Yapıyı statik açıdan ayakta tutabilmek için bazı elemanlara ihtiyaç vardır. Düşey yükün yanında yanal yükleri de yapı karşılaması gerekir. Yapıyı oluşturan elemanlar kolonlar, kirişler, perdeler, döşemeler ve temellerdir genel olarak. Genel olarak bahsedeceğiz fakat yük dağılımından bahsedersek Döşemeden gelen sabit ve hareketli yükler kirişlere yansır, kirişlerden gelen yükler kolonlara, kolonlardan gelen yükler temele aktarılır. Yapı elemanları içerisinde pek gözde olmayan duvarlardan da bahsedebiliriz. Duvarlar ayakta tutmasa da etkisi oldukça fazladır.

Taşıyıcı sistemin görevi kendisine gelen kuvvetleri zemine aktarmaktır.
Taşıyıcı sistemler kendisine gelen kuvvetleri, yok etmezler, yutmazlar.

Döşemenin görevi kendisine gelen etkileri kirişe iletmektir. Kirişin görevi kendisine gelen etkileri kolona iletmektir. Kolonun görevi kendisine gelen etkileri bir alt kolona iletmektir. En alt kolonun görevi kendisine gelen etkileri temele iletmektir. Temellerin görevi kendisine gelen etkileri zemine iletmektir. Kuvvetler zemine iletilmişse görev tamamlanmıştır.
Bir elemanın bir kuvveti, sağlıklı bir şekilde diğer elemana iletebilmesi için ilgili elemanın o kuvvete karşı dayanımının yeterli olması yani o kuvvet altında parçalanmaması, hasar görmemesi gerekir. Aksi takdirde iletim gerçekleşmez. Eğer eleman dayanımı yeterli değilse kesit tesiri oluştuğunda eleman parçalanır. Çökme olur. Buradan da anlaşılacağı gibi amaç en kısa yoldan kuvvetlerin zemine iletilmesidir. Karışık sistemlerden bu yüzden kaçınmak gerekir. Mesela saplama kirişli sistemler: Yük durmadan saplama kirişten saplama kirişlere aktarılır ve kuvvetin yolu uzar, uzayan yolun zarar verme ihtimali artar.

Fazla donatı atmak: Onlara göre fazla donatı atmak(proje harici) yapıyı daha güvenli kılmaktadır. Bir elemana proje harici fazladan bir donatı atarsanız o elemanın boyutlarını değiştirmeseniz bile kapasitesini artırmış olmanız anlamına gelir. Bir elemanın kapasitesinin artması ise ona bağlı diğer elemanda zorun çıkması anlamına gelebilir. Mesela fazladan bir kiriş donatısı attığınızı düşünün. Ne olur? Kiriş kapasitesi artar, Kiriş kapasitesi artınca birleşim bölgesinde kolon kesme yüzeyinin de dayanımının artması gerekir. Bu durumda normalde kolon kiriş kesme güvenliği kurtaran bir birleşim artık kurtarmayabilir. Yani kolon kirşten önce zarar görme riski artar, yani gevrek kırılma riski artar. Gördüğünüz üzere sünek olan bir sistem fazla donatı nedeniyle gevrek hale gelebilir. Atacağınız bir donatı bazen kirişin kolondan daha güçlü olmasını sağlayabilir.