Beton Katkı Maddesi Nedir?

İçindekiler

Beton katkı maddesi, karışım yapılmadan önce ya da karışım esnasında katılan ve betona çeşitli özellik kazandıran maddelerdir. Beton agrega, su, çimento, katkı maddelerinden oluşur. Beton katkı maddeleri betona karıştırma ve pompa ile yerleştirmesinde kolaylık sağlar. Donma ve çözülmesinde, sıkıştırılabilmesinde rol oynar. Üretim maliyetini düşürerek daha ekonomik olmasına katkı sağlar.

Sıkça Sorulan Sorular

Beton Katkı Tipleri Nelerdir?

  • Su azaltıcı
  • Süper akışkanlaştırıcı
  • Hava sürükleyici
  • Priz hızlandırıcı
  • Priz geciktirici
  • Su tutucu
  • Sertleşme hızlandırıcı
  • Su geçirimsizlik

Akışkanlaştırıcılar Ne İşe Yarar?

Betonda aynı kıvamın veya işlenebilirliğin daha az su ile elde edilmesini sağlarlar. Taze betonda kullanılan su azaldıkça betonun dayanımı artar. Bu katkı maddesi kullanılınca su miktarı %5-%15 oranında azalır. Özellikle kış aylarında su/çimento oranını azalması neticesinde betona erken mukavemet kazandırır. Su üstünde hareket etme eğilimleri vardır. Bu da betona yüksek dayanım sağlar. Daha ekonomik beton imal edilir. Betonun yerleştirilmesi sırasında ulaşılması zor olan yerlere işlenme imkanı sağlar. Çimento, etkileşimden kaynaklanan çimento miktarının azalmasıyla hidratasyon sıcaklığının düşmesinde rol oynamış olur.

Priz Geciktiriciler Betona Ne Sağlar?

Yüksek sıcaklıkta, yüksek oranda çimento kullanıldığında malzemelerin veya çimentonun fazla sıcak olması durumunda priz geciktirici kullanılmalıdır. Taze betonun katılaşmaya başlama süresi uzatılır. Uzun mesafeye taşınan betonlar; sıcak, rüzgarlı hava beton dökümleri, soğuk derzlerin önlenmesi için yararlıdır. Sıcak havalarda betonun priz alması normale kıyasla daha hızlı olacaktır dolayısıyla bu olumsuz etkileri azaltmada rol oynayarak perdah işleminin istenildiği gibi olmasını sağlar. Mikser ile taşınmada oluşabilecek olumsuz şartları engeller.

Priz Hızlandırıcılar Ne İşe Yarar?

Aşırı soğuk havalarda don olaylarında düşük miktarda çimento kullanıldığında priz hızlandırıcı kullanılmalıdır. Soğuk havada betondaki su donar, suyun donmasıyla hidratasyon durur. Donan suyun hacmi %9 artar. Taze betonun katılaşma süresi kısaltılır. Priz geciktiricinin tam tersi şekilde çalışırlar. Bazı uygulamalarda erken kalıp almak için ve soğuk havalarda don başlamadan önce betonun katılaşmış olmasını sağlamak için kullanılır.

Reslump Katkıları (Yeniden Dozlanma) Ne İşe Yarar?

Şantiyede betona ilave edilen katkıdır. Reslump katkılar; betonun pompalanabirliğini, yerleşmesini kolaylaştırmak içindir. Özellikle yazın, beton kıvamını kaybettiğinde su yerine reslump ilave etmek gerekir. Aşırı dozda kullanılırsa parçalanmaya ve geciktirmeye sebep olabilir.

Reslump Katkıları Nasıl Uygulanmalıdır?

Betonda istenilen kıvam derecesine bağlı olarak, bağlayıcı dozunun 100 kg çimento için 400-800 gr arasında olmalıdır. Katkıyı ilave edecek kişinin bilinçli olması ve katkıyı transmikserde bulunan çimento miktarına göre atması gerekir. En yüksek olarak tavsiye edilen katkı miktarından fazla kullanılmamasına dikkat edilmelidir. Yapılış aşaması şu şekildedir: Betona eklendiğinde homojenliği sağlamak adına en hızlı devirde 3-4 dakika karıştırılmalı ve pompalanmaya başlanmalıdır. Betonu akışkan yaptıktan sonra 1-2 vibratör vurunca işlem tamamlanır.

Antifrizler Ne İşe Yarar?

Betonun donmaya karşı kendini korumasını sağlar. Antifiriz suyun donma sıcaklığının üzerindeki hava sıcaklığında kullanılmalıdır. Eğer hava sıcaklığı suyun donma sıcaklığının altında ise ek tedbirler alınmalıdır. Antifiriz, beton direncinin hızlıca 5 N/mm2`nin üstüne çıkmasını sağlar. Betonun direncini ve dona karşı dayanımı artırır. Gece don bekleniyor ise kullanılır.

Hava Sürükleyiciler Betona Ne Sağlar?

İngilizcesi: Air entrainment olan hava sürükleyiciler, yaklaşık 0.2 mm çapında boşluklardır. Betonun içine üniform olarak dağılır ve beton prizini tamamlayıncaya kadar o şekilde kalır. Kullanım amacı, betonun içindeki su donduğunda hacmi artar, havalar ısındığında hacmi tekrar düşer bu durum da betona zarar vererek çatlaklar oluşmasına sebep olur. Hava sürükleyici koyduğumuzda ise yeterli miktarda boşluk olacağından beton çatlamaz. Çünkü bu minik hava kabarcıkları betonun içine uniform dağılmıştır. Çimento ağırlığının %0.03-%0.15’i arasında kullanılır. Yani 100 kg çimento için 30-150 gr arasında kullanılır. Beton içindeki hava %3-%6 arasında olmalıdır. Betonun içindeki hava sürüklendiğinde çimento topraklaşmasının da önüne geçilir ve beton içerisindeki tanelerin birbiri üzerinde kaymalarını kolaylaştırarak iç sürtünmeyi azaltır ve işlenebilirliği artırır.

Diğer Katkı Maddeleri Nelerdir?

Silis dumanı, uçucu kül, tras, yüksek fırın cürufu gibi puzolanik özellik gösteren maddelerdir. Bu maddeler beton teknolojisinde kullanılır. Diğer katkı maddeleri: Rutubet önleyici, geçirgenlik azaltıcı, korozyon önleyici ve renklendirici olarak sıralayabiliriz.