Çimento ve Bağlayıcılar Nedir?

Çimento, kalker ve kil ana malzemesi olan, mineral parçalarını (çakıl, kum, briket, tuğla) yapıştırmada kullanılan bağlayıcıdır. Su ve çimento reaksiyona girerek sertleşir. Kil, kalker, demir cevheri katılarak öğütülüp toz haline getirilir. 1400-1500°C fırında pişirilir ve oluşan ürüne klinker denir. Klinkere eklenen alçı taşı öğütülerek alçı taşı elde edilir. Klinkere %4-5 oranında eklenen alçı taşının öğütülmesiyle portland çimentosu oluşur. Dünyada ilk çimento üretimi 1824’te İngiltere’nin Leeds kentinde duvar ustası olan Joseph Aspdin tarafından gerçekleştirilmiştir. Türkiye’de ilk çimento fabrikası Kocaeli’nin Darıca ilçesinde kurulmuştur.


Çimento hammaddelerinin yüksek sıcaklıkta pişirilmesi esnasında kalkerin ayrışmasıyla kireç (CaO), kilin ayrışması sonucu ise Silis (SiO2) Alümin (Al2O3) ve demir oksit (Fe2O3) oluşur.

İçindekiler

Hidratasyon Nedir?

Çimentoyu oluşturan ana bileşenler su ile birleştiğinde hidrotasyon oluşur.

Çimento Üretiminin Aşamaları Nelerdir?

 • Hammadde hazırlama
 • Pişirme
 • Öğütme
 • Depolama
 • Paketleme

Çimentonun Ana Bileşenleri Nelerdir?

 • Trikalsiyum silikat
 • Dikalsiyum silikat
 • Trikalsiyum alüminat
 • Tetrakalsiyum alümino ferrit

Portland Çimentosunu Oluşturan Oksitler Nelerdir?

 • Kalsiyum Oksit
 • Silisyum Oksit
 • Alüminyum Oksit
 • Demir Oksit
 • Magnezyum Oksit
 • Potasyum Oksit
 • Sodyum Oksit
 • Kükürt Trioksit

Çimento Çeşitleri Nelerdir?

 • CEM I: Portland çimentosu
 • CEM II: Portland kompoze çimento
 • CEM III: Yüksek fırın cüruflu çimento
 • CEM IV: Puzolanlı çimento
 • CEM V: Kompoze çimento

Bağlayıcılar Nedir?

Bağlayıcı maddeler kireç ve toprağa göre dayanımı yüksek, yapışma özelliği olan malzemedir. Bağlayıcı maddeler suda eriyip özelliklerini kaybedebilirler.

Bağlayıcı Malzemeler Nelerdir?

Bağlayıcı Malzeme Çeşitleri Nelerdir?

 • Sıvı Bağlayıcı Maddeler
 • Toz Bağlayıcı Maddeler (kireç, alçı, çimento)

Doğal Bağlayıcı Malzemeler Nedir?

 • Toprak, kil
 • Toprak + kireçtaşı karışımları
 • Pişmiş kil tozları
 • Kireç alçılar
 • Doğal puzolanlar

Alçı Nedir?

Alçı, alçıtaşı veya kireçten üretilen yapı malzemesi olarak bilinmektedir. Alçı en eski bağlayıcı malzemedir. Alçı taşı (jips), doğal olarak oluşan ve bileşiminde iki molekül su bulunduran kalsiyum sülfat mineralidir (CaS04.2H20).

Alçı Üretimi Hangi Reaksiyonlarla Gerçekleşir?

Kireç Nedir?

Kireç taşının pişirilmesiyle elde edilen suyla karıştırmada katılaşan bağlayıcı maddedir.

Sertleşmelerine Göre Kireçler Kaça Ayrılır?

 • Su Kireçleri
 • Hava Kireçleri