Elastisite Modülü

Malzemenin kuvvet altında elastik şekil değiştirmesinin ölçüsüdür. Bazı kaynaklarda young modülü olarak da geçer. Elastisite modülünün birimi N/m2’dir. Örneğin: Yapı çeliği için elastisite modülü Eçelik=2×1011 N/m2, alüminyum için Ealüminyum=7×1010 N/m2’dir.C30 için Ebeton = 3,2×1010 N/m2 .
Birim uzama ile normal gerilme (çekme ya da basma gerilmesi) arasındaki doğrusal ilişki şöyle tanımlanabilir:
Elastisite Modülü (E) =Normal Gerilme (σ) / Birim Uzama (ε)

Kirişe yaptığımız yükleme belli.
Bu yükleme sonucunda oluşan sehim belli.
Ataleti zaten belli.
Kirişin boyu da belli.
Bu şekilde bu kirişin elastisite modülünü bulabiliriz.Formülden de anlaşılacağı üzere elastisite modülü ne kadar artarsa, sehim o kadar azalır.