Mütemadi (Sürekli) Temel Nedir?

Zemin taşıma gücünün azalması, artan kolon yükleriyle temel boyutları büyüyüp birbirine yaklaşır. Mütemadi temel tekil temellerin yeterli olmadığı durumlarda birden fazla tekil temelin birleşmesiyle oluşan temellere sürekli temel yani mütemadi temel denir. Zeminlerde farklı oturmaları engellemek için kullanılır.

İçindekiler

Mütemadi Temel Çeşitleri

Tek Doğrultulu Mütemadi Temel

Çift Doğrultulu Mütemadi Temel

Tek doğrultulu mütemadi temel genellikle hangar yapılarında, kümes, ağır depo yapılarında kullanılır. Çünkü temel tek doğrultuda çalışır. Çift doğrultulu mütemadi temelde genellikle konutlarda kullanılır. Çift yönlü temeller bulunur ve çalışma prensibi çift yönlü olmasıdır.

Mütemadi Temel Aşamaları Nelerdir?

Mütemadi Temel Kullanılan Durumlar Nelerdir?

  • Taşıyıcı aksların planlanmasında tekil sömellerin yüzeyleri birbirine giriyorsa mütemadi temel kullanılmalıdır.
  • Yapı alanındaki toprağın zemin emniyet gerilmesinin, tekil temellerin mantıklı boyutlar içinde sağlayabilecekleri toplam alanın yeterli olmadığı kadar küçük olmasıdır. Bu durumda mütemadi temeller kullanılır.

Mütemadi Temel Tasarım İlkeleri Nelerdir?

  • Tasarım yükleri etkisiyle temel altında oluşacak zemin basınçlarının belirlenmesinde, üst yapının, temelin ve yarı elastik (veya inelastik) ortam durumundaki zeminin karşılıklı etkileşim ilişkileri temel alınmalıdır. Üst yapıdaki özel rijitlik dağılımları bir yana bırakılarak, temel tabanındaki ve zemin yüzündeki yer değiştirmelerin eşitliğinin sağlanması, genellikle yeterlidir. Bu amaçla zemin, yarı elastik ortam veya daha basit olarak, yeterli rijitlikte ve yeterli sayıda, birbirinden bağımsız yaylarla temsil edilebilir. Temel ve zemin rijitlikleri arasındaki oranın belli sınır değerlerin üzerinde olması durumunda, 10.3.1 de olduğu gibi, zemin basıncı için doğrusal dağılım kabul edilebilir.
  • Kirişli olan sürekli temellerde, kiriş yüksekliği plak da içinde olmak üzere, serbest açıklığın 1/10 undan, plak kalınlığı da 200 mm den daha az olamaz. Bu tür temellerde kiriş kesitinin 8.1.3 e göre bulunan Vcr kesmede çatlama dayanımı, kolon yüzünde hesaplanan Vd tasarım kesme kuvvetinden büyük olması olabildiğince sağlanmalıdır. Bu sağlanamıyorsa, aradaki fark olabildiğince küçük tutulmalıdır.
  • Kirişsiz plak olarak düzenlenen sürekli temellerde plak kalınlıkları, 300 mm den küçük olamaz. Bu tür sürekli temellerde, kolon yüzündeki kesme kuvveti ve zımbalama kontrolleri, Madde 8.1.4 ve Madde 8.3.1 e göre yapılır. Zımbalama kontrolünde donatı katkısı hesaba katılamaz.