Adam Saat Hesabı Nedir?

Adam Saat Hesabı , bir işçinin saat cinsinden çalışacağı süreyi ifade eden kavramdır. Hesaplama sistemine bakıldığında bir iş için ne kadar çalışılması gerektiğini göstermektedir. Bu durumda inşaat alanlarında çalışılması için doğru bir planlama yapılmasını ve işin tam olarak süresinde bitirilmesini sağlamaktadır. Bir işin tüm planlamaların doğru bir şekilde yapılması ve işin zamanında bitmesi için gerekli olan bir işlem türü olarak karşımıza çıkmaktadır.


Şantiyelerde her bir adım için birim adam saat kullanılır. Planlama çalışmaları bir yapı için gerekli olan en önemli adımlardan biridir. Planlama sırasında yer alan tüm işlemlerde belirli hesaplamalar söz konusudur. Adam saat hesabı, inşaat alanlarında sıkça kullanılmakta olan ve planlama sürecinde çalışanlara ve proje sahiplerine sıkça yardımı dokunan bir hesaplama türüdür. Hesaplama işlemleri için doğru ve yapının uygunluğuna göre bir hesaplama yapılmalıdır.

İçindekiler

Sıkça Sorulan Sorular

Adam Saat Hesabı Nasıl Yapılır?

İlk olarak işin metrajlarının çıkarılması gerekmektedir. Beton, kalıp, demir gibi yapı malzemelerinin metrajları çıkartılmalıdır. Betonarme kalıp metrajı yapılan metraj çeşitlerinden biridir. Çıkarılan metrajlar birim adam saatler ile çarpılır ve işin kaç adam saatte biteceği hesaplanır. Adam saat hesabında bir sonraki aşamada işin bütçe kısmı hesaplanır ve bu hesaplamalara göre belirli bir programlama sistemi oluşturulur. Oluşturulan planlamalara uyulmadan bir işlem yapılması daha geç ya da daha erken bitmesiyle birlikte yapılar için yeni bir adam saat hesabı yapılmaktadır. Tekrar yapılan adam saat hesabına göre tekrar bir planlama yapılır. Adam/saat‘ler birim iş için bir işçinin harcadığı süreyi gösterdiğinden, yapılması gereken iş miktarıyla o iş kalemine ait adam/saat değeri çarpılarak o iş için gereken toplam süre bulunur.

Örnek bir faaliyet için bu hesabı yapalım. Tabloda yer alan B.B. başlıklı sütunda, o iş kaleminin Bayındırlık analizlerinde yer alan adam/saat değeri, Ortalama kolonunda araştırma sonucu piyasa değeri bulunmaktadır. Yapılması gereken 200 m2 ’lik yarım tuğla duvar işinin olduğunu varsayalım. “Yarım Tuğla Duvar” iş kaleminin olduğu satırdan bu kaleme ait ortalama adam/saat değeri okunur. 200 m2 ile bu değer çarpılarak bu işi tamamlanma süresi elde edilir.

  • İş kalemine ait adam/saat değeri: 1.52 saat/m2
  • Yapılacak işin miktarı: 200 m2
  • Gereken süre: 1.52 saat/m2 x 200 m2 = 304 saat.

Bir işçinin bir günde kaç saat çalıştırılacağı göz önünde bulundurularak bu işin kaç adet işçi ile kaç günde tamamlanacağı hesaplanır.

Adam Saat Hesabı

Adam Saat Hesabında İlk Yapılacak İş Nedir?

İşin metrajlarının çıkarılması yapılacak ilk iştir. Beton, kalıp, demir gibi yapı malzemelerinin metrajları çıkartılmalıdır.

Birim Adam Saat Kullanmanın Nedeni Nedir?

  • İşin başında bütçe hesabı yapmak
  • Çalışacak personel sayısının tahmini

Birim Adam Saatlerini Etkileyen Faktörler Nelerdir?

  • https://insaathesabi.com/blog/santiye/Şantiyenin mevkii
  • Şantiyede çalışan kişilerin uyruğu
  • Şantiyedeki çalışabilecek alan (1000 m2’de iş yapmak ile 100 m2 gibi dar bir alanda iş yapmak)
  • Tasarımın geç gelmesi (İşçilere iş vermemek buda toplam adam saati, dolayısıyla birim adam saati yükseltir.)
  • Şantiyede demir yoksa işçilere iş verilemeyecek dolayısıyla yine birim adam saat yükselecektir.