Muvafakatname Nedir? Ne İşe Yarar?

Muvafakatname çeşitli resmi işlemlerde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan yazılı ve resmi bir belgedir.

İçindekiler

Muvafakatname Nedir?

Muvafakatname, izin verildiğine dair yazılı bir evrak anlamını taşımaktadır. Muvafakat etmek; rıza göstermek, kabul etmek demektir, Muvafakatname ise bu rıza gösterilen konunun ve mahiyetinin detaylı bir şekilde açıklanarak ve tarafların kimlik bilgilerinin tam ve açık bir şekilde belirtildiği yazılı ve resmi bir belgedir. Birçok farklı konu için düzenlenebilir. Genel anlamda konu belirtilerek hazırlanır ve konuyla ilgili olarak izinlerin verildiği beyan edilir. Bazı resmi işlemlerin gerçekleştirilebilmesi için gerekli belgeler arasındadır. Muvafakatname resmi açıdan geçerli yazılı bir belgedir. Düzenlendiği konu farklılık gösterebilir.

Muvafakatname Ne İşe Yarar?

Kısaca açıklamak gerekirse muvafakatname; düzenlendiği konu hakkında, ilgili hak sahibi olan kişiden izin alındığını gösteren bir belgedir. Birçok kurumda bazı işlemlerin yapılabilmesi için sorumlu kişiden alınacak muvafakatnameye ihtiyaç bulunmaktadır. Genellikle gayrimenkul en çok kullanılan sektörler arasındadır. Örneğin taşınmaz satışında eşlerin muvafakatname vermesi yasal bir zorunluluktur. Bunun dışında veraset intikallerinde, boşanmış eşlerin 18 yaş altı çocuklarının pasaport işlemleri için gerekli resmi bir belgedir.

Muvafakatname Nasıl Düzenlenir?

Muvafakatname resmi bir işlem için kullanılacaksa noter huzurunda yapılması ve onaylanması gereklidir. Belgenin düzenleneceği kişi ve yasal sorumluları belge düzenlenirken noterde bulunmak zorundadır. Muvafakatnamede yer alacak bireylerin kimlik belgelerinin yanlarında olması şarttır. Düzenlenecek izin belgesi hangi konu hakkında ise o konuda dilekçe şeklinde yazılmalı, konu ile ilgili tüm bilgilere ve kişilerin kimliğine ait bilgilere yer verilmelidir. Muvafakatnamenin geçerli olması için noter huzurunda düzenlenmesi ve noterden onaylı olması gereklidir. Bazı kurumlarda, bazı basit işlemler hakkında, tarafların memur huzurunda ve memurun da şahit olarak imzaladığı belgeler de muvafakatname hükmündedir. Bunun dışında bireylerin kendi aralarında yaptıkları sözleşme niteliğinde olan adi muvafakatnameler de vardır. Anlaşmazlık durumunda bu tür adi belgelerin geçerliliğine yargı karar vermektedir.

Süresiz Muvafakatname Örneği

Süreli Muvafakatname Örneği

Muvafakatname Nasıl İptal Edilir?

Bazı muvafakatnameler süreli olarak verilir. Bu durumda muvafakat süresi dolunca hükmü de otomatik olarak ortadan kalkar. Örneğin tarlanızı 2 yıllığına başka birinin kullanmasına muvafakat ettiyseniz, bu sürenin sonunda verdiğiniz muvafakatnamenin hükmü kendiliğinden ortadan kalkar. Ayriyetten ihtar çekmeye lüzum yoktur. Böyle bir işlemin kira kontratından farkı, bu muvafakatin bedelsiz olarak verilmiş olmasıdır. Bunun dışında süre belirtilmeden verilen Muvafakatnameler haklı bir gerekçe gösterilmek şartıyla yargı yolu ile hükümsüz hale getirilebilir. Başka türlü Muvafakatnamenin diğer muhatabı zarar görebilir. Örneğin bir arsada hissedar olan iki kişiden biri, diğer hissedarın muvafakatini alarak hissesini üçüncü bir kişiye satmışsa, muvafakati veren kişi sonradan “ben vazgeçtim” diyemez. Ancak aldatıldığını veya dolandırıldığını düşünür ise yargı yoluna başvurabilir.

Muvafakatnameye Hangi Durumlarda İhtiyaç Olur?

Tarafların müşterek çıkarlarının söz konusu olduğu konularda, taraflardan birinin bu çıkarlarından feragat etmek istemesi durumunda, yazılı bu belge ile verilen izin resmileştirilir.