Çekme Dayanımı Nedir?

Bir malzeme her iki ucundan çekildiğinde, kalıcı şekil değişiminin başladığı noktadaki çekme gerilmesi o malzemenin çekme dayanımıdır. Çekme dayanımı çekme deneyi ile tespit edilir.

İçindekiler

Çekme Gerilmesi Nedir?

Çekme kuvvetinin, etkiye maruz kalan alana bölünmesiyle elde edilir. Çekme gerilmesi de bir malzemenin çekmeye karşı gösterdiği direnç olarak bilinir. Malzemenin dirençleri çekme deneyi ile bulunmaktadır.

Çekme Dayanımı Formülü Nedir?

Buradaki Fmaks malzemeye uygulanan en yüksek kuvveti, A0 ise malzemenin ilk kesit alanını gösterir.

Çekme Deneyi Nedir?

Malzemelerin çekme gerilmelerine karşı dayanımını belirlemek için yapılan deneydir. Çeliğin uzama oranını dolayısıyla sünekliliği, akma dayanınımı, (çeliğin, kalıcı şekil değiştirmeye başladığı noktadaki gerilme), kırılma noktası gibi verilerin elde edildiği deneydir. Çelik çubuk düzeneğe yerleştirilir. Sonrasında çelik çubuğa normal ekseninde çekme kuvveti uygulanır. Çelik çekme kuvveti etkisi altında önce elastik davranır. Sonrasında pekleşir ve maksimum gerilmeye ulaşır. Artık boğum oluşmaya başlar. Sonrasında kopma kuvveti değerine ulaşınca çelik kopar ve deney tamamlanır. Akma dayanımı, çekme dayanımı ve kopma dayanımı en önemli parametrelerdendir. Alınan verilere göre ve çelik çubuğun alanına göre çeliğin karakteristik özellikleri belirlenir.

Çekme Deneyinin Amacı Nedir?

Amacı: Malzemelerin statik yük altındaki plastik, elastik davranışlarını belirlemektir.

Malzemenin Çekme Dayanımı Nedir?

Bir malzemenin kopuncaya veya kırılıncaya kadar dayanabildiği en yüksek çekme gerilmesi, çekme dayanımı olarak adlandırılır. Bu gerilme çekme diyagramındaki en yüksek gerilme değeri olup, uygulanan en yüksek kuvvet ile bulunur.

Çekme Dayanımında MPa Nedir?

Çekme dayanımı, çekme testinin sırasında elde edilen mühendislik gerilmesi – birim şekil değişimi eğrisindeki maksimum gerilme olarak tanımlanır.