Yapı, yapı malzeme ve inşaat alanında farklı birçok terim yer almaktadır. Bu terimler her alanı tanımlamak ve işlemlerin gerçekleştirilmesinde kullanılmaktadır. Subasman nedir sorusuna bakıldığında da, üst temel anlamına gelmektedir. Bu nedenle yapıların her aşamasında dikkat edilmesi gereken işlemlerden biri olarak sunulan subasman da çalışma işlemleri iyi belirlenmelidir. Subasman konusunda subasman kotu terimi de önemlidir. Subasman kotu belirlemede belirli çalışmalar yapılmaktadır. Çalışmaların tamamı bu alanda uzman kişilerce yapılması oldukça önemlidir. Yanlış bir işlem yapılmaması ya da doğru bir şekilde subasman kotu belirlenmesi için uzman kişiler tarafından işlem yapılması önemli bir durumdur.

Subasman Kotu Nedir?
Subasman terimi kapsamında farklı terimlerde bir araya gelmektedir. Subasman nedir sorusuna ek olarak subasman kotu nedir sorusu da sorulmaktadır. Zemin kat içerisinde yer alan taban kotuna subasman kotu denilmektedir. Bu kot çalışması imar planında aksi bir şekilde bir durum belirtilmemesi halinde 0,00- 1,20 arasındaki bir kot değeri gerekmektedir. Zemin yapısına ve binanın konum durumuna göre subasman kotu imar planı içerisinde farklı bir şekilde yapılması istenebilmektedir.

Subasman Kotu Nasıl Belirlenir?
Subasman nedir konusunda, subasman kotu verilmesi işlemi için 0,00 kotunun belirlenmesi gerekir. Bu nedenle binanın subasman kotu belirlenmesinde, zemin kat için beton dökümünden önce, bina sahibi tarafından belediyeye başvurulması gerekmektedir. Belediye tarafından gerekli kotlandırma çalışmaları yapılacaktır. Planlı alanlar kapsamında imar durumuna göre subasman kotu verilmesi gerekir. Subasman kotu işleminde yapılan çalışmalar ve belirlemeler de imar planında aksi belirtiliyorsa farklı bir kot belirleme işlemi yapılır.

Subasman kotu için binaların yer aldığı parseller için kot alınan yol cephesinin, bina köşelerinin hizasındaki en yüksek tretuvar yani merdiven seviyesinden kot verilmektedir. Bu genel yükümlülükler ve kanunlarla belirlenmiş bir işlemdir. Tretuvar seviyesi kırmızı kota göre belirlenen bir yol seviyesi içi 0,18 metre üstü olarak kabul edilmektedir. Kotlandırma yapılabilmesi için yolun yapım süresince tamamlanmış olması ya da yol projesinin onaylanarak kırmızı kot çalışmasının yapılmasının zorunluluğu bulunmaktadır. Bu nedenle planlı alanlar imar yönetmeliği iyi bir şekilde bilinmelidir.