İmarlı Arsa İle İmarsız Arsa Nedir? Arasındaki Fark Nedir?

Ülkelerin bölgelere ayrılması gibi iller, ilçeler de belli parsellere ayrılmıştır. Parseller belli kotlara belli ölçülere göre ayrılmıştır. Bu parseller üzerinde yapı inşası için gerekli özellikleri taşıması gerekmekte ve bu özelliklere ek olarak çevrenin de yapıma uygun olması gerekmektedir. Arsalar genel olarak bunu tanımlamaktadır. Parselin yanındaki parsellere göre belli kural dahilinde belli mesafelerde olması gerekir. Aynı zamanda kotlara göre de kat adetleri vs.  parsellere göre belirlenir. Arsa: Tarım yapılmazken üzerinde yapı inşaatı yapılabilen ve parsellenmiş, belediye sınırları içerisinde kalan toprak parçalarına denilmektedir. Bu arsalar imarlı ve imarsız olarak ayrılmaktadır. İmarlı ve imarsız arsa arasındaki farkı iyi bir şekilde bildikten sonra arsa alımı yapmak oldukça önemlidir. Aynı zamanda imarsız arsa alınmaması gerekmektedir.

İçindekiler

İmarlı Arsa Ne Demektir?

Üzerinde sadece yapı inşasına izin verilen arsalara, imarlı arsa denir. Emlak Vergisi Kanunu’na göre bu arsaların üzerinde zirai faaliyetler yapıldığı takdirde bahsi geçen alanın imarlı arsa olmayacağı ifade edilmiştir.

İmarsız Arsa Ne Demektir?

Yapı inşaatları için toprak çeşitleri önem taşır. Toprağın her alanında yer alan zemin yapısı ile yapının temel yapısına uyumlu bir proje yapılması gerekmektedir. İmarsız arsa da bu kapsamda üzerinde belediye tarafından herhangi bir imar ifraz durumunun yapılmadığı arsa olarak tanımlanmaktadır. Bu nedenle bu bölgelere daha doğru bir tabir ile arazi ya da tarla adı verilmesi doğrudur. İmarlı arsa ve imarsız arsa arasındaki fark için söylenebilecek en doğru şey belediyeler tarafından korunmaya alınan ve belediyelere ait olan arsa sistemidir. Birde bazı tarım arazilerinin daha düşük oranlarda imar izni vardır. Bundan sebep bu arazilerde de yapılaşma olmaz. Birde hiç imara açılmayan araziler vardır. Bunlarda devlet arazileridir. Şuurlandırma sonucu imara açılır. Devletten kiralama yoluyla da açılan araziler vardır.

İmarlı Arsa İle İmarsız Arsa Arasındaki Fark Nedir?

İmarlı arsa yapılaşmaya izni olan arsalardır. Belirli imar oranı bulunur. İmarsız arsa yapılaşma izni olmayan başka amacı bulunan arazilerdir. Örneğin, tarım arazileri. Bu arsaların imar oranı bulunmaz veya imar oranı çok düşük olur.

Sıkça Sorulan Sorular

İmar Yoksa Ne Olur?

Bir toprakta imar yoksa, üzerine ev yapılamaz. Yapsanız da kaçak olur. Yani belediye tarafından yıkılabilir. İmarsız bir toprağa herhangi bir bina veya ev yapmak çok risklidir.

İmarsız Arsa Satılır mı?

Tapusu olan tüm arsalar satılabilir. İmarsız olması satılmaya mani bir durum değildir.

İmarsız Arsa Alınır mı?

Günümüzde çok sayıda imarsız tarla alınmaktadır ve satılmaktadır. Almanızda da herhangi bir mani yoktur. Ama bu tarz tarlaları alırken üzerine bir yapı yapamayacağınızı veya sonrasında bu tarlaya bir imar çalışması yapıldığı zaman arsanızın bir kısmının yol, yeşil alan gibi farklı şekilde azalacağını ve metrekarenin düşeceğini veyahut tam ortasından bir yol geçme ihtimalinin olduğunu göz önünde bulundurmanız gerekmektedir.

İmarsız Arsa İmarlı Hale Getirilir mi?

İmarsız bir tarlayı ifraz çalışması yaparak imarlı bir hale getirmek sadece belediyelerin yapabileceği bir olaydır. Bunun için sizin belediyeye başvurmanızın bir önemi yoktur. Belediye tarafından yapılan bu çalışmaya imar ifraz çalışması denilmektedir ve bu çok büyük bir işlemdir. Çünkü o bölge tamamen yeniden planlanır; yeşil alanları belirlenir, ibadet yerleri belirlenir, sanayi bölgeleri belirlenir, konutların nerede ne tarzda ve hangi  şekilde yapılabileceği belirlenir. Altyapı çalışmaları yine bu ifraz çalışmalarına bağlı olarak gerçekleştirilmektedir. Bahsettiğimiz ifraz çalışmaları genelde çok uzun sürer. Bu nedenle arsamızın imarlı bir hale gelmesi gerçekten çok ciddi bir işlemdir ve bu devlet kurumları tarafından gerçekleştirilir.

Arsamda İmar Olup Olmadığını Nereden Öğrenebilirim?

Arsamızda imar olup olmadığını öğrenmenin en kısa yolu, bağlı olduğunuz belediyenin internet sitesine girmektir. Hemen hemen her belediyede imar bölümü bulunmaktadır ve internet sitelerinde kendi parsel ve ada numaranızı girerek arsanın imarlı olup olmadığını oradan öğrenebilirsiniz. Daha garanti bir yolu ise direk belediyeye giderek başvurmaktır. Belediyeden çok net bilgi alabilirsiniz.

Arsa Alınırken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Nelerdir?

İmarlı arsa, yapı şirketleri için önem taşır. Bu bölgelere yapı yapılması sorun olmayacak ve aynı zamanda yapı tamamlandığında imarlı arsa alanında kalan yapı iskân belgesine uygun olacaktır. Ancak imarsız arsa yapıya uygun olmamasıyla birlikte bu bölgelerin alımının yapılması uygun değildir. İmarsız arsa alımı yapılmaktadır. Ancak imarsız arsaların tarla gibi kullanılması önemli bir durumdur. Arsa alımlarında dikkat edilecek diğer durumlar:

 • Arsa alımlarında arsanın değerine ve arsanın hisse oranlarına bakılması gerekmektedir. Hisseli tapuya sahip bir arsa alınmamalıdır.
 • Tapu kapsamında imarlı arsa ve imarsız arsa kıstaslar bulunmaktadır. Tapu içerisinde arsa kelimesi geçiyor ise imarlı arsayken geçmiyorsa imarsız arsadır.
 • Arsanın alınacağı bölgede toprak yapısının iyi bir şekilde bilinmesi gerekmektedir.
 • Arsayı görmeden alım yapılmaması gerekmektedir. Özellikle size satılmak istenilen bir arsa söz konusu ise yerinde görmeden ve bölgede bir danışmandan yardım almadan satın alma işlemi yapılması doğru değildir.

İmar Affı Nedir?

İmar affı ya da halk arasında bilinen adıyla imar barışı, ruhsatsız ve izinsiz yapılara yapı kayıt belgesi alınmasını sağlayan tasarıdır. Ayrıca yine geçici olarak elektrik, su ve doğalgaz da imar barışı ile yapı kayıt belgesi almaya hak kazanan yapılara bağlanabilmektedir.

İmar Planı Ne Demektir?

Araziler sınırları belirlenmiş olan toprak parçalarıdır. Bir arazide üzerinde yapı inşa edilmesine uygun hale gelmesini sağlayacak çalışmaların yapılmasının ardından, imar izni alması ve imar planlarına tabi tutulmuş olması haline ise arsa denmektedir. Arsa üzerine yapı inşa etme hakkınız bulunmaktadır fakat imar planları dahilinde belirlenmiş olan özellikler ve kısıtlamalara dikkat ederek inşaat çalışmaları gerçekleştirebilirsiniz. İmar planlarında sahip olduğunuz parseli nasıl kullanacağınız, üzerinde inşa etmek istediğiniz yapının hangi nitelikte olacağı ve hangi özelliklere sahip olabileceği net bir şekilde belirtilmiştir.

İmar planları sayesinde hem yerleşim yerinin ihtiyaçları eksiksiz bir şekilde karşılanırken hem de plansız yapılaşmaların önüne geçilmiş olur. İmar planlarına bağlı kalmadan ve belirtilmiş olan niteliklerin dışında yapmış olduğunuz her bir inşaat kaçak nitelik taşıyacaktır. Kaçak nitelikteki bir yapı için maalesef ki ruhsat alamazsınız ve yapının yıkılması gerekir.

İmar Planlarında Yer Alan Bilgiler Nelerdir?

 • Arsanın sınırlarını net bir şekilde ifade eder.
 • Arsanın hangi şekilde ve ne amaçla kullanılabileceğini belirler.
 • Arsa üzerinde yapılaşma koşullarını belirtir.
 • İnşaatın teknik şartlarını kapsamlı bir şekilde belirler.
 • Arsa üzerine inşa edeceğiniz yapının minimum ve maksimum katsayısı hakkında bilgi verir.
 • Taban alanı katsayısı yani inşa edeceğiniz yapının tabanının arsa üzerinde ne kadar büyüklükte bir yer kaplayabileceğini belirtir.
 • Kat alanı katsayısı yani arsa üzerinde inşa edeceğiniz yapının toplam kapalı alan büyüklüğünü belirtir.
 • İnşa edeceğiniz yapının ön, arka, sağ ve sol cephesi olmak üzere parsel sınırına olan uzaklığını yani bahçe büyüklüğünü belirtir.

%50 İmarlı Ne Demektir?

Örneğin “ yüzde 50 imarlı ” bir arsada emsal oranı (KAKS) % 50, yani 0,50 ‘dir. Bu da şu demektir: Bu parselde parsel alanının % 50 ‘si kadar inşaat yapılabilir. Parselin yüzölçümü 1000 metrekare ise bu parselde yapılacak inşaatın toplam alanı 500 metrekareyi geçmemelidir.

%40 İmarlı Ne Demektir?

Örneğin “ yüzde 40 imarlı ” bir arsada emsal oranı (KAKS) %40 yani 0,40’dır. Bu da şu demektir: Bu parselde parsel alanının %40 ‘ı kadar inşaat yapılabilir. Parselin yüzölçümü 1000 metrekare ise bu parselde yapılacak inşaatın toplam alanı 400 metrekareyi geçmemelidir.

%30 İmarlı Ne Demektir?

Örneğin “ yüzde 30 imarlı ” bir arsada emsal oranı (KAKS) %30, yani 0,30 ‘dur. Bu da şu demektir: Bu parselde parsel alanının %30 ‘u kadar inşaat yapılabilir. Parselin yüzölçümü 1000 metrekare ise bu parselde yapılacak inşaatın toplam alanı 300 metrekareyi geçmemelidir.