RÖPERLİ KROKİ NEDİR?

Çizim ve ölçümler inşaat sektörü ve mimari sektör için gerekli işlemlerdir. Kroki çizimleri bu nedenle sektör içerisinde proje aşamalarından önce önemli bir işlemdir. Farklı kroki çizimleri bulunmakta ve her kroki çizimi yapının projesi için farklı bir noktaya temas etmektedir. Röperli kroki çizimi de bu noktada önem arz eder. “Röperli kroki nedir?” denildiğinde ise, ada ya da parsel yapılarının yeri değişmeyecek olan sabit yapılı tesisler için zeminden alınan ölçülerin yazılmış olduğu kroki tipidir. Ölçümlerin doğru alınması ve kroki üzerinde doğru belirtilmesi gerekmektedir. Yanlış alınan ya da yanlış belirtilen bir ölçüm, yapının doğru bir şekilde inşa edilmesinde sorun çıkartabilecektir. Röperli kroki nedir? Neden önemlidir? soruları da bu noktada önemli sorulardır.
Çap terimi röperli kroki terimi ile birlikte anılan bir terimdir. Röperli kroki nedir? denildiğinde çap teriminin de açıklanması gerekmektedir. Çap, Tapı ve Kadastro Müdürlüğü tarafınca verilmiş olan ve arsa yapısının tüm sınırlarını ölçeksiz olarak gösteren bir belge türüdür. Bu belge yapının sınırlarının belirlenmesi konusunda önemlidir. Bu nedenle röperli kroki alınacağı zaman çap belgesi de alınması gerekmektedir. “Röperli kroki nedir?” sorusuna verilmiş olan ölçekli kroki çeşidi, yapının inşalarında önem taşır.
Röperli kroki ve çap belgesi ilgili kurumlardan alınması gerekmektedir. Her iki belge türü içinde arsa sahibinin ya da vekilinin başvuru yapması gerekmektedir. “Röperli kroki nedir?” nereden alınır gibi sorularda, ölçekli bir kroki tipi olan röperli kroki, Tapu ve Kadastro Müdürlüğü tarafından verilmektedir. Bu belgeler için arsa sahipleri ya da vekilleri dışında herhangi birinin başvurusu ile verilmemektedir. Röperli kroki alınması, inşaat çalışmalarında subasman aşaması için önemlidir. Röperli kroki ile belediyelerden temel üstü vizesi alınması gerekmektedir. Bir belediye bu vizeyi verebilmek için röperli kroki belgesine ihtiyaç duyar. Bu nedenle proje aşamasında ve inşa yapımına karar verilmesi halinde Tapu ve Kadastro Müdürlüğü tarafından röperli kroki ve çap belgesi alınması gerekmektedir. “Röperli kroki nedir?” sorusuna bakıldığında fazla önemi olmayan bir kroki tipi gibi görünse de aslında oldukça önemli bir belgedir.