Mimari Tadilat Projesi Nedir?

Tadilat projesi, imar mevzuatına uygun şekilde yapılarak yapıda değişiklik yapabilmek için düzenlenen değişikliklerin detaylarını içeren projeye denir. Dairelerin metrekarelerinde değişikliğe sebep olan, taşıyıcı unsurları kapsayan, binanın dış görünümüne etki eden, tadilatlar proje kapsamında ele alınması gereken tadilatlara örnek olarak gösterilebilir.

İçindekiler

Tadilat Yaptırmak İçin Proje Gerekli midir?

Kapsamlı bir tadilat için proje olması şarttır. Projenin oluşturulmasının gerekli olduğu durumlar Planlı Alan Yönetmeliği kapsamında da belirtilmiştir. Bu tadilat işlemleri aynı zamanda ruhsat almayı da gerektirdiği için projenin olması da şarttır. Planlı Alan Yönetmeliği kapsamında tamir ve tadilat işleri ikiye ayrılmaktadır; basit tamir veya tadil, esaslı tadilat. Bunlardan basit tamir işlemleri proje gerektirmezken esaslı tadilat işlemleri bir tadilat projesi gerektirir. Tadilat projesi çizimi ise yeniden ve sıfırdan bir proje çizilmesi anlamı taşımaz. Mevcut projenin üzerinde tadilata dahil olacak olan alanların revizesinin yapılması yeterlidir.

Tadilat İçin Evin Projesinin Değiştirilmemesi Mümkün müdür?

İmar Yönetmeliği’nin 4. maddesinde yer alan “Esaslı Tadilat” işlemlerin “…ruhsat eki projelerini değiştiren” işlemler olduğu belirtilir. Hatta esaslı tadilat yaptırmak için tadilat projesine ihtiyaç duyulmasının bir sebebi de bu işlemleri gerçekleştirebilmek için ruhsat almanın zorunlu olmasıdır. Odaların değiştirilmesi, balkon ve cephede meydana gelen değişiklikler, ekstra merdiven eklemek gibi durumlar belediyenin bilgisi ve izni dahilinde yapılabilen değişikliklerdir. Bu sebeple bir tadilat projesinin çizilmesi ve tadilat ruhsatı için başvuruda bulunulması gerekir. Bu kanuni zorunluluğun ihlali halinde yapılacak her türlü değişiklik “Kaçak yapı” kapsamında değerlendirilir ve cezai işlem uygulanır. Kanuni esaslara uygun olarak gerçekleştirilmesi amaçlanan esaslı tadilat işlemlerinde, bazı basit tamirat işlemlerinde mümkün olanın aksine, proje çiziminde gerekli revizelerin yapılmaması ve tadilat ruhsatı için başvuruda bulunulmaması mümkün değildir.

Mimari Tadilat Projesi Nedir? Tadilat Yaptırmak İçin Projemizin Olması Gerekli Midir?

Yeni bir ev satın alındığı zaman ya da yaşanılan evde kırılan, dökülen kısacası tamir gerektiren şeyler yaşandığında veya eve yeni bir görünüm katmak istediğimiz zaman evimizde değişiklik yapmak isteyebiliriz. Örneğin mutfak ve salon arasındaki duvarı kırarak ortak bir alan haline getirmek, iki odayı birleştirmek, yatak odamızı genişletmek ya da balkonumuzu kapatmak gibi sebeplerden dolayı evimizde tadilatlar yapabiliriz. Ancak yeniden yapılan binalar gibi, tadilat işlemlerinin bazılarında da özel izinler gerektirmektedir. Tadilat projesi, imar mevzuatının gerektirdiği hallerde, yapıda değişiklik yapabilmek için gereken bir ek proje olarak tanımlanmaktadır. Yapının kendisinde veya bağımsız bölümünde yapılması düşünülen değişikliklerin, yapının metrekaresini değiştirmeden, yapının asıl projesine herhangi bir değişiklik yapmadan, sadece yapılması düşünülen tadilat sınırları içerisinde kalmak kaydıyla yeni ve kısmi bir proje çizilmesi gerekir. Tadilat projesi ile birlikte, belediyenin de isteyeceği bir takım evraklar ile tadilat ruhsatı alınır. Tadilat ruhsatı, İmar Yönetmeliği’nin 70. maddesi dışında kalan tüm değişiklikler için belediyeden alınması gereken bir izin belgesidir. Evimizin ya da iş yerimizin içerisinde gerçekleştireceğimiz bazı tadilat işleri, tadilat ruhsatı alınmasını gerektirmemektedir. Bunlar boya, badana, fayans, elektrik, su borularının ve elektrik tesisatının yenilenmesi, parke döşeme ve sıhhi tesisat işleridir. Fakat burada en önemli husus, yapılacak değişikliklerin, yapının dış görüntüsünü bozmamasıdır. Ayrıca evin kiriş ve kolon gibi taşıyıcı unsurlarına dokunulmaması gereklidir. Fakat değişiklik çok büyükse ve binanın taşıyıcı unsur denilen kısmında yapılacak ve tahribat olma ihtimali var ise mutlaka izin alınması gerekmektedir.

Tadilat Ruhsatı İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

Tadilat ruhsatı için Belediye’ye başvururken bir takım belgeler istenecektir. Bu belgeleri şöyle sıralayabiliriz:

  • Tapu Tescil Belgesi
  • Mimari proje
  • Tapu örneği
  • Başvuru sahibi şirketler için, vergi no
  • İmar durumu çap belgesi (saçak seviyeleri, yoldan ve varsa komşu parselden çekme mesafeleri ve kat adedi gibi yapı nizamı inşaat emsallerini gösteren bir belge)
  • Başvuru dilekçesi

Tadilat Ruhsatı Ne Kadar Sürede Çıkar?

Tadilat için izin alınması, belediyenin işlemleri incelemeye başlamasından itibaren en geç 30 gün içerisinde, çıkmaktadır. Belgeler, incelemeye alınır ve eksik evraklar kontrol edilir, şayet eksik bir evrak veya tadilata herhangi bir mani yoksa tadilat ruhsatı çıkar. Bazı durumlarda, tadilat projesinde bazı değişiklikler yapılabilmektedir. Tadilat tipine, belediyenin işlerinin fazla olup olmamasına ve binanın durumuna göre değişiklik gösterilebilecek durumlar, ayrıca belge ve izinler için alanında uzman bir kişi ile çalışmak işleri kolaylaştıracaktır. Tadilat konusunda uzman kişiler, sizden daha deneyimli olduklarından dolayı, sürenin uzama ihtimalini azaltacaktır.