Kohezyon Nedir?

Kohezyon, aynı türde moleküllerin birbirini çekmesi, moleküllerin kendi kendine yapışması kuvvetidir. Örnek olarak su moleküllerini aynı kabın içine koyduğumuzda bu moleküller arasında çekim kuvveti olması, cıvanın top şekline durması, bitkilerde suyun taşınması verilebilir.

Kohezyon

İçindekiler

Kohezyon Kuvveti Nedir?

Aynı cinsteki moleküllerde çekim kuvveti vardır. Bu moleküllerin birbirine uyguladığı çekme kuvvetine kohezyon kuvveti denir. Su damlacıkları içinde yer alan moleküllerin birbirini çekmesi de kohezyon kuvvetine örnek olarak verilebilir.

Kohezyon 2

Kohezyonlu Zemin Ne Demektir?

Zemini oluşturan taneler kil parçacıkları gibi bağlayıcı maddeleri dağılmadan bir arada tutabiliyorsa buna kohezyonlu zemin denir. Genellikle ince daneli zeminlerdir. Kil kohezyonlu zeminlere örnektir. Zemin kil mineralleri sayesinde bir arada tutunabilir. Bu tür zeminler aynı zamanda düşük permeabiliteye sahiptir.

Killi Toprak

Kohezyonsuz Zemin Ne Demektir?

Zemini oluşturan taneler  birarada bulunamıyorsa, dağılıyorsa buna kohezyonsuz zemin denir. Genellikle granüler ve kaba daneli zeminlerdir. Daneli zeminler doğal halde birbirine yapışmazlar. Yüksek permeabiliteye sahiptir. Kohezyonsuz zeminlere örnek çakıl verilebilir.

Kohezyonsuz Zemin

Sıkça Sorulan Sorular

Adezyon Nedir?

Katı ve sıvı haldeki farklı cins iki maddenin molekülleri arasındaki çekim kuvvetidir. Örnek olarak yapışkan maddelerin (sakız gibi) yere yapışması verilebilir.

Kohezyon Hangi Deneyle Öğrenilir?

Makaslama deneyine tabi tutularak öğrenilebilmektedir.

Kohezyonda Neye Dikkat Edilmelidir?

  • Doğru zemin seçimi
  • Zemine uygulanacak işlemlerin doğru yapılması
  • İşlemler sonucu yapının ayakta kalması ve zeminin sağlam olması
  • Kohezyonun dikkatli yapılması
  • İnşaat alanında kullanılan deney yöntemleri belirlenmeli
  • Zemin yapısının tahmini durumları belirlenmeli

Zeminlerde Kohezyon Nasıl İşlemektedir?

Kohezyon hesaplaması geoteknik alanında makaslama yöntemi ile hesaplanmaktadır bu şekilde toprağın hangi durumda olduğunu öğrenebilmekteyiz.

Kohezyon C nedir?

Kohezyon (C) kısa dönem kesme dayanımına eşittir.

Zemin grupları nelerdir?

Zeminler kendi içinde dört gruba ayrılır;

  • A grubu zemin: En nitelikli zemindir, dayanımı en yüksek, kayalık, çakıl zeminlerdir.
  • B grubu zemin: Ayrılmış kayaçlardan veya sıkı kumdan oluşan zemin türleridir.
  • C grubu zemin: Orta sıklıkla kum, değişime uğramış taşları içeren zeminlerdir.
  • D grubu zemin: En kötü zemindir.