Taşeron Firma Nedir?


Taşeron firma, bir işin yada işin bir kısmını uygulamak veya işi veren kişinin sözleşmesindeki tüm sorumlulukları yerine getirmek amacıyla sözleşme imzalanarak verilen bu işi üstlenen diğer yüklenicidir. Kısa tabirle büyük bir müteahhitten götürü olarak iş alan küçük müteahhit olarak tanımlanır. Taşeron fransızca ‘tacheron’ kelimesinden gelmektedir. Taşeronun diğer adları tali işveren, alt ısmarlanan, alt işveren ve alt işletici şeklindedir. Taşeron firmalar projenin uygulama aşamasında etkin bir şekilde çalışırlar. Kullanılacak malzemeler işçi yapılanması gibi tüm yetkileri üzerine alırlar. Taşerona verilen sorumluluklar yapı inşaatının sorunsuz şekilde ilerlemesini sağlar. Taşeron firma da verilen işi bir işçi grubuna verebilir. Taşeron firmaya çalışan işçiye ise taşeron işçi denir.

İçindekiler

Sıkça Sorulan Sorular

Taşeron Ne Demektir?

Taşeron firma, bir işin yada işin bir kısmını uygulamak veya işi veren kişinin sözleşmesindeki tüm sorumlulukları yerine getirmek amacıyla sözleşme imzalanarak verilen bu işi üstlenen diğer yüklenicidir. Kısa tabirle büyük bir müteahhitten götürü olarak iş alan küçük müteahhit olarak tanımlanır.

Taşeron Kelimesinin Anlamı Nedir?

Taşeron fransızca ‘tacheron’ kelimesinden gelmektedir. Taşeronun diğer adları tali işveren, alt ısmarlanan, alt işveren ve alt işletici şeklindedir.

Taşeron İşçileri Ne Demektir?

Taşeron işçileri taşeron firmasına ait olan kişilerdir. Taşeron işçileri sorumluluk altında oldukları taşeron firmasına bağlıdır.

Taşeron İnşaat Firmaları Nedir?

Taşeron inşaat firmaları, bir yapı için belirlenmiş olan proje dahilinde projenin tüm sorumluluklarını yerine getirmek ve bunların kontrollerini sağlamak üzere yüklenici tarafından tutulmuş olan firmaya denir. Taşeron firmalar yapının proje aşaması sonrası her noktasında etkin bir şekilde çalışır. Kullanılacak malzemeler, işçi denetimleri gibi tüm sorumlulukları üzerine alır.

Taşeron Firmalar Nasıl Çalışır?

Taşeron firma alt yüklenicidir. Ana yüklenici tarafından belirlenir. Yüklenici firma yani işveren bazı iş kollarını başka firmalara vermek isteyebilir. İşveren belirlediği iş tanımını taşeron firmaya vererek yapmasını ister. Taşeron firma yüklenici firma kontrolü altında çalışır.  Yüklenici tarafından belirlenen kurallar dışına çıkamaz. Hakediş ücretlerini yüklenici firma tarafından alırlar. Taşeronlara ait mühendisler olur ve kontrolü sağlarlar. Sonunda yüklenici firmaya ait olan kontrol mühendisine işi teslim eder. Bazı taşeron firmalar işi götürü bedel olarak alabilir. Bazı taşeron firmalar ise yevmiye usulü çalışır. Götürü bedel olarak çalışan taşeron firmalar malzeme ve işçiliklerden sorumludur. Yevmiye usulü çalışan taşeron firmalar ise sadece işçilikten sorumludur. Bu tarz detaylar yüklenici ile yapılan anlaşma esnasında belirlenir.

Yüklenici Firma İle Yüklenici Arasındaki Fark Nedir?

Yüklenici firma, projeyi idare eden işlemesini sağlayan firmadır. Yüklenici ise taşeron firma olarak kabul edilir. Taşeron firma sorumlulukları dahilinde inşaatın düzenini, malzemeleri, işçilerin çalışmasını denetler. Taşeron firma sözleşme dahilinde belirli hak ve yükümlülükleri vardır. Fakat taşeron altında çalışan işçiler için geçerli değildir. İşçilerden oluşan hatalar ve sıkıntılar da taşeron firma sorumludur.

Taşeron Firma Neden Kullanılır?

Taşeron firma projenin mali yükünü azaltmak ve proje ilerlemesindeki tüm riskleri azaltmak adına kullanılır. Taşeron firmalara iş verilerek müteahhitin iş yükü azaltılmış olur. Bununla birlikte hizmet kalitesi artmış olur. Bu sistemin diğer faydalarından biri verilecek işi belli başlı konularda uzmanlaşmış kişilere verilmesidir. Müteahhit firma taşeron firmayı sadece kontrol ederek daha çok iş yapabilir.