Konsolidasyon Nedir?

Konsolidasyon , zemin boşluklarında yer alan suyun bir yük altında dışarı atılması işlemine verilen addır. Toprak tipi önemli bir konuma sahiptir. Konsolide olmuş zemin, sıkışmış zemindir ve sıkışmış zemine rahatlıkla temel yapılabilir. Fakat konsolide olmamış bir zemine temel yapılmaz. Eğer temel yapılırsa ani oturmalara, temelde çatlamalara, temel ayrılmalarına sebep olabilir. Bu yüzden örneğin, yeni kazılmış veya doldurulmuş zemini belli bir süre üzerine ağırlık koyarak veya ıslatıp kompaktör yardımıyla konsolide edebiliriz.

İçindekiler

Konsolidasyon Deneyi Nasıl Yapılır?

Zemindeki sıkışma ve oturma miktarı gibi özellikler konsolidasyon deneyinin sonuçlarına göre belirlenir. Killi topraklar, dışarıdan gelen yükler nedeniyle artı ilave yüklere karşı içinde bulundurdukları suyu, zamana bağlı olarak dışarı atmaktadır. Bu da zeminde hava boşluklarına neden olacaktır. Daha sonra zemin tanelerinin yer değiştirmesi sonucunda oturma meydana gelecektir.

Konsolidasyon

Konsolidasyon Teorisi Nedir?

Toprağın konsolidasyon aşamasında iken davranışı; büyüklük, hız, konsolidasyon kaynaklı oturmalar gibi bilgilerin edinilmesini sağlayan teoridir.

Sıkça Sorulan Sorular

Konsolidasyon Deneyinde Amaç Nedir?

Konsolidasyon bir bakıma sağlamlaştırma çalışmasıdır. Yapılan çalışmalar mimari yapının ya da binanın kullanım ömrünü uzatmak adına yapılır. Mimari ve statik açıdan konsolidasyon işlemi oldukça önemlidir. Yapının sağlamlığı ve yapıyı uzun süre kullanılabilirlik çalışmalarının doğru bir şekilde yapılmasıyla, yapı ömrü artırılmaktadır.

Konsolidasyon Teorisinin Ürettiği Varsayımlar Nelerdir?

  • Zemin suyunun doygun olması
  • Drenajın düşey yönde olması
  • Zeminin yatay yönde genişleyip genişlemediğine bakılması

Konsolidasyon Oturması Nedir?

İnce taneli doygun zeminlerde, boşlukları işgal eden suyun yük etkisi ile zeminin boşluklarından dışarı çıkması sonucu meydana gelen, yavaş fakat uzun süre devam eden hacim değişimi sonucu oluşan oturmadır.

Konsolidasyon Oturmasının Özellikleri Nelerdir?

  • Konsolidasyon oturması koheziv zeminlerde suyun boşluklardan dışarı atılması sonucu oluşmuştur.
  • Oturma oranı her zeminde farklıdır.
  • Konsolidasyon oturmasındaki oranın değişimi sınır şartlarında bağlılık göstermektedir.