Maden Mühendisi: Yeraltından maden, mineral, petrol gibi zenginliklerin çıkarılmasını sağlayan, ticari faaliyet, güvenlik ve ekonomik süreçleri araştıran, proje üreten ve kontrol eden, madenlerin denetiminden kapatılmasına kadar faaliyetleri yönetebilen meslek grubudur.

İçindekiler

Maden Mühendisi Görev ve Sorumlulukları Nedir?

 • Maden yataklarını belirleyip özelliklerini saptamak,
 • Maden sahalarını değerlendirmek, saha analizi yapmak,
 • Mineraller, metaller, petrol ve gaz gibi yeraltı kaynaklarının güvenli ve verimli bir şekilde çıkarılmasını sağlamak,
 • Çalışmada kullanılacak araç ve gereçlere karar vermek, maliyetini hesaplamak,
 • Maden çıkarıldıktan sonraki işlemleri planlayıp denetlemek,
 • Maden ve taş ocaklarında gözetim yapmak,
 • Çevredeki problemleri çözmede maden mühendisliği bilgilerini uygulamak,
 • Çalışmaların güvenlik şartlarına uygun olmasını sağlamak,
 • Kendisiyle beraber çalışan destek personelinin koordinasyonunu sağlayıp, denetimini gerçekleştirmek,
 • Projeler üretip işlerin kalite standartlarına uygun olması ve zamanında gerçekleşmesini sağlamak,
 • Farklı alanlarda mühendisler tarafından analizlerin yapılmasını sağlamak,
 • Mesleki gelişimi her daim sürdürmek belli başlı görevleridir.

Maden Mühendisinde Aranan Nitelikler Nedir?

 • Mesleki bilgi ve beceri sahibi olup kendini geliştirmeye açık olmak,
 • İş önceliğini belirleyici olmak,
 • Denetim, karar alma ve uygulama becerisine sahip olmak,
 • Çalışma koşullarına uyum sağlamak,
 • Herhangi bir sağlık problemi olmamak,
 • Yazılı ve sözlü iletişim becerisine sahip olmak,
 • Ekip yönetiminde başarılı olmak,
 • Motive edici olmak,
 • Matematik işlemlerinde hızlı olmak,
 • İş konusunda kullanılan bilgisayar yazılımlarına hakim olmak,
 • Sunum ve raporlama becerisinde iyi olmak,
 • Farklı sahalarda çalışmada seyahat engeli bulunmama gibi nitelikler aranır.

Maden Mühendisi Olmak İçin Ne Yapmak Gerekir?

4 yıllık maden mühendisliği bölümünden mezun olunması gereklidir.

Maden Mühendisleri Hangi Sektörlerde İş Bulabilir?

Maden mühendisliği mezunları, maden mühendisliği, cevher hazırlama uzmanlığı, jeoloji uzmanlığı gibi işlerde görev alabilir.

 Devlet sektörü olarak;

 •  TKİ, 
 • TTK Genel Müdürlükleri,
 • Maden İşletme Genel Müdürlüğü,
 • MTA Genel Müdürlüğü, 
 • Enerji ve Tabi Kayaklar Bakanlığı,
 •  DSİ Genel Müdürlüğü, 
 • Karayolları Genel Müdürlüğü.

Özel sektör imkanları; 

 • Seramik fabrikaları,
 • Cam fabrikaları,
 • Çimento fabrikaları,
 • Mermer ve doğal taş ocağı işletmeleri,
 • Tünel ve metro çalışmaları yapan şirketlerde istihdam edilebilmektedirler. 
 • Uluslararası maden şirketlerinde çalışan, ofis bazlı görevlerde çalışabilir, madencilik finansmanı konusunda çalışmaya veya madencilik şirketleri için danışmanlık esasına göre çalışılabilir. 

Gelişmekte olan derin deniz ve uzay madenciliği  ileride maden mühendislerinin çalışma alanları olacaklardır.

Alınması Gereken Eğitimler / Sertifikalar 

 TMMOB Maden Mühendisleri Odası’nca belirlenen eğitimlere katılıp, eğitimler sertifikalı ise alabilirler.

Eğitimler: 

 • Temel Bilirkişilik Eğitimi
 • Netcadkampüs 2 ve 3 Boyutlu Madencilik Uygulamaları Sertifika Eğitimi Programı
 • Netpro/Mıne Cevher Modelleme Eğitimi
 • Netcad Kampüs Madencilik Uygulamaları
 • Delme Patlatma Çevrimiçi Serisi-1 Yer Altı Kömür Ocaklarında Patlatma İşleri ve Kısıtlayıcı Unsurlar
 • Delme Patlatma Yer Üstü Patlatmaları
 • Temel Seviye Delme Patlatma Eğitimi
 • Madenlerde Havalandırma Eğitimi
 • Patlayıcı Madde Ateşleyici Eğitimi-B Sınıfı
 • Açık Ocak Optimizasyonu ve Açık Ocak Tasarımı, Tumba Tasarımı, Açık Ocak Dışı Yol Tasarımı

Ortalama Bir Maden Mühendisi Maaşı Ne Kadardır?

 Bölüm mezunları maaşları 5.500-7.000 TL arasında değişmektedir.

1 yıllık deneyime sahip maden mühendisi 5.500 TL,

2 yıl deneyimli bir mühendis 6.000 TL, 

3 yıl deneyimli bir mühendis 6.500 TL,

4 yıl deneyimli bir mühendis ise 7.000 TL maaş almaktadır.

Maden Mühendisi Olmak İçin Okunan Üniversiteler Nelerdir?

ÜNİVERSİTEFAKÜLTE
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİMühendislik Fakültesi 
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİMühendislik Fakültesi
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİMühendislik Fakültesi  
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİMühendislik-Mimarlık Fakültesi  
DİCLE ÜNİVERSİTESİMühendislik Fakültesi  
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİMühendislik Fakültesi
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİMühendislik Fakültesi 
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİMühendislik-Mimarlık Fakültesi 
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce)Mühendislik Fakültesi 
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİMühendislik Fakültesi 
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİMaden Fakültesi 
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİMühendislik Fakültesi 
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİMühendislik Fakültesi  
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (İngilizce)Mühendislik Fakültesi  
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İngilizce)Mühendislik Fakültesi  
SELÇUK ÜNİVERSİTESİMühendislik Fakültesi  
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİMühendislik Fakültesi  

Maden Mühendisliğinde Alınan Dersler Nelerdir?

 • Matematik-1
 • Fizik-1
 • Genel Kimya-1
 • Teknik Resim
 • Maden Mühendisliğine Giriş
 • İstatistik
 • Temel Bilgi Teknolojisi
 • Türk Dili-1
 • Yabancı Dil-1
 • Atatürk İlk. ve İnk. Tarihi-1
 • Matematik-2
 • Fizik-2
 • Genel Kimya-2
 • Topoğrafya
 • Genel Jeoloji
 • Akışkanlar Mekaniği
 • Türk Dili-2
 • Yabancı Dil-2
 • Atatürk İlk. ve İnk. Tarihi-2
 • Mühendislik Matematiği-1
 • Kaya Mekaniği-1
 • Mineroloji-Petrografi
 • Açık İşletme Tekniği
 • Madenlerde Hazırlık Kazı İşleri
 • Dinamik
 • Cevher Hazırlama
 • Metalurji
 • Yeraltı Üretim Yöntemleri
 • Maden Yatakları ve Değerlendirme
 • Mukavemet
 • Müh. Sayısal Çözümleme
 • Mermer Madenciliği
 • Staj-1
 • Cevher Zenginleştirme
 • Madenlerde Havalandırma ve Emniyet
 • Maden Makinaları
 • Meslek ve İş Hukuku
 • Sondaj Tekniği
 • Zemin Mekaniği ve Tasman
 • Seminer-1
 • Kömür Hazırlama Teknolojisi
 • Endüstriyel Hammaddeler ve Zeng.
 • Bilgisayar Uygulamaları
 • Kaya Mekaniği-2
 • Seramik Teknolojisi
 • Madenlerde Nakliyat
 • Seminer-2
 • Staj-2
 • Mineral Flotasyonu
 • Kimyasal Biyolojik Kazanım
 • Cevher Hazırlama Tesis Tasarım
 • Maden Mekanizasyonu
 • Bitirme projesi-1
 • Maden İşletme Ekonomisi
 • Mermer Teknolojisi
 • Madencilik ve Çevre
 • Madenlerde Tahkimat
 • Bitirme Projesi-2

Ünlü Maden Mühendisleri Kimlerdir?

İbrahim Ethem

İbrahim Ethem

Doğum tarihi tam olarak bilinmeyen Rum kökenli olan İbrahim Ethem 1822 Sakız Katliamı’ nda yetim kalmış, II. Mahmut döneminde Koca Hüsrev Paşa tarafından köle olarak satın alınmıştır. Zekâsı ve hırslı oluşuyla yurt dışında eğitim almış, ülkemizin ilk maden mühendisi olan önemli bir şahsiyettir. İbrahim Ethem yüksek öğrenimini maden mühendisliği dalında Fransa’da yapmıştır. İbrahim Ethem eğitiminde Nobel Ödülü sahibi Louis Pasteur ile lise çağlarında sınıf arkadaşı olmasına rağmen okulunu birincilikle tamamlamıştır. Hamisi Koca Hüsrev Paşa’nın gayretleri ve maden mühendisi sıfatıyla orduda çeşitli rütbelerde görev almıştır, Sarıyer, Gümüşhacıköy, Ergani, Keban gibi yerlerde maden mühendisliği yapmıştır. Abdülmecid’e Fransızca dersleri vermiş, sarayda bulunması nedeniyle korgeneralliğe kadar yükselmiştir. Yaşamı boyunda Dışişleri, Bayındırlık, Ticaret ve Eğitim bakanlığı yapmış, Tırhala ve Yanya’ da valilik yapmıştır. Viyana ve Berlin’de büyükelçilik yapmıştır. II. Abdülhamit döneminde “Rus Harbi” nin olduğu dönemde devletin en yüksek mertebesi olan sadarete (başbakan) kadar yükselmiş biridir. Hiddetli oluşuyla bilinen İbrahim Ethem’ e “Deli Corci” lakabı verilmiş.  İlk ölçüm sistemlerinin yasal hale getirilmesi, Dar-ül  Fünun ’un (ilk üniversite)  açılması, Kandilli Rasathanesi’nin (ilk gözlem evi) açılması, Matbaa-i Amire’nin (ilk devlet basımevi) modern hale getirilmesi,  Darüşşafaka Lisesi’nin açılması jeoloji ve madenciliği  konu alan yayın çalışmaları vardır. 3 oğlu vardır. En büyüğü Kaplumbağa Terbiyecisi tablosu ile tanınan Osman Hamdi Bey, ressam, arkeolog, müzeci olarak tanınmıştır. İsmail Galip Bey, eski paralar ve müzecilik ile ilgili araştırmalar yapmış, diğer oğlu Halil Edhem ise Türk Tarih Kurumu kurucusudur, müzecilikle ilgilenmiş ve ilk yerbilimleri doktorasına sahiptir.

Behçet Kemal Çağlar

Behçet Kemal Çağlar

23 Temmuz 1908’ de Erzincan’da Tepecik Köyü’ nde doğmuştur.  Eğitimine 1915 yılında Konya’da başlamış, Numune Mektebi’ne gitmiştir. Kayseri’de ilk, orta ve lise tahsilini yapmıştır. 1925’te Zonguldak Maden Mühendis mektebine girmiş ve 1929 senesinde yüksek maden mühendisi olarak birincilikle mezun olmuştur. Maden Tarama Enstitüsü merkez mühendisi olarak Ankara’da göreve başlamıştır. 1935’te Halkevleri müfettişi olarak görevlendirilmiş, bu görev ile yurdun her tarafını dolaşmış, şiir ve halk sanatı ile yakından ilgilenmiştir. Atatürk ve milli şiir temasıyla bilinen derin yurt sevgisi olan insandır. Erzincan’ da millet vekilliği görevinde bulunmuştur. Kurucu Meclis Devlet Başkanı Temsilciliği, Robert Koleji’nde öğretmenlik, TRT Yönetim Kurulu Başkanlığı, TRT Program Uzmanlığı görevlerinde bulunan Çağlar 24 Ekim 1969’da vefat etmiştir.

Akif Demirkıran

Akif Demirkıran

1 Ocak 1952’de Siirt Kurtalan’da doğan Demirkıran’ ın babası M. Şerif, annesi Hanife’ dir. İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi’ ni bitirdi. İngiltere Leeds Üniversitesi’ nde yüksek lisans eğitimi yaptı. DPT Müsteşarlığı’nda Yabancı Sermaye Daire Başkanlığı, Hazine Müsteşarlığı’ nda Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü, Ereğli Demir Çelik AŞ ve Sümerbank AŞ’de Yönetim Kurulu Üyelikleri, Özel sektörde koordinatör ve yöneticilik, TEAŞ Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığı, Vakıf Enerji ve Madencilik AŞ Genel Müdürlüğü, 22. Dönem’ de AGİTPA Türk Grubu Üyeliği ve Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Üyeliği, Türkiye-İspanya Dostluk Grubu Başkanlığı görevlerini yürüttü. Dış işleri başkan yardımcılığı görevinde bulunan Demirkan evli ve 4 çocuk babasıdır.

Enver Necdet Egeran

Enver Necdet Egeran

1907’ de Kıbrıs’ta dünyaya gelmiştir. Liseyi Kıbrıs’ta okuyan Egeran, Türkiye’de Maden Yüksek Mühendisliği’ni okumuştur. Maden ve Petrol Jeolojisi Yüksek Mühendisliği’ni ve doktorasını Fransa’da yapmıştır. Egeran Maden ve Petrol aramalarını yönetmiş ve Raman’da ilk petrolün bulunmasını sağlamıştır. Emekli olduktan sonra Amerika’da petrol firmasının genel müdürlüğünü yapmıştır.1949’da Türk Masonluğunun dünya düzenli Masonluğunca tanınması ve kabul edilmesi üzerine etkin rol oynamıştır. 2005’de İstanbul’da vefat etmiştir.

 

 

Eserleri:

 • Gerçek Yüzüyle Masonluk
 • Güncelleşen Masonluk

Sıtkı Davut Koçman

Sıtkı Davut Koçman

13 Kasım 1912’de İstanbul’da doğmuştur. Babası Kuruşcuoğlu Ali Kemal Bey, annesi Behice Hanım’dır. İlkokula Beşiktaş Şems-i Mekâtib’de başlamış babasının tayini üzerine ilk ve orta öğrenimini Amasya’da tamamlamıştır. 1926-1927 yıllarında Zonguldak Maden Yüksek Mühendisliği Mektebi’ne girmiş ve birincilikle mezun olmuştur. Türkiye’deki krom madenlerini bulup işletmesini yapan ilk İngiliz firması olan Stanley Paterson ’un Göcek İşletmelerinde müdürlük ve mühendislik görevlerini yürütmüştür. 1937’de Fatma Mefharet ile evlenmiştir. Ali Koçman adında oğlu olmuştur. 1943-1947 yıllarında Zonguldak Kömür İşletmeleri’ne maden direği temini ve nakliyesi işini yapmıştır. Alman Krupp firması ile gerçekleştirilen mümessillik ve krom anlaşması sonucu, krom madenlerini Türkiye’den almayı ve karşılığında, Koçman’a gemi yapmayı kabul etmiştir böylelikle 1952’de Koçtuğ Denizcilik ve Ticaret A.Ş. kurulmuştur. Koçman, Köyceğiz Kromları A.Ş., Bursa Toros Kromları A.Ş. ve Kıyra Kromları Ltd. Şti.’lerini kurmuştur. İngilizlerle ortak olarak Türkiye’de ilk entegre otomotiv üretim tesislerini kurmuştur. İlk dizel motoru üretilip kamyon, traktör, otomobil imalatı gerçekleşmiştir. Alandaki başarılarından dolayı II. Elizabeth tarafından Liyakat Nişanı verilmiştir. Topkapı Kimya İlâç Sanayii A.Ş. (Topkim)’i kurmuştur. 2000’de Bakanlar Kurulunca “Devlet Üstün Hizmet Madalyası” verilmiş. Yine 2000’ de Muğla Üniversitesi tarafından “Fahrî Doktor (Dr.h.c.)” unvanı verilmiştir. Türkiye’ de pek çok okul, hastane, sağlık ocağı ve benzeri kurumları yaptırıp hizmete sunan Koçman birçok öğrenciye okuma imkanı sağlamıştır. 15 Ekim 2005’te Zürih’te hayatını kaybetmiştir.

Bilinen diğer ünlü maden mühendisleri ise: Galip Sağıroğlu, Gökmen Kartal, Güner Önce, İhsan Soyak, Orhan Kural, Muhammed Balta

Dünyada ise maden mühendisliği alanında tanınan isme rastlanılmamıştır.

Maden Mühendisi İle İlgili Çokça Sorulan Sorular Nelerdir?

Kadınlar için maden mühendisliği zor mudur?

Erkek veya kadın için her mesleğin belli başlı zorlukları mutlaka bulunabilir. Öncelikle maden ortamında bulunmak ve araştırmak yapmak istiyor musunuz kararınızı verin. Sonra yukarıda saydığımız niteliklere sahip iseniz maden mühendisliği yapabilirsiniz. Kendinize inanıp, güvenirseniz hiçbir şey zor değildir. 

Maden mühendisleri sadece madende mi çalışır ve çalıştığı başka iş kolları var mıdır?

Yukarıda belirtilen kurum ve kuruluşlarda çalışabilir. Disiplinler arası bir mühendisliktir, jeoloji mühendisliği, makine mühendisliği, metalurji mühendisliği, inşaat mühendisliği, jeofizik mühendisliği, elektrik mühendisliği, işletme- ekonomi bölümleri, kimya mühendisliği gibi farklı kollarla iş birliği içinde çalışabilir. Madende bulunan işçilerle çalışır. Ayrıca işçi sağlığı ve iş güvenliği ise olmazsa olmazlardan biridir.

Maden mühendisleri yoğun çalışma temposuyla mı çalışır?

Okuyanlara göre şantiyecilik biraz ağır olabilir, 8 saat vardiyanız varsa siz 15 saat şantiyede bulunabilirsiniz nedeni ise olası tehlikelerden çekinebilir önlem amaçlı bulunmak isteyebilirsiniz. Sosyal olarak çok aktif olamayan bir bölüm olduğu söyleniyor.

Tehlikeli bir meslek midir?

 Madenlerde, maden gazları / grizu patlamaları, kömür tozu patlamaları, yangın gibi riskler bulunmaktadır. Risk faktörlerinin belirlenip, gerekli önlemlerin alınması ve denetime tabii tutulan şantiyelerde çalışmak daha güvenlidir. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve eğitimleri önem taşır.