İnşaat Yüzdesi Nasıl Hesaplanır?

İnşaat yüzdesi mal sahibinin veya müteahhitin yapılan inşaat alanı baz alınarak hesaplanan taraflara paylaştırılan alanın toplam alana ait olan oranıdır. Bu oran var olsada dairenin adedi, dairenin alanı, daire konumu gibi sebeplere bağlıdır. Buradaki asıl soru, değer üzerinden inşaat yüzdesi mi, yoksa adet üzerinden inşaat yüzdesi mi? Bu durumda tarafların anlaşmasına bağlıdır. Taraflar kendi talepleri ve maliyet verileri doğrultusunda gerekli şartlara bağlı kalarak bu oranı kendileri belirlerler. %40, %50, %85 gibi oranlar olsa da müteahhit mal sahibine daha düşük değerli daireler vererek müteahhit daha karlı duruma geçebilir.

İnşaat Yüzdesi Hesabı Nasıl Olur?

Müteahhitle mal sahibi inşaat yüzdesini %40 olarak belirlemiş olsun. 5 katlı bir bina olsun. Her katta toplamda 4 adet daire bulunsun. Dairelerin alanı 100 metrekare olsun. Toplamında 20 adet daire bulunmaktadır. Metrekare bazında ise 2000 metrekarelik alan mevcuttur. Biz basit bir şekilde verilen inşaat yüzdesine göre mal sahibine kalan daire adedini ve daire alanını hesaplayalım.


Daire Üzerinden:

Müteahhit: (20*40)/100=8 Adet Daire

Mal Sahibi: 20-8=12 Adet Daire

Alan Üzerinden:

Müteahhit: (2000*40)/100=800 m2

Mal Sahibi: 2000-800=1200 m2

Burada baktığımız zaman mal sahibi daire adedi olarak müteahhiti geçmiştir. Fakat kar olarak geçmiştir demek yanlış olacaktır. Çünkü dairelerin nerden olduğu, kaçıncı katta olduğu, nereye baktığı hakkında bilgimiz yoktur. İşte bu noktada inşaat yüzdesinin adet üzerindeki etkisinden çok kar oranına bakılmalıdır. Müteahhit sadece bir iki daire alarak mal sahibinden daha fazla kar sahibi olabilir. Bu durum mal sahibi ile müteahhit arasındaki anlaşmaya bağlıdır. Sonuç olarak bir inşaat yaptırmadan müteahhite bana bu arsa karşılığı yüzde kaç veriyorsunuz demekten çok kaç adet daire, dairelerin nerede olduğunu, dubleks mi, tek daire mi, bodrum kat mı gibi soruları yöneltmek daha doğru olacaktır. Müteahhit açısından da mal sahibine yüzde kaç istiyorsunuz demekten çok, yapının maliyetii hesaplanmalı, kendine kalan dairelerden kar oranını hesaplamalı ve kar zarar dengesine göre bir oran belirlemelidir.