İskan Sorgulama Nedir? Nasıl Yapılır?

İnşaatı tamamlanmış bir binanın mimari projeye uygun şekilde yapıldığını onaylayan belgeye iskan ruhsatı denir. İskan, oturma izni anlamına gelmektedir. İskan olmaması durumunda oturduğunuz mülkte elektrik ve su bağlantı izni de yoktur demektir.


İskan sorgulama için tapusuna bakılabilir. Kat mülkiyeti ibaresi varsa konut iskanlıdır. Kat irtifaklı ise edilen müracaatla tapu kadastrodaki görevli projeyi yerinde inceliyor. Proje uygun ise cins değişikliğinin tamamlar ve binanıza iskan verilir. e-Devlet üzerinden de iskan sorgulaması yapılabilmektedir.

İçindekiler

Sıkça Sorulan Sorular

İskan Nasıl Alınır?

İskan inşaatı yapan kişinin sorumluluğundadır. İnşaattan sorumlu kişi belediyelerin imar müdürlüklerine verecekleri dilekçe ile iskan almak için başvuruda bulunabilirler. Yapı başvurusu şartlarında belirlenmiş olan şartların yerine getirilmesi gerekmektedir. Belediyeye yatırılan harçlar tamamlanıp iskan alınabilir.

İskan Sorgulama Nasıl Yapılır?

Bir yapının Yapı Kullanma İzin Belgesi (İskan) belgesi olup olmadığını sorgulama yaparak öğrenilir. İskan sorgulama için bulunduğunuz il veya ilçedeki belediyenin imar müdürlüğüne başvurabilirsiniz. Eğer tapu sahibi iseniz aşağıdaki adımları uygulayabilirsiniz;

 • e-Devlet sistemine giriş yapın.
 • İskan sorgulama yapacağınız yapının tapusu, kimin adına ise onun sisteminden bakılır.
 • Arama bölümüne “Yapı Kullanma İzin Belgesi (İskan) Verilmesi” yazarak ilgili sayfaya gidin.
 • “Uygulamaya Git” butonuna tıklayın.
 • Bu adımları takip ederek kolaylıkla iskan sorgulayabilirsiniz.

İskan Başvurusu İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

 • İskan için başvuru dilekçesi
 • Yapı denetimden alınan belge
 • Isı yalıtım belgesi
 • İş bitiş tutanağı
 • İnşaat ruhsat fotokopisi
 • Tapu bilgileri
 • Dış Kanal Belgesi (İZSU)
 • Asansör firmasından alınan TSE Belgeleri
 • Vergi Dairesi’nden alınan “borcu yoktur” yazısı
 • SGK “borcu yoktur” yazısı
 • Yapının dış cephe fotoğrafları

Binada Asansör Varsa İskan İçin İstenen Belgeler Nelerdir?

İnşaatı tamamlanan binanın içerisinde asansör varsa, birkaç ek belge daha istenebilir. Ek olarak istenen belgeler şunlardır:

 • 4 adet Muayene Raporu
 • Asansör firmasından alınacak TSE belgeleri
 • Muayene fişi
 • Sığınak raporu
 • Yangın tesisat raporu
 • Garanti belgesi
 • Mühendislerin SMM belgeleri
 • Uygulama projeleri

Tapu Kat İrtifaklı İse İskansız Mıdır?

Bina cins değişikliği için tapu kadastroya müracaat edilmelidir. İşlem yapılmadıysa tapuda cins değişikliği yapılmamış ve kat irtifaklı tapuyla devam edilmektedir.

İskan Alınmaz İse Ne Olur?

İskanı bulunmayan bir ev satın aldığınız zaman bazı sorunlarla karşılaşabilirsiniz. İşte karşılaşmanız muhtemel sorunlar şunlardır:

 • Dairenizi satın alacak olan kişi kredi ile satın alacaksa kredi kullanmada sıkıntılar çıkabilir.
 • İskan belgesi bulunmayan daireler kat mülkiyetine döndürülemez.
 • İnşaatın projeye uygun olmayan bölümleri belediye tarafından yıkılabilir.
 • Belediye iskanı olmayan ev için para cezası uygulayabilir ve hatta yıkım kararı bile alabilir.
 • İskan belgesi olmadan ev satın alacaksanız mutlaka bir uzmana danışmalısınız.

İskan Belgesi Ne Zaman Verilir?

Öncelikle işlemlerin tamamlanmış olması gerekir. İşlemler tamamlandıktan sonra inceleme süresi başlar. Belgenin çıkıp çıkmadığını e-Devlet üzerinden bakabilirsiniz. Uygun olduğu takdirde geçici iskan belgesi verilebilir. Aksi durumlarda bu süreç uzamaktadır.

İskan Belgesi Neden Verilir? Gerekli Midir?

İskan belgesi yapının oturum iznidir. Gerekli tüm şartlara uygunluğunun kanıtıdır. Yeni yapılarda oturum izni, elektrik ve su bağlantısı, doğalgaz bağlantısı gibi izinleri almak adına iskan alınması gerekir. Eğer iskansız bir evde otuyorsanız ve elektrik su kullanıyorsanız fatura ödemeleri şantiye üzerinden olacaktır. Şantiye üzerinden yapılan ödemeler oldukça fazladır. Fakat iskan alınırsa mesken olarak ödeme yapılır ve bunun bedeli daha düşüktür. Aradaki farkı faturanızdan görebilirsiniz. Bunun haricinde yapı eğer belediye tarafından onaylanmayıp iskan verilmemişse bina da bir kusur olduğunun göstergesidir.

Beş Yıl İçerisinde İskan Alınmaz İse Ne Olur?

İnşaat ruhsat tarihinden itibaren 5 yıl içerisinde inşaatın tamamlanarak iskan belgesinin çıkarılması gerekmektedir. 3194 Sayılı İmar Kanunu’na göre: 5 yıl içerisinde inşaat biter ve iskan raporu alınmaz ise inşaat ruhsatı işlevini yitirir. Bundan dolayı da yapılan yapı ruhsatsız kaçak yapı durumuna düşer. Bağlı bulunan belediye tarafından iskanı bulunmayan yapıya para cezası uygulanabilir ve hatta yıkım gerçekleştirilebilir.