Vaziyet Planı Nasıl Çizilir? İçinde Neler Bulunur?
Vaziyet planı, inşa edilecek bir bina ile ilgili çalışmalar başlamadan önce ilgili bina ve çevresi ile ilgili birçok detayın yer aldığı bir plandır. Bu plan, bina için hayati derecede önemli olduğundan çok iyi bir şekilde hazırlanmalı ve içerisinde bulunması gereken bilgilerin doğruluğundan emin olunmalıdır. Vaziyet planı hazırlanması teknik bir süreçtir ve bu alanda deneyimi bulunan uzmanlarca hazırlanması gerekir. Teknik çizimler ve mühendislik alanında uzman kişiler bu çalışmayı efektif biçimde gerçekleştirebilirler.
Vaziyet Planında Neler Vardır?
Vaziyet planında, inşası planlanan binaya doğrudan veya dolaylı olarak etki edecek her detaya bulunmaktadır. Bu bağlamda, temel olarak aşağıdaki bilgilerin varlığından söz edilebilir:
• Binanın kaplayacağı alan
• Binanın inşa edileceği yer ve yakınlarından geçen sokak veya caddeler
• Bölgeye hakim olan rüzgarın karakteristiği
• Binanın inşa edildiği yerlerden hangi araçların geçebileceği ve yaya yolları
• Binanın sahip olacağı çatının detayları
• Zemin bilgisi
Vaziyet Planı Nasıl Çizilir ve Çizilirken Nelere Dikkat Edilmelidir?
Vaziyet planının çizilmesi hususu ve çiziminde nelere dikkat edilmesi gerektiği ile ilgili tüm detaylar 3194 sayısı kanun ile belirlenmiştir. Bu kanunda belirtilen kural ve kaideler dikkate alınarak bir çizim yapılması gerekmektedir. Bunlardan bazıları şunlardır:
• Yapı ile ilgili tüm detaylara yer verilmelidir, örneğin; giriş katı, ara kat, çatı katı, varsa kot bilgisi vb.
• Yapıya ait tüm ölçüler – uzunluk, genişlik, yükseklik vs.– planda yer almalıdır
• İnşa edilecek yapı eğer, bir yerleşim alanında yer alacaksa, yola mesafesi en az 5 m olmalıdır.
• Yapının yola bakan tarafı değil de yan taraflarındaki bahçe mesafeleri 4 katlı binalara kadar en az 3 m, sonrası için her kata 0.5 m olacak şekilde ayarlanmalıdır.
• Planın ölçeği 1/200 veya 1/500 olmalıdır.
Vaziyet Planı Hazırlanmasının Önemi
Vaziyet planları, sadece kanuni bir zorunluluk olarak düşünülmemelidir. Türü ne olursa olsun, yapılar uzun vadeli bir yatırım olduğu için ilerleyen zaman içerisinde insanlar ve çevresi ile her daim uyum içinde olmalıdır. Bunun yanında, uzun yıllar sağlam kalarak hizmet vermelidir. Bu sebeple, doğru ve uygun bir şekilde hazırlanan bir vaziyet planı, yapının bugününü ve geleceğini de ortaya en net şekilde koymaktadır. Vaziyet planı hazırlanması bir zorunluluk olmasa da, çalışmaların efektif biçimde devam edebilmesi için mevcut şartların tespitinde önemli bir unsurdur ve büyük ölçüde teammülen zorunluluk olarak adledilir.