilen kadar kişi ile satın alma işlemi gerçekleştirilebilir.

Müstakil Parsel Tapu

Müstakil tapu, gayrimenkulün tek bir şahsa ait olmasıdır. Müstakil tapuda alım ve satımı yapacak tek bir kişi bulunur. Müstakil parsel tapuyu ise şu şekilde ifade edebiliriz: Eğer bir adanız varsa ve bu adayı çeşitli bölgelere ayırmak istiyorsanız bunun için sınırları belirlemeli, haritalarını çıkarmalı ve parsellere ayırmalısınız. Sonrasında parseli ifraz ederek müstakil bir şekilde ortaksız olarak ayırmanız gerekir. Bütünden ayrılmış olan tüm bu parçalar artık bir kimlik yani tapu kazanır. İfraz edildikten sonra adadan ayrılan müstakil parsele yine kendine ait, ortaklıkta bulunulamayacak olan müstakil bir tapu çıkarılır.

Tapu Tahsis Belgesi

Tahsis, bazı taşınmazlarla ilgili olarak şahıslara verilen haklardır. İmar ve gecekondu yönetmelikleri içerisinde belirlenen kurallar nezdinde belediye, hazine, il özel idaresi, vakıflar ve diğer kamu kurumlarının sahip olduğu taşınmazların ilgili şahıslara ayrılmasına ya da verilmesine ise tapu tahsisi adı verilir. 2981 sayılı kanun gereğince tapu tahsisi, kişilere mülkiyet hakkı verebilir. Tapu tahsis belgesi, şahıslara verilen özel tahsis haklarını gösteren resmi bir belgedir. Tahsis hakkından faydalanabilmek için bu belgenin aslına uygun, eksiksiz bir şekilde tamamlanması gerekir. Tapu tahsis belgesinin, şahıslara mülkiyet hakkı verebilmesi için söz konusu taşınmazın, imar planında bağımsız bir parsel olarak gösterilmesi gerekmektedir. Bunun yanı sıra arsanın mali yükümlülüklerinin de hak sahibi tarafından tamamlanması şarttır.

 Zilliyet Tapu

Arsa tapu türlerinden sonuncusu zilliyet tapudur. Zilliyet, taşınabilir veya taşınamaz mallara kurulan bir hakimiyet durumudur. Zilliyet tapu, bir gayrimenkul üzerinde fiilen kullanma hakkı doğurur. Yani zilliyet hak ile kişi ya da kişiler gayrimenkul üzerinde hak sahibi olabilirler. Ancak zilliyet hakkı mülk sahibi olma dışında bir haktır. Bu hakka sahip kişiye “zilyet” adı verilir. Zilliyetlik durumu halk arasında bir yeri sahibi olmadan kullanma ve o yerin giderleri gibi sorumlulukları üstlenme olarak da bilinmektedir.

B2 İmarlı Ne Demektir?

Orman vasfını yitirmiş, kadastro marifetiyle orman alanları dışına çıkartılmış, bir daha geri kazanılamayan ve ıslah edilemeyen alanlara 2b arazisi denmektedir. Türkiye’de orman vasfını kaybetmiş hazine arazileri, 2b arazisi olarak ifade edilmektedir.

A2 Parsel Ne Demektir?

2a arazi: Orman içindeki köyler halkının kısmen veya tamamen yerleştirilmesi maksadı ile orman olarak muhafazasında bilim ve fen bakımından hiçbir yarar görülmeyen, aksine tarım alanlarına dönüştürülmesinde yarar olduğu tespit edilen yerler ile halen orman rejimi içinde bulunan fundalık ve makilerle örtülü yerlerden tarım alanlarına dönüştürülmesinde yarar olduğu tespit edilen yerler orman sınırları dışına çıkarılan araziler olarak tanımlanıyor.