Evin Temeli Nasıl Yapılmalıdır?

Temel, yapacağınız yapının sağlamlığını belirleyen en önemli etkendir. Temeli sağlam olmayan bir yapı yıkılmaya mahkumdur. Ancak temeli oluştururken dikkat edilmesi gereken unsur sayısı fazladır. Temel öncelikle kotların belirlenmesi ve sonrasında kazı işlemi ile başlar. Temel betonu atılması ve temel yalıtımı yapıldıktan sonra temel betonu atıldıktan sonra diğer beton elemanlara geçilir. Şimdi sizlere tüm aşamaları anlatacağız.

İçindekiler

1.Adım: Temel Kazısı

Beton atılırken yapılması gerekenleri adım adım ele alacak olursak, öncelikle zeminin düzenlenmesi ve sıkıştırmasının yapılması gerekir. Bunun için zemini kazabilir ve düzleştirebilir ya da uygun malzeme ile zemine dolgu yapıp düzleşmesini sağlamak gerekir. Temel kazısında kazı kotu üzerinde kalan kısma serbest kazı denir. Kotun altında kalan kazıya ise derin kazı denir. Temel kazısına öncelikle serbest kazıdan başlanır. Derin kazı bodrum olup olmamasına göre veya diğer etkenlere göre yapılır.

2.Adım: Zemin Etüdü

Kazı sonrasında gerekli projelerin yapılması için zemin etüdü yapılır. Zemin etüdü sonucu zemin emniyet gerilmesi ve zemin özellikleri tayin edilir. Bu tayinlere göre temel türü belirlenir. Temel türüne göre kazı devam eder.

3.Adım: Temel Aplikasyonu ve Kalıp Planı

Zemin etütleri bittikten sonra, taşıyıcı kolonların olmasını planladığınız yerleri ayarlayıp ona göre kalıpları çakmalısınız. Taşıyıcı kolonlar yapacağınız evin ağırlığını bu kolonlar aracılığı ile zemine ileterek, temelin tüm yapıyı ayakta tutmasına yardım edeceği için kolonların yerini belirlemek hayati önem taşımaktadır. Bu noktada dikkat etmeniz gereken detay, imarlı bir yapı inşa ediyorsanız kolonların imarda bildirdiğiniz yerlerde olması gerekir. Yani projenize sadık kalmalısınız. Kolonları belirledikten sonra kirişleri (zemindeki) bağlayıp sonrasında kalan boşlukları taş ve benzeri dolgu malzemeleri ile doldurmalısınız. Dolduracağınız malzemenin yükü taşıması önemli, bu sebeple bu konuda dikkatli davranmalısınız. Tabii ki bu noktada giderlerin yerlerini hesaplayıp buna uygun şekilde gider borularınızı ve diğer altyapı işlemlerinizi (su gibi) temelin içerisinden geçirmek olmalıdır.

4.Adım: Zemin Betonu ve Temel Yalıtımı

Bu adımı da tamamladıktan sonra yapmanız gereken zeminin betonunu atmaktır. Beton atma işlemini çok sıcak ve nemli ya da çok rüzgarlı havalarda yapmamanız betonun bütünlüğünü korumasına ve çatlamamasına yardımcı olacaktır. Betonu attıktan sonra henüz beton yaş iken beton yüzeyini düzleştirmeniz gerekiyor. Bu işlem esnasında kullanacağınız su terazisi zeminin düzgün olmasına (eğimli olmamasına) yardımcı olacaktır. Zemin betonundan sonra temel yalıtımı yapılır. Temel yalıtımı çift katlı yapılması uygun olacaktır. Burada en önemli nokta suya karşı yalıtımı değildir. Suyun sağlıklı şekilde temel etrafından atılması yani drenaj işlemi temel yalıtımından daha önemlidir.

5.Adım: Temel Donatı İşlemleri

Temel yalıtımından sonra kalıp işlemi ve donatılandırma yapılır. Donatılandırma temel aplikasyon planları ve temel açılımlarından bakılarak yapılır. Temel donatısında en önemli detaylar paspayı, kolon filizleri ve ilave donatılardır. Paspayı donatıların korozyondan yağmur suyundan korunmasını sağlar. Kolon filizleri yapının sürekli bindirmeli şekilde olmasını sağlar. İlave donatılar kolon uçlarına binen momentleri karşılamak için konulur. Bu donatıların eksik olması sıkıntı yaratacaktır.

6.Adım: Temel Betonunun Dökülmesi

Donatılandırmadan sonra beton dökümü yapılır. Beton yüzeyi düz olmalıdır. Beton yüzeyini düzleştirdikten sonra temelinizin kurumasını beklenmesi gerekir. Ancak bu süreçte mutlaka ve mutlaka ara sıra sulama yaparak betonun aşırı ısınmasına ve çatlamasına izin vermemeniz temelinizin sağlam olması adına önemli bir etkendir. Temeliniz tamamen kuruduktan sonra diğer betonarme elemanların yapım aşamalarına geçilebilir.