Yeşil Defter ve Ataşman Nedir?

İçindekiler

Yeşil Defter

İki istihkak (hakediş-yapılan iş doğrultusunda hazırlanan rapora dayanılarak müteahhide yapılan, ödeme) arasında yapılan üretimi ve çeşitlerini gösteren, söz konusu üretimin ölçüm hesaplarının yapıldığı defterdir. Birişe başlanıp burada yapılan işlerin miktarları bir defterde tutulur ve hakediş döneminde hazırlanan metrajlar bu deftere eklenir. Burada imalat miktarları verilir.

Ataşman Defteri

İnşaat esnasında esas projede olmayan işlerden, toprak altında kalma veya sökülüp atılma gibi ileride görünmeyecek şekilde kapanacak inşa kısımlarının (imalatın) şekil ve boyutlarını gösteren çizim ve sayısal bilgilere “ataşman” denir. İnşaat esnasında yapılan bazı yapı elemanlarından bir süre sonra gereksiz hale gelen ve bu sebeple sökülüp atılan veya beton, toprak altında kalanların inşası veya proje harici yaptırılan işler bu tür işler olup, bunlar ataşman defterine kaydedilir. Ataşman defteri, ataşmanlara dayanarak kontrol mühendisleri tarafından ve üç nüsha olarak düzenlenir. Ataşman hesap sonuçları doğrudan yeşil deftere aktarılarak bu defterde, proje kapsamındaki işler ile birleştirilir.

 

Sıkça Sorulan Sorular

Ataşman Defterinde Neye Dikkat Edilmelidir?

  • Röper ve mihver kazıları, işin sonuna kadar değişmeyecek noktalarla saptayıp, kroki, tarif ve gerçek ve itibari kotlarıyla deftere kaydedilmelidir.
  • Ataşman defterleri düzenli olarak tutulmalıdır.
  • Yapılacak tüm işlerin kotları, ataşman defterinde belirlenen kotlara uyularak saptanır.

Ataşman Defteri Nasıl Düzenlenir?

Kontrol mühendisleri tarafından ve üç nüsha olarak düzenlenmektedir. Ataşman hesap sonuçları ise doğrudan yeşil deftere aktarılarak bu defterde, proje kapsamındaki işler ile birleştirilmektedir.

Ataşman Defterine Ne Kaydedilir?

  • İnşaattaki bazı yapı elemanlarından bir süre sonra gereksiz olan, sökülüp atılan, toprak altında kalanların inşası kaydedilir.
  • Röle deftere kayıtlı işlerden plan ve projelerinde ölçülerin kontrolü mümkün olmayan işler kaydedilir.
  • Tartı, yerinde ölçü, tespit gibi tutanaklar kaydedilir.
  • Proje dışında yaptırılan işler kaydedilir.

Yeşil Defterde Ne Bulunur?

Yeşil Defterde önceki hakediş miktarları ile bu hakedişte girilen miktarlar toplanarak kümülatif iş miktarları bulunur.

Aşağıdaki kısımda örnek bir yeşil defter örnekleri verilmektedir.